Buradasınız

PRE-SERVICE EFL TEACHERS’ ATTITUDE TOWARDS THE USE OF LITERATURE IN PRACTICE TEACHING

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA EDEBİYAT KULLANIMI İLE İLGİLİ TUTUMLARI

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Bu çalışma, Türkiye’de Çukurova Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi programındaki öğretmen adaylarının stajda edebiyatın kullanılması konusundaki tutumlarını araştırmayı amaçlamaktadır. 13 maddelik bir anketle İngiliz Dili Eğitimi programına kayıtlı 137 son sınıf öğrencisinin görüşleri alınmıştır. Dört ana başlık altında sınıflandırılmış ve bu şekilde analiz edilmiş olan anket, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşmuştur. Çalışma sonuçları, öğretmen adaylarının staj döneminde sınıflarına edebi metinleri dahil etme konusunda olumlu bir tutuma sahip olduklarını ifade etmektedir çünkü bu öğretmenler edebiyatın dil öğretimi/öğrenimi, öğrencilerin kişisel ve edebi zevklerinin gelişimi gibi konularda faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Fakat aynı öğretmen adayları edebi metinleri verimli bir şekilde işlemek için gereken yetkinliğe sahip olup olmadıkları ve/veya staj okulundaki öğrencilerin İngilizce dil becerilerinin yeterliği hususunda şüphe duyduklarından edebi metinleri kullanamayacaklarını itiraf etmişlerdir. Buna ek olarak, staj okullarından veya üniversitedeki staj programından kaynaklı bazı kısıtlamaların olduğu gerçeğinin de altını çizmişlerdir. Sonuç olarak, bu çalışma öğretmen yetiştiren kurumlar için edebiyatın İngiliz Dili Eğitiminde kullanımı ile ilgili bazı önemli çıkarımlar içermektedir.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Türkiye’de Çukurova Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi programındaki öğretmen adaylarının stajda edebiyatın kullanılması konusundaki tutumlarını araştırmayı amaçlamaktadır. 13 maddelik bir anketle İngiliz Dili Eğitimi programına kayıtlı 137 son sınıf öğrencisinin görüşleri alınmıştır. Dört ana başlık altında sınıflandırılmış ve bu şekilde analiz edilmiş olan anket, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşmuştur. Çalışma sonuçları, öğretmen adaylarının staj döneminde sınıflarına edebi metinleri dahil etme konusunda olumlu bir tutuma sahip olduklarını ifade etmektedir çünkü bu öğretmenler edebiyatın dil öğretimi/öğrenimi, öğrencilerin kişisel ve edebi zevklerinin gelişimi gibi konularda faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Fakat aynı öğretmen adayları edebi metinleri verimli bir şekilde işlemek için gereken yetkinliğe sahip olup olmadıkları ve/veya staj okulundaki öğrencilerin İngilizce dil becerilerinin yeterliği hususunda şüphe duyduklarından edebi metinleri kullanamayacaklarını itiraf etmişlerdir. Buna ek olarak, staj okullarından veya üniversitedeki staj programından kaynaklı bazı kısıtlamaların olduğu gerçeğinin de altını çizmişlerdir. Sonuç olarak, bu çalışma öğretmen yetiştiren kurumlar için edebiyatın İngiliz Dili Eğitiminde kullanımı ile ilgili bazı önemli çıkarımlar içermektedir.
170
185

REFERENCES

References: 

