Buradasınız

Assessment of physics teachers' attitudes towards internet use in terms of some variables

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The widespread use of internet implies the idea that it can also be more widely used for educational purposes. In this respect, since physics teachers have a very important function in education, to determine physics teachers’ attitudes towards internet use is also important. In the literature it is possible to see many studies on teacher candidates’ attitude towards internet use; “however studies on appointed teachers’ attitude are not very common. In our study, which aims to determine the attitude of appointed teachers according to different variables, we used the Internet Use Attitude Scale. For the teachers that took part in the study the attitude towards internet use was analyzed and interpreted according to the variables of gender, years on the job, type of school at which they are teaching, and duration of their weekly internet use. It was seen that a vast majority of the teachers have personal computers, they connect to internet at home and have positive attitude towards internet use. It was also seen that female teachers have more positive attitude than male teachers in use of internet for social interaction and communication.

REFERENCES

References: 

Arslan, A. & Erdoğan, Y. (2006). Investigating the Correlations between Turkish Students’ Personality Characteristics and Internet Attitudes, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology, Tenerife, Canary Islands, Spain, p. 28-33.
Becker, H. (1999). Internet use by teachers: Conditions of professional use and teacher-directed student use. Irvine, CA: Center for Research on Information Technology and Organizations, p. 32.
Birişci, S., Metin, M. & Karakaş, M. ( 2009). Prospective Elemantary Teachers' Attitudes Toward Computer and Internet Use: A Sample from Turkey, World Applied Sciences Journal, 6(10) 1433-1440.
Bozkurt, E., Sarıkoç, A., (2008). Fizik Eğitiminde Sanal Laboratuar, Gerçek Laboratuarın Yerini Tutabilir mi?, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, s. 89-100.
Bülbül, M., Ş., (2006), Gelecekte Fizik Eğitimi, Bilim ve Gelecek Dergisi, 34, s. 94.
Çelik, H., C., Bindak, R., (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), S. 27- 38
Çınar, I., Cakmak, S., & Uzunboylu, H. (2009). The Evaluation of Attitudes Towards Research of the Students Studying Library Database Via Moodle. International Journal of Learning and Teaching, 1 (1), 2-9.
Çıngı, H., Kadılar, C. ve Koçberber, G. (2007). Türkiye Genelinde İlk ve Ortaöğretim Olanaklarının İncelenmesi ve Belirlenen Aksaklıklara Çözüm Önerilerinin Getirilmesi, TÜBİTAK Proje Raporu, No. 106K077. s.177, 180.
Erdem M., Akkoyunlu B., (2002). Bilgi Okuryazarlığı Becerileri ve Bu Becerilerin Öğrencilere Kazandırılması için Düzenlenecek Öğrenme Ortamlarının Özellikleri, Journal of Qafqaz Unıversıty, p. 9.
Mehmet Tekerek et. all / World Journal of Educational Technology (2012) 43-55
54
Fidancıoğlu, H., Beydağ, K., D., Gök Özer, F., Kızılkaya, M., (2009). Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(1), s. 3-9.
İşman, A. & Dabaj, F. (2004). Attitudes of Students Towards Internet, Turkish Online Journal of Distance Education. 5 (4), Retrieved from http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde16/articles/dabaj.htm
Karasar, N., (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi- Kavramlar, İlkeler, Teknikler-. Nobel Yayınevi. p.77.
Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A. & Zickuhr, K. (2010). Social Media & Mobile Internet Use Among Teens and Young Adults, Pew Internet & American Life Project An initiative of the Pew Research Center, p. 1-37, USA.
Luan, W. S. , Fung, N. S. , Nawawi, M. and Hong, T. S., (2005). Experienced and inexperienced Internet users among pre-service teachers: their use and attitudes toward the Internet, Educational Technology & Society, 81, p. 90-103.
Lynch O, (1998). All Change Please1, Times Educational Supplement Online, p. 35.
Ocak, M. (2010). Blend or not to blend: a study investigating faculty members perceptions of blended teaching. World Journal on Educational Technology, 2(3), 196-205.
Odabaşı H.F., Çoklar, A.N., Kabakçı, I., (2007). Yeni Dünya: İnternet- Ailelerin Yeni Dünyadaki Sorumlulukları Nelerdir?, 8. Aybastı-Kabataş Kurultayı, p.1.
Okay, Ş., (2010). Teknik Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7(1), p. 97-109.
[Online] Oxford, (2010). Oxford Dictionaries, Oxford University Press, Retrieved on December 25, 2010, http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0417390
Rowand, C. (2000). Teacher Use of Computers and the Internet in Public Schools. Stats in brief, Washington, DC: National Center for Education Statistics. p. 1- 5
Schrader, P.G., Leu, D.J., Kinzer, C., K., Ataya, R., Teale, W.H., Labbo, L.D. & Cammack, D. (2003). Using Internet delivered video cases, to support pre-service teachers’ understanding of effective early literacy instruction:An exploratory study, Instructional Science, 31, p. 317-340.
Tavşancıl, E. ve Keser, H., (2002). İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1(1), p. 79-100.
Teo, T. (2008). Pre-service teachers’ attitudes towards computer use: A Singapore survey, Australasian Journal of Educational Technology, 24(4), p. 413-424.
Tuncay, N., & Uzunboylu, H. (2011). Walking in two worlds: From e-learning paradise to technologically locked-in. Cypriot Journal of Educational Sciences, 5(4), 271-281.
Tuncer,N., (2000). Çocuk ve Internet Kullanımı, Türk Kütüphaneciliği, 14(2), p. 205-21 2.
Usta, E., Bozdoğan, A.E., Yıldırım, K., (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), p. 209- 222.
Uzunboylu, H., & Ozdamli, F. (2011). Teacher perception for m-learning: Scale development and teachers perceptions, Journal of Computer Assisted Learning, 27, 544-556.
Wallace’ın (2004). A Framework for Understanding Teaching With the Internet, American Educational Research Journal Summer 2004, 41(2), p. 447– 488
Yalçınalp, S., Aşkar, P (2003). Öğrencilerin Bilgi Arama Amacıyla İnternet’i Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), p.100- 107.
Yılmaz, İ., (2008). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Çeşitli Değişkenler Açısından İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Atatürk Journal of Physical Education and Sport Science, 10(1), s. 21-28

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com