Buradasınız

TEKNİK PERSONEL SEÇİMİNDE BİR UZMAN SİSTEM MODELİ

AN EXPERT SYSTEM MODEL FOR THE SELECTION OF TECHNICAL PERSONNEL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, a model has been developed for the selection of the technical personnel. In the model Visual Basic has been used as user interface, Microsoft Access has been utilized as database system and CLIPS program has been used as expert system program. The proposed model has been developed by utilizing expert system technology. In the personnel selection process, only the pre-evaluation of the applicants has been taken into consideration. Instead of replacing the expert himself, a decision support program has been developed to analyze the data gathered from the job application forms. The attached study will assist the expert to make faster and more accurate decisions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada teknik personel seçimi için bir model geliştirilmiştir. Modelde kullanıcı ara yüzü olarak Visual Basic, veri tabanı olarak Microsoft Access ve uzman sistem program olarak da CLIPS den yararlanılmıştır. Önerilen model uzman sistem teknolojisinden yararlanılarak geliştirilmiştir. Modelde personel seçim sürecinde sadece başvuruların ön değerlendirme aşaması ele alınmıştır. Geliştirilen modelde amaç tamamen bir uzmanın yerini almak değil, teknik personel seçimi sürecinde başvuru formlarından elde edinilen bilgilerin değerlendirilmesi için bir karar destek program yazılımı geliştirmektir. Böylece sunulan çalışma ile uzmanların daha hızlı ve daha doğru karar almaları sağlanmaktadır.
417
423

REFERENCES

References: 

Booker, E. 1994. "Resumix Eases Employee Searches, Computerworld", http://www.computerworld.com/news/1994/story70, 11280,6145,00.html.
Byun, D.
H.
, & Suh, E. H. 1994. "Human Resource Management Expert Systems Technology", Expert Systems, Volume 11, Issue 2, Pages 109-119.
Clips, 1986. http://www.tnt.un,-
hannover.de/data/www/soft/case/lang/clips/.
Çoşgun, E. 2003. "İnşaat Proje Yönetiminde İstihdam Edilecek Teknik Personel Performansı Değerlendirilmesinde Bir Uzman Sistem Modeli Geliştirilmesi", Yayınlanmamış Doktora tezi, İ. Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Erdoğan, İ. 1991. İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri, İ. Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
Haque, M. S. 2000. Application of Artificial Intelligence In Construction Management, http://www.cs.ndsu.nodak.edu/—mhaque/AI.doc/.
Hart, A. 1986. Knowledge Acquisition for Expert System, Kogan Page, London, England.
Helvacıoğlu, Ş., İnsel, M. 2001. "Gemi Yerleşim Dizaynında Uzman Sistem Uygulaması", Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu,
26-28 Eylül 2001, İstanbul.
Hooper, R. S., Galvın, T. P., Kılmer, R. A., Lıebowitz, J. 1998. "Use of An Expert System In A Personnel Selection Process", Expert Systems With Applications, Vol. 14, Pages 425-432.
O'connell, S. E. 1990. "Expert Systems Provide New Access To Knowledge", Hrmagazine, Vol. 35, Issue 9, Page 9.
Paksoy,
M
. ve Esnaf, Ş. 1995. "Personel Seçiminde Çok Özellikli Karar Verme Yaklaşımından Yararlanılması", İ. Ü., İşletme Fakültesi Dergisi,
Nisan, 1995, İstanbul.
Yıldız, G. 1989. İşletmelerde İşgören Yönetimi, Sakarya Mühendislik Fakültesi Yayınları, Sakarya.
Yoon, Y., Guımaraes, T.
1996
. "Assessing Determinants of Desirable ES Impact On End-User Jobs", European Journal of Information Systems,
Vol. 5, Issue 4, Pages 273-285.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com