Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 55

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TUTUMLARININ İNCELENMESİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ)

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

MONTE CARLO BENZETtMt KULLANARAK SU TALEBtNtN KESTtRtMt

Akademik Bakış

THE EFFECT OF POWERPOINT PREFERENCES OF STUDENTS ON THEIR PERFORMANCE: A Research In Anadolu University

The Turkish Online Journal of Distance Education

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü Üzerine Bir İnceleme

Çalışma İlişkileri Dergisi

Cumhuriyet’ten Günümüze Türkiye’de Flüt Eserlerinin Gelişimi

Eğitim ve Gelecek Dergisi

YUKSEKOGRETIMIN FINANSMANINDA ALTERNATIF STRATEJILER: DUNYADAKI UYGULAMALAR VE TURKIYE'DE MEVCUT DURUM UZERINDEN KARSILASTIRMALI BIR ANALIZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TüRK DÜŞÜNCESiNDE "ÜTOPYA": BiBLiYOGRAFiK BiR ÇALIŞMA

Sosyoloji Dergisi

ATATÜRK-İMPARATORLUKTAN MİLLÎ DEVLETE

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

Bir Finansman Modeli Olarak Mudârabe’nin Faizsiz Bankacılıkta Etkin Şekilde Kullanılması Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Aktif Rol Üstlenmesi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Orgutlerde Kurumsalla§ma Duzeyinin Nepotizm Uzerine Etkisinin Incelenmesi: Hastane Calisanlari Ornegi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

SAGLIK KURUMLARINDA ORGUT IKLIMI ILE CALI§ANLARIN I§ PERFORMANSI ARASINDAKI ILI§KININ INCELENMESI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

TİBET BUDİZMİ’NDE İNANÇ ESASLARI VE ÖLÜM ÖTESİ

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

SERBEST BÖLGELER VE EKONOMİK İŞLEVLERİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

HOLLANDA TİPİ AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE BİR İNTERNET TABANLI İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASI ANALİZİ VE MARKOV ZİNCİRİ UYGULAMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

OKUMA-YAZMA ÖĞRENİYORUM DERS KİTABINDA YER ALAN METİNLERİN BAĞLAŞIKLIK VE BAĞDAŞIKLIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Öğretmenlik Mesleğinin Bir Kadın Mesleğine Dönüşmesi Sorunsalı

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Universite Son Sinif Ogrencilerinin i$ Bulmaya ili$kin Umutsuzluk Duzeylerinin incelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISTANBUL ESENLER OTOGARI'NDA FAALIYET GOSTEREN OTOBUS I§LETMELERININ WEB SITE ICERIKLERININ ANALIZINE YONELIK BIR CALISMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

OGRETMEN ADAYLARININ CEVRESELTUTUM VE BiLGi DUZEYLERiNiN CE§iTLi DEGi§KENLER ACCISINDAN iNCELENMESi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

AVRUPA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ENDEKSİ MODELİ: MARMARA BÖLGESİ'NDE BİR LÜKS OTOMOBİL MARKASININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİNİN BULGULARI

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının Okul Çalgıları Dersinin İçeriğine İlişkin Görüşleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TÜRKİYE’DE DİN PSİKOLOJİSİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM (1949‐2015) ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER ‐ I (Yüksek Lisans)

bilimname

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE DİN PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ YAPILAN TEZLER (1980-2002) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Liderlikte Post-Modern Bir Paradigma: Dönüşümcü Liderlik

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

YAŞAR CAFEROV İÇİN

Sufi Araştırmaları Dergisi

Türkiye’deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE YATIRIM İNDİRİMİ MÜESSESESİNE KISA BİR BAKIŞ VE KARDEŞ ÜLKE KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ İLE EKONOMİK İLİŞKİLER

Akademik Bakış

ERGENLİK DÖNEMİNDE DUA VE İBADETE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLAR ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TANZİMAT DÖNEMİNDE SİNOP LİMANINI HİNTERLANDA BAĞLAYAN MODERN YOL AĞININ TESİSİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

DİN PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARINDA ERGENLİK DÖNEMİ ÜZERİNE TÜRKÇE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi