You are here

MODERN FUTBOLUN TARİHİ

MODERN HISTORY OF FOOTBALL

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.125

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Football is currently the most popular sport in the world. Before modernization, football was culturally played with different rules in many different places and attributed different meanings in different cultures. The current rules of many football codes were formulated at the schools of England in 19th century. These rules became foundation of modern football. During capitalism, modern and amateur football quickly transitioned to professional football. The professionalization of football during the industrial revolution of 19th century was not a coincidence. Football was heavily affected by capitalism. The relationship between the commercialized football and money was limited in the early years of modern football. However, the commercialization of football gained momentum after the change of FIFA president in 1974. Towards the end of the 19th century, due to Neoliberalism and its influence, the commercialization of football reached a different level, the relationship between football and money became more intimate.
Abstract (Original Language): 
Futbol, günümüzde dünyanın hemen her yerinde en popüler spor dalıdır. Futbol, modernleşmeden önce geleneksel olarak, pek çok yerde, farklı anlamlar yüklenerek ve farklı kurallar aracılığıyla oynanmıştır. 19. yüzyılda futbol İngiltere'deki okullarda ortak kurallarla şekillenmiş ve böylece modern futbolun temelleri atılmıştır. Modern futbol ise kapitalizm ile kısa süre içerisinde amatör niteliğini kaybedip profesyonelleşmiştir. Futbolun 19. yüzyılda Sanayi Devrimi sürecinde profesyonelleşmesi bir tesadüf değildir. Futbol, kapitalizmden yoğun biçimde etkilenmiştir. Modern futbolun ilk yıllarında futbolun parayla ilişkisi sınırlıdır. Ancak 1974 yılında FIFA Başkanı'nın değişmesiyle futbolun ticarileşmesi hızlanmıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru neoliberal politikaların hakim olması ve bunun futbola yansıması nedeniyle futbol, daha farklı bir düzeyde ticarileşmiş ve ilk yıllarla karşılaştırılamayacak ölçüde parayla yakınlaşmıştır.
53
63

REFERENCES

References: 

Argenti, Paul A.,
(1996),
" Corporate Communication as a Discipline: Toward a Definition", Corporate Communication Quarterly, Vol:10.
Akşar, Tuğrul, (2006), "Merih Kutlu: Futbol Ekonomisi", İstanbul, Literatür Yayıncılık.
Aktükün, İlker, (2010), ''Futbolun Siyasi Tarihine Kenar Notları'', Cogito, No:63: Dünya Gözüyle Futbol, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2010, s.8-26
Boniface,
Pascal
: Futbol ve Küreselleşme, Çev. İsmail Yerguz, İstanbul, NTV Yayınları, 2007
Galeano, Eduardo: Gölgede ve Güneşte Futbol, Çev. Ertuğrul Önalp,M. Necati Kutlu, 4. bs., İstanbul, Can Yayınları, 2008
Giulianotti, Richard: Football: A Sociology of the Global Game, Cambridge, Polity Press, 2000
Goldblatt, David: Ball is Round: A Global History of Soccer, New York, Riverhead Books, 2008
Tomlinson, Alan:
''FIF
A and the Men Who Made It'', Soccer & Society, No:1:1: The Future of Football: Challenges for the Twenty-First Centu, London, Routledge, 2000, s.55-71
Wahl, Alfred:
Ayaktopu
: Futbolun Öyküsü, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2005
Walsh, Adrian, Richard, Giulianotti:Ethics, Money and Sport: This Sporting Mammon, New
York, Routledge, 2007
''Champions League Distribution'', (Çevrimiçi) ,http://www.uefa.com,08.02.2017 'Football Money League'', (Çevrimiçi) ,http://www.deloitte.com,08.02.2017
''History of The World Transfer Record'', (Çevrimiçi) http://news.bbc.co.uk,08.02.2017

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com