Acker, S. (1990). Teachers’ culture in an English primary school: Continuity and change.
British Journal of Sociology of Education, 11 , 257-273.
Almarza, G. G. (1996). Student foreign language teacher’s knowledge growth. In D
Freeman and J. C. Richards (Eds.), Teacher Learning in Language Teaching.
Cambridge: Cambridge University Press.
Arıkan, A. (2005). An Evaluation of Literature Curriculum in HU English Language
Teaching Department. Hacettepe University Journal of Education, 29, 27-33.
Ankara: Bizim Buro Publications
Arslan, H. (2001). The use of referential and representational texts in literature classes in
ELT departments. Unpublished master thesis. The University of Cukurova:
Adana, Turkey.
Bassnett, S., & Grundy, P. (1993). Language through literature: creative language teaching
through literature. London: Longman.
Cabaroğlu, N. (1999). Development of student teachers’ beliefs about learning and teaching
in the context of a one-year post-graduate certificate of education programme in
modern foreign languages. Unpublished doctoral dissertation. The University of
Reading: Reading, England.
Carter, R., & Long, M. N. (1991). Teaching literature. New York: Longman.
Clark, L., Zuk, J., & Baramee, J. (2000). A literary approach to teaching cultural
competence. Journal of Transcultural Nursing, 11(3), 199-203.
Cochran-Smith, M. (2001). The outcomes question in teacher education. Teaching &
Teacher Education, 17(5), 527–546.
Çıraklı, M. Z., & Kılıçkaya, F. (2011). Literature Courses in EFL Curriculum: Pre-Service
Language Teachers’ Perceptions. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 11-15.
D’Andrade, R. G. (1981). The cultural part of cognition. Cognitive Science, 5 , 179-195 .
Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st century teacher education. Journal of
Teacher Education, 57(3), 300–314.
Diamond, C. T. P. (1991). Teacher education as transformation. Philedelphia: Open
University Press.
Farrell, T. S. C. (1999). Reflective practice in an EFL teacher development group. System,
27(2), 157-172.
Feiman-Nemser, S. (1983). Learning to teach. In L. Shulman & G. Sykes (Eds.), Handbook
of teaching and policy (pp.150-170). New York: Longman.
Fullan, M. (2006). The future of educational change: System thinkers in action. Journal
of Educational Change, 7(1), 113-124.
Ghosn, I. K. (2002).Four good reasons to use literature in primary school ELT. ELT
Journal, 56(2), 172-179.
Hişmanoğlu, M. (2005). Teaching English through literature. Journal of Language and
Linguistic Studies, 1(1).
Jay, G. S., Latosi-Sawin, E., Knight, L., & Crain, J. C. (1993). Four Comments on" Two
Views on the Use of Literature in Composition". College English, 673-679.
Johnson, K. E. (1996). The vision versus the reality: The tensions of the TESOL
practicum. In D. Freeman & J. Richards (Eds.), Teacher Learning in Language
Teaching (pp. 30-49). New York: Cambridge University Press.
Kagan, D. M. (1992). Implication of research on teacher belief. Educational
psychologist, 27(1), 65-90.
Khatib, M., Rezaei, S., & Derakhshan, A. (2011). Literature in EFL/ESL classroom.
English Language Teaching, 4(1), 201.
Kirkgoz, Y. (2007). English language teaching in Turkey: Policy changes and their
implementations. RELC Journal, 38(2), 216-28.
Kolb D. A. (1984). Experiential Learning Experience as a Source of Learning and Development. NJ,
USA: Prentice Hall.
Korthagen, F. (2001). Linking Practice and Theory: The Pedagogy of Realistic Teacher
Education. NJ, USA: Lawrance Erlbaum Associates.
Kucukahmet, L. (2003). Ogretimi Planlama ve degerlendirme Planning and assessing
teaching. Ankara: Nobel Publishing.
Littlewood, W.T. (1986). Literature in the school foreign-language course.In C. J. Brumfit
and R. A. Carter (eds.) Literature and language teaching, (pp. 177-184). Oxford:
Oxford University Press.
McKay, S. L. (2001). Literature as content for ESL/EFL. In Celce-Murcia, M. (Ed.)
Teaching English as a second or foreign language, (pp.415-428). USA: Heinle &
Heinle Thomson Learning
McRae, J. (1991). Literature with a Small" l". London: Macmillan.
Miles, M. B. & Huberman, A. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook
(2nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage.
Moody, H. L. B. (1968). Literary Appreciation. United Kingdom: Longman.
Moody, H. L. B. (1983). Approaches to the study of literature: a practitioner’s view. In C.
J. Brumfit (ed.) Teaching Literature Overseas: Language Based Approaches,
English Language Teaching Documents (pp. 17-37). Oxford: Pergamon Press.
Orton, R. E. (1996). How can teacher beliefs about student learning be justified?.
Curriculum Inquiry, 133-146.
Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy
construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.
Roberts, J. (1998). Language teacher education. Great Britain: Arnold.
Rosenberg, M. J. & C. I. Hovland, C. I. (1960). Cognitive, Affective and Behavioral
Components of Attitudes. In M. J. Rosenberg & C. I. Hovland (Eds.), Attitude
Organization and Change: An Analysis of Consistency Among Attitude Components
(pp. 1-14). New Haven: Yale University Press.
Russell, T. (1988). From pre-service teacher education to first year of teaching. In J.
Calderhead (Ed.), Teachers’ Professional Learning (pp. 13-34). Lewes: Falmer
Press.
Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching.
Educational Researcher, 15(2), 4- 31.
Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard
Educational Review, 57(1), 1-22.
Thompson, A. G. (1992). Teachers’ beliefs and conceptions: A synthesis of research. In D.
A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp.
127-146). New York: Macmillan.
UNESCO Report. (2008). Turkey. In State of Teacher education in Asia-Pacific region (pp.
128-34). International Reading Association. Retrieved February 28, 2009 from
http://www.reading.org/Libraries/Association_documents/Status_of_Teacher_Ed
ucation_in_the_Asia-Pacific_Region_Final.sflb.ashx
Wallace, M. (1991). Training Foreign Language Teachers. Cambridge: Cambridge
University Press.
Widdowson, H. G. (1975). Stylistics and the Teaching of Literature. London: Longman.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com