Buradasınız

Çeviri ediminde kayıplar sorunu

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Abrams, M.H. (Ed)
1968 The Norton Anthology of English Literatüre Vol II.
Revised. New York: W.W. Norton Company Inc. Aktürel, Teoman.
1986 "Çeviri, Şiir Çevirisi: Merhaba Biçim ve Merhaba Düşünce", Millet Sanat Dergisi Sayı: 142 15 Nisan.
Benjamin, Walter.
1979 "Çevirmenin Görevi", Çeviren Ahmet Cemal, Çe-uiri-Düşünce ve Yazın Dergisi, Sayı 1. 49 - 60.
328
Berk, İlhan.
1978 "Çeviride Şiir Dili",Tûrk Dili Çeviri Sorunları Özel Sayısı. Sayı : 322, Temmuz. 71 - 74.
Bozer, Deniz.
1991 "Yazın Çevirisinde Karşılaşılan Sorunlar", Franka-foni Sayı 3, 73 - 82.
Dickinson, Emily.
1982 Lyric Poems, 1. Yazko Çeviri, Sayı : 5 Mart-Nisan, 21 - 31.
Dickinson, Emily.
1982 Lirik Şiirler. 1. Çeviren Fatih Özgüven, Yazko Çeviri, Sayı : 5 Mart-Nisan, 21 - 31.
Dilmen, Güngör.
1991 Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangım. Metis Çeviri, Sayı : 16, Yaz, 20 - 23.
Dilmen, Güngör
1991 Our Love Sets Aksaray On Fire. Çeviren Virginia Saçhoğlu, Metis Çeviri, Sayı : 16, Yaz. 20 - 23.
Göktürk, Akşit.
1979 'Yazınsal Çevrilebilirlik Sorunu", Türk Dili Sayı : 330, 1 Mart, 161 - 169.
Göktürk, Akşit.
1989 Sözün Ötesi İstanbul: İnkilap Kitabevi.
Halman, Talat.
1989 'Yazan, Çevirmeni ve Oyuncusuyla Ben Anadolu" Metis Çeviri, Sayı : 9, Güz., 18 - 25.
Karan tay, Suat.
1985 "Çeviri Egiümtnde Biçem Aktarımı Sorunu" Dün ve Bugün Çeviri - Kitap 2, 153 - 161.
329
Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kür, Pınar.
1989 "Pınar Kür ile Tiyatro Çevirisi Üstüne Söyleşi" Hazırlayan: Suat Karan tay. Metis Çeviri, Sayı : 9. Güz, 11-17
McCullers, Carson.
1983 The Ballad of the Sad Cafe. Middlesex : Penguin Books Ltd.
McCullers, Carson.
1983 The Jockey - The Ballad of the Sad Cafe. Middle-sex : Penguin Books Ltd.
McCullers, Carson.
1990 Hüzünhi Kahvenin Türküsü, Çeviren: Özgür Ulusoy. İstanbul: Logos Yayınlan.
McCullers, Carson.
1991 Küskün Kahvenin Türküsü, Çeviren: İpek Babacan. İstanbul : İletişim Yayınlan.
McCullers, Carson
1991 Jokey - Küskün Kahvenin Türküsü, Çeviren: İpek Babacan. İstanbul : İletişim Yayınlan.
Nida, E.A.
1987 "Çevirmenin Görevi" Çeviren Yurdanur Salman. Metis Çeviri, Sayı: 1, Güz, 95 - 106.
Sanlı, Sevgi
1988 "Tiyatroda Çevirinin Payı", Metis Çeviri, Sayı: 2, Kış, 89 - 94
Shaw Bemard.
1992 Seçilmiş Oyunlar I: Pıjgmalion, Kırgınlar Evi, Jan Dark, Çeviren: Sevgi, Sank, İstanbul: Adam Yayınları
Uyar, Tomris. "Düz - Anlaü Düz Olamaz"
1991 "Metis Çeviri,, Sayı: 17 Güz. 63 - 65.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com