You are here

HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN ve YATIRIM İNDİRİMİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Konjonktürel temevvüçleri gidermek suretiyle tam istihdam, seviyesini idame ettirmek ve az gelişmiş memleketlerde kalkınma hamlelerinin bir an Önce başarıya ulaşmasını sağlamak gayesiyle hükümetler para politikası yambaşmda malî politika vasıtalarına da başvurabilirler. îşte yazının mevzuunu teşkil eden hızlandırılmış amortisman ve yatırım indirimi bu tedbirler arasında zikredilebilir. Yatırım indirimi metodu hızlandırılmış amortismana nazaran daha kısa bir maziye sahiptir. Batı Dünyasında yatırım harcamalarının teşviki bakımından her iki usulden de istifade edilmekle beraber hangisinin daha müessir bir vasıta olduğu hususu münakaşalıdır.