Buradasınız

ENGLISH LANGUAGE TEACHERS* VIEWS ON THE REFLECTIONS OF LANGUAGE TEACHING METHODS AND TECHNIQUES UPON THE TEACHING PROCESS IN FOREIGN LANGUAGE PREPARATORY CLASSES

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to reveal English language teachers' views on the reflections of language teaching methods and techniques to the teaching process in foreign language preparatory classes. A questionnaire which was prepared by the researcher was given to the teachers who teach state high schools preparatory classes in Mersin in order to collect data. The collected data with closer percentage ratio values indicate that the teachers state that they use almost all the techniques in the teaching process. However, the views reveal that the conceptions of the teachers on language teaching have conflict with their applications in the classroom environment according to the results of the research
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı İngilizce öğretmenlerinin dil öğretim yöntem ve tekniklerinin yabancı dil hazırlık sınıf la rındaki öğretim sürecine yansımaları üzerine görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu veri toplamak amacıyla Mersin 'de lise İngilizce hazırlık sınıflarında görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Veriler, öğretmenlerin öğretim sürecinde hemen hemen bütün teknikleri birbirlerine yakın yüzde değerleri ile kullandıklarını ifade ettiklerini ortaya koymuştur. Herşeye rağmen, öğretmenlerin görüşleri, kendilerinin dil öğretimi üzerine düşünceleriyle sınıf ortamındaki uygulamalarının çeliştiğini göstermiştir..
14-21

REFERENCES

References: 

Corder, S. P. (1973). Introducing Applied Linguistics. Great Britain: Hazell Watson and Viney Ltd.
Finocchiaro, M. (1974). English as a Seconda
Language: From Theory to Practice. New
York: Regents Publishing. Halliday, M.A.K. (1975). Learning how to mean:
Explorations in the development of language.
New York: Elsevier Pub.
17
Ars.Gor. Was KAYAPINAR
Larsen-Freeman, D. (1986). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
McNamara, T. (2000). Language Testing. Oxford: Oxford University Press.
Richards, J. C. & T. S. Rodgers (2001).
Approaches and Methods in Language Teaching. USA: Cambridge University Press.
Stern, H. H. (1983). Fundamental Concepts of Language Teaching. Hong Kong: Oxford University Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com