You are here

2006 FIFA DÜNYA FUTBOL KUPASINDAKİ GOLLERİN TEKNİK VE TAKTİK KRİTERLERE GÖRE ANALİZİ

ANALYSIS OF GOALS AT 2006 FIFA WORLD CUP ACCORDING TO TECHNICAL AND TACTICAL CRITERIAS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it’s aimed to analyze the goals at 2006 FIFA World Cup according to technical and tactical criteria. It’s aimed to present some scientific data to determine the factors that make the goal in the matches and for technical director could develop new training plans in accordance with these factors. The data was analyzed by means of video record system and the method of criteria schedule of match monitoring. Criteria schedule of match monitoring is hand notation system (The data is written down a form manually by hand at hand notation system. The form is shape of chessboard that divided squares according to number of variables. The monitored data is written down the row that variables are followed by hand).The data obtained by the hand notation system has been evaluated at computer with SPSS statistical analysis program. A total number of 147 goals were scored in 64 matches by 32 teams at an average of 2.30 goals per match at 2006 FIFA World Football Cup. There was no goal at percent of 0.94 of matches while the goal was scored at percent of 89.06 of the matches. Average of goal per match is 3 at quarter final, semi final and final. This ratio was 2.44 at group matches. One pass was percent of 42.5 before goal. Short pass ratio before goal was 61.7% and long pass ratio was 38.3% (p<0.05). Percent of 40 of passes before goal was from left side and of 25.8 was from right side. The ratio of passes by foot before goal was 89.2%. The ratio of passes by head before goal is percent of 10.8. Ratio of the goals was scored by kicks outside the penalty area is percent of 17.5 while percent of 82.5 of them is inside the penalty area. Inside of foot kicks are the highest with percent of 42 among these. The ratio of goal was scored by head is percent of 21.7 (p<0.01). Percentage of goal by making a pass is 16.9% and of goals by direct kick has found 83.1% (p<0.01). The goal percentage by the own attack of team is 85.7%. Percentage of goal was scored long distance has been found as 19.6% while short distance is 80.4% (p<0.01). The goal keepers conceded goals mostly (29.9%) from right bottom side. Most of the goals were scored with a percentage of 29.25% at the time interval between 76th and 90th minutes. Number of goal per match at 2006 FIFA World Cup decreased compared with the former championships. Changing in ball (Team Geist) also affected decrease of number of goals as well as defense based play was adopted. Goal percentage decreased while number of passes was getting increased. Side using has an important place to reach goal in football. Present day coaches who follow current changing progress for they have interest and possibilities differently from other coaches, should be pattern for the other coaches domestic while they change technical and tactical plans as a result of this changing.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, 2006 FIFA Dünya Futbol Kupası’ndaki gollerin teknik ve taktik kriterlere göre analiz edilmesidir. Oynanan maçlarda golün hazırlanmasındaki etkenlerin belirlenmesi ve teknik direktörlerin bu etkenlere göre yeni antrenman planları geliştirebilmeleri için bilimsel bazı verilerin sunulması amaçlanmıştır. Veriler video kayıt sistemiyle ve maç izleme kriter cetveli yöntemiyle analiz edilmiştir. Maç izleme kriter cetveli el notasyon sistemidir (El notasyon sisteminde veriler manuel olarak bir forma el ile yazılır. Form, değişkenler sayısına göre karelere bölünmüş satranç tahtası şeklindedir. Değişkenlerin takip edildiği sıraya, gözlenen veri el ile yazılır). El notasyon sistemiyle elde edilen veriler daha sonra bilgisayarda SPSS istatistiksel analiz programında değerlendirilmiştir. 2006 FIFA Dünya Futbol Kupası’nda 32 takım 64 maç yaparken 147 gol atılmış ve maç başına 2,30 gol düşmüştür. Maçların %89,06’sı gollü geçerken %0,94’ünde gol olmamıştır. Çeyrek final, yarı final ve final maçlarında maç başına düşen gol oranı 3’tür. Grup maçlarında ise 2.44’tür. Gol öncesi %42,5 oranında tek pas yapılmıştır. Gol öncesi kısa pas oranı %61,7 ve uzun pas oranı %38,3’tür (p<0.05). Gol öncesi verilen pasların %40’ı sol taraftan, %25,8 ise sağ taraftan verilmiştir. Gol öncesi ayak ile verilen pasların oranı %89,2’dir. Gol öncesi kafa ile verilen pasların oranı %10,8’dir. Goller %82,5 oranında ceza sahası içindeyken, %17,5 oranında ceza sahası dışındayken vurulan şutlarla olmuştur. %42 ile en yüksek oran ayak içi vuruşlardır. Kafa ile atılan gol oranı %21,7’dir (p<0.01). Adam eksilterek gol yapma oranı %16,9 iken direkt vuruşlarla elde edilen oran %83,1 bulunmuştur (p<0.01). Takımın kendi hücumu ile olan gol oranı %85,7’dir. Yakından atılan gol oranı %80,4 iken uzaktan atılan gol oranı %19,6 bulunmuştur (p<0.01). Kaleciler en çok sağ alt taraftan gol yemişlerdir (%29,9). En fazla gol %29,25 oranında 76’ıncı ve 90’ıncı dakika zaman aralığında atılmıştır. 2006 FIFA Dünya Futbol Kupası’nda maç başına gol sayısı önceki şampiyonalara göre düşmüştür. Atılan gol adedinin düşmesinde savunmaya dayalı oyunların ön plana çıkması yanında top özellikleri değişimi de etkili olmuştur (Team Geist). Pas sayısı arttıkça gol yüzde (%) oranı düşmüştür. Futbol oyununda kanat kullanımları gole ulaşmada önemli bir yeri oluşturmaktadır. Güncel değişim seyrini diğer teknik direktörlerden farklı olarak ilgi ve olanakları olduğu için takip eden çağdaş Teknik Direktörler, kendileri bu değişim sonucunda teknik ve taktik planlarında değişim yaparken, ülke içindeki diğer teknik adamlara da örnek olmalıdırlar.
157-165