You are here

Birinci ligde yer alan bir futbol takımının sezon performansının incelenmesi

Examination of the season performance of a football team in first division

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to examination the performance of the league football team which takes part in T.F.F Bank Asya 1.League during 32 weeks of ongoing league in terms of different variables. The data used in this study was obtained from the national TV channel publishing competitions, daily published national sport newspapers and the official website of Turkish Football Federation. All the data obtained in this study was recorded in SPSS program and interpreted by calculating frequency and percentage values. The distribution in the form of 15 minute periods of the goals scored and conceded in internal field and external field, the distribution according to time periods of the goals scored and conceded according to stroke techniques. 28 different football players the mean age of 25.03±3.59 years worked in 32 league matches of Boluspor. While 47 goals were scored in total with an average of 1.47 goals per game, 31 goals were conceded with an average of 0.96 goals. When the period in competitions was taken into consideration, Boluspor reached 55.3% (26 goals) of 47 the goals scored in the second half-time of competitions and 25.5% (12goals) of goals between 76-90 minutes, saw 32.27 % (10goals) of the goals conceded between 61-75 minutes in its goalpost. In the first half-time of the season 30 goals(63.82%) were scored with an average of 1.88 goals per match, in second half-time of the season an extremely important performance decrease was seen and only 17 goals (36.18%) were scored with an average of 1.06 goals per match. In the first half-time of the league 20 goals (64.5%) were conceded with an average of 1.25 goals, in the second half-time of the league 11 goals (34.5%) were conceded with an average of 0.69 goals. As a result, performance indicators revealed by competition analysis done with the correct data according to certain criteria are considered to provide a significant contribution to the decision making process of coaches, since league marathon is a long period, being in the highest level of physic, condition and concentration in every moment of competitions is related to season performance of the teams and it is thought that necessary training season should be planned accordingly.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, 2010-2011 futbol sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bank Asya 1.Liginde yer alan Boluspor futbol takımının 32 hafta devam eden lig süresince ortaya koyduğu sezon performansının farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler, müsabakaları yayımlayan ulusal T.V. kanalından, günlük yayımlanan ulusal spor gazetelerinden ve Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen tüm veriler SPSS programında kaydedilmiş, frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. İç saha ve dış sahada atılan ve yenilen gollerin 15'er dakikalık periyodlar halindeki dağılımı, gollerin hangi mevkide oynayan oyuncular tarafından atıldığı, vuruş tekniklerine göre atılan ve yenilen gollerin zaman dilimlerine göre dağılımları incelenmiştir. Boluspor’un, oynadığı 32 lig maçında yaş ortalamaları 25.03±3.59 yıl olan 28 farklı futbolcu görev yapmıştır. Maç başına 1.47 gol ortalaması ile toplam 47 gol atılırken, 0.96 gol ortalaması ile 31 gol yenilmiştir. Müsabakalarda zaman dilimi göz önüne alındığında, Boluspor, attığı 47 golün %55.3’üne (26 gol) müsabakaların ikinci devrelerinde ve %25.5’ine (12 gol) 76-90. dakikalar arasında ulaşmış, yediği gollerin ise %32.27’sini (10 gol) 61-75. dakikalar arasında kalesinde görmüştür. Sezonun ilk devresinde maç başına 1.88 gol ortalaması ile 30 gole (%63.82) ulaşılırken, bu sayıda ligin 2.devresinde son derece önemli bir performans düşüklüğü görülmüş ve maç başına 1.06 gol ortalaması ile sadece 17’de (%36.18) kalınmıştır. Ligin 1. yarısında maç başına 1.25 gol ortalaması ile 20 gol (%64.5), ligin 2.devresinde 0.69 gol ortalaması ile 11 gol (%34.5) yenilmiştir. Sonuç olarak, belirli kriterlere göre doğru verilerle yapılan müsabaka analizlerinin ortaya çıkardığı performans göstergelerinin, antrenörlerin doğru karar verme süreçlerine önemli katkı sağlayacağı, lig maratonu uzun bir periyot olduğundan müsabakaların her anında fizik, kondisyon ve konsantrasyon düzeyinin en üst seviyede olmasının takımların sezon performansı ile doğrudan ilişkili olduğu, gerekli antrenman sezonunun buna göre planlanması gerektiği düşünülmektedir.
1017-1031

