Buradasınız

Beden eğitimi dersinde sınıf yönetimi

Classroom management in physical education lessons

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In schools, classrooms are the first and the most important places in where the interaction of student-teacher is experienced intensively and education-teaching activities are carried out. Classroom is also considered as places where the physical education lessons are taught. In physical education lessons, it is possible to have success in teaching activities and demanded behavior changes with the classrooms where the students can feel themselves comfort and untroubled, meet their needs easily and have minimum discipline problems. From this point of view in this study effective classroom management in physical education lessons, discipline problems and the design of physical environment are going to be examined.
Abstract (Original Language): 
Okullarda öğrenci-öğretmen etkileşiminin en yoğun yaşandığı, eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleştiği alanların en başında sınıflar gelmektedir. Sınıf kavramı beden eğitimi dersi için ele alındığında beden eğitimi derslerinin yapıldığı alanlar düşünülmektedir. Beden eğitimi dersinde öğretim etkinliklerinin başarıyla sonuçlanması ve istenilen davranış değişikliklerinin meydana gelmesi; öğrencilerin kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri, ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekleri, disiplin problemlerinin en düşük düzeyde olduğu sınıf ortamlarında mümkün olabilmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada beden eğitimi dersinde etkili sınıf yönetimi, disiplin sorunları ve fiziksel ortamın düzenlemesi ele alınacaktır alınmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
1-7

REFERENCES

References: 

Arbogast, G. & Chandler, P. (2005). Class management behaviors of effective physical educators. Strategies, (19) 1, 7–11.
Ballinger, D. A. (1993). Becoming an effective physical educator. Physical Educator (50) 1, 13-19,
Çöndü, A. (1999). Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım,
Demirhan, G. (2006). Spor Eğitiminin Temelleri. Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi – Bağırgan Yayınevi.
Fernandez-Balboa, J. M. (1991). Beliefs, interactive thoughts, and actions of physical education student teachers regarding pupil misbehaviors. Journal of Teaching in Physical Education, 11, 59–78.
Fink, J. & Siedentop, D. (1986). The development of routines, rules, and expectations at the start of the school year. Journal of Teaching in Physical Education, 8, 198-212.
Giardina, N. & Dejong, G. (2000). Conducting effective lessons (Part 1): Effective Management. The Michigan Alliance for Health, Physical Education, Recreation & Dance Journal, 31-32
Grossman, H. (1990). Trouble-free Teaching: Solutions to Behaviors Problems in the Classroom. Mountain View, CA: Mayfield.
Ünlü, H., Aydos, L. (2008). Beden eğitimi dersinde sınıf yönetimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 5:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
7
Harrison, M. J. & Blakemore, C. L. (1992). Instructional Strategies for Secondary School Physical Education. Dubuque: Wm. C. Brown Publishers
Kelly, L. E. & Melograno, V. J. (2004). Developing the Physical Education Curriculum An Achievement–Based Approach. Champaign: Human Kinetics.
Korkmaz, F., Korkmaz, N. H. ve Özkaya, G. (2007).Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğrenme Ortamını Bozan Davranışlara Karşı Geliştirdikleri Davranış Stratejileri (Bursa İli Örneği). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XX (1), 67–87.
Luke, M. D. (1989). Research on class management and organization: review with implications for current practice. Quest 41 (1), 55-67.
Marzano, R. J., Marzano, J. S. and Pickering, D. J. (2003). Classroom Management that Works: Research-Based Strategies for Every Teacher. Virginia USA: Association for Supervision and Curriculum Development Alexandria.
Metzler, M. (1989). A review of research on time in sport pedagogy. Journal of Teaching in Physical Education, 8 (2), 87-103.
Pulur, A. ve Tamer, K. (2001). Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kozan Ofset.
Saraç, L., Kirazcı, S. , Çiçek, Ş. ve İnce, M. L. (2002). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf ve Davranış Yönetimi Analizleri. 7. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi, 27–29 Ekim, Antalya.
Siedentop, D. (1991). Developing Teaching Skills in Physical Education. (3rd Ed). Mountain View: Mayfield.
Ünlü, H. ve Aydos, L. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1). http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/besyodergi/article/view/16/11 (04.04. 2008 tarihinde alınmıştır).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com