You are here

Bel ağrısı çeken sedanter bayanlarda bel egzersizlerinin ağrı durumlarına etkisi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
15 sedentary women were taken to study with the aim of to determine the effect of four week exercise at the middle aged women suffering from low back pain (age 27,933±3,104, height 163,266±5,573, body weight 59,466±9,905, BMI 21,933±3,127). Participants was informed about low back health and given exercise program. Exercises were put in to practice twice a day for four weeks. Exercise were started five times repeat in first week, ten times in second and it continued fifteen times in third and fourth weeks. Before and the after the exercise program Oswestry Each scale was applied to participants. First and the last tests were compared repeated t test, and the results were evaluated at the level of p<0,05. Decreasing the pain was determined after exercise program of ache, personal caring, heaving, walking, sitting, sleeping, wandering, sexual and social life. In conclusion the exercise program which was applied by the participants, were reduced their low back pain.
Abstract (Original Language): 
Bel ağrısı çeken orta yaş sedanter bayanlarda dört haftalık bel egzersizlerinin ağrı durumuna etkisini tespit etmek amacı ile yapılan çalışmaya toplam 15 sedanter bayan (yas 27,933±3,104, boy 163,266±5,573, vücut ağırlığı 59,466±9,905, VKİ 21,933±3,127) alınmıştır. Katılımcılara bel sağlığı kapsamında bilgi ve egzersiz programı verilmiştir. Egzersiz programı 4 hafta boyunca her gün ve günde iki defa uygulatılmıştır. Egzersizlere 1. hafta 5 tekrar ile başlanmış, 2. hafta 10 tekrar, 3.ve 4. haftalarda 15 tekrar seklinde devam edilmiştir. Katılımcılara egzersiz programı öncesi ve sonrasında Oswestry Ağrı Skalası uygulanarak ağrı değerleri tespit edilmiştir. Katılımcıların egzersiz programı öncesi ve sonrası değerleri paired t- testi ile karsılaştırılmış, sonuçlar p<0,05 seviyesinde değerlendirilmiştir. Katılımcıların ağrı, kişisel bakım, ağırlık kaldırma, yürüme, oturma, uyku, gezi, cinsel ve sosyal yasam değerlerinde egzersiz programı sonrasında ağrının azaldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak bel ağrılı sedanter bayanlara uygulanan dört haftalık bel egzersizlerinin ağrı düzeylerinde anlamlı azalmalara sebep olduğu tespit edilmiştir.
671-681

REFERENCES

References: 

Baker RJ, Patel D. (2005) Lower back pain in the athlete: common conditions and treatment. Prim Care 32(1):201-29.
 Baltacı, G., Bayrakçı T.V., Tuncer, A., Ergun, N. (2003) Spor Yaralanmalarında Egzersiz Tedavisi, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Alp Yayınları, Ankara.
 Çetin, N. (2003) Kadınlarda Bel Sağlığı Eğitimi, Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 Çetinkaya, F.B. (2005) Lomber Disk Hernili Hastalarda Egzersiz Ve Elektrik Stimilasyonunun Etkinliği, 70.Yıl İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
 Fairbank Jc, Cooