You are here

AMORTİSMAN VE VERGİ ARASINDAKİ MÜNASEBETLER

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Vergi Usul Kanunumuzun 313 üncü maddesi amortismanı şu şekilde tarif etmektedir: «İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullere 26& uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadı kıymetlerin, âlât,. edevat, mefruşat ve demirbaşın ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bunların kullanılabilecekleri süre zarfında yok edilmesi, amortisman mevzuu teşkil eder.»