REFERENCES

References: 

 Armatas, V., Yiannakos, A., & Sileloglou, P., (2007) Relationship between time and goal scoring in soccer games: analysis of three world cups, International Journal of Performance Analysis in Sport, Volume 7, Number 2, pp. 48-58(11).
 Bakır İ., (2007) Türkiye Süper Ligi’nde mücadele eden bir futbol takımının iç saha ve dış sahalarda yaptığı maçların analiz sonuçlarının karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 Balyan M., Vural F., Arıkan N., Tunçer Y., (2009) Farklı saha boyutlarında oynanan U13-U14 futbol müsabakalarının bazı teknik ve taktik verilerinin incelenmesi, 3.Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, 9-11 Ocak, Antalya.
 Boutheir D., Barthed D., David B., Grehaigne J.F., (1996) Tactical analysis of play combinations in rugby union with video-computer technology – Rationalising French ‘flair’. In M.D. Hughes (Ed), Notational Analysis of Sport – I & II. UWIC, Cardiff, 135-144.
Göral, K., Saygın, Ö. (2012). Birinci ligde yer alan bir futbol takımının sezon performansının incelenmesi.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 9:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
1030
 Capranica L, Tessitore A, Guidetti L, Figura F. (2001) Heart rate and match analysis in pre-pubescent soccer players, Journal of Sports Sciences, 19, 379–384.
 Doğan M., Çankaya C., (2002) Bursaspor Profesyonel Futbol Takımı futbolcularının oynadıkları mevkilere göre 1998-1999/1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarındaki oyun verimlerinin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:3, 12-17.
 Doğan M., Doğan A., Alkan A., (2004) 2001-2002 futbol sezonunda Türkiye 1.Süper Liginde atılan gollerin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 1-10.
 Donuk B., Şenduran F.S., (2006) Futbolun Anatomisi, s.16, Ötüken Yayınevi, İstanbul.
 Işık T., Gençer R.T., (2007) Basketbolda takım performansının teknik analizi: iç saha ve dış saha performanslarının değerlendirilmesi, Spor Bilimleri Dergisi, 18 (3), 101-108.
 İmamoğlu O., Çebi M., Kılcıgil E., (2007) 2006 FIFA Dünya Kupası’ndaki gollerin teknik ve taktik kriterlere göre analizi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, V (4) 157-165.
 Lago-Penas C., Lago-Ballesteros J., (2011) Game location and team quality effects on performance profiles in professional soccer, Journal of Sports Science and Medicine, 10, 465-471.
 Müniroğlu S., (2009) Futbolda müsabaka analizi ve gözlemin önemi, 3.Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, 9-11 Ocak, Antalya.
 Rahnama N., Bambaeichi E., Sadeghiour H.R., (2007) Home advantage in Asian Football Leagues, Journal of Sports Science and Medicine, Suppl.10, s.209.
Göral, K., Saygın, Ö. (2012). Birinci ligde yer alan bir futbol takımının sezon performansının incelenmesi.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 9:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
1031
 Sönmeyemakas A., (2008) UEFA Şampiyonlar Ligi’nde atılan gollerin analizi, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 Stolen T., Chamari K., Castagna C., Wisloff U., (2005) Physiology of soccer, Sports Med.; 35 (6): 501-536.
 Winkler, W., (1993) Computer controlled assesment and video technology for the diagnosis of a player’s performance in soccer training, Science and Football, s.363-367, London.
 Zileli R., (2007) 2006-2007 sezonunda Turkcell Süper Ligi’nde oynanan maçlarda kullanılan köşe vuruşlarının bilgisayarlı maç analizi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Programı, Yüksek Lisans Tezi, Bolu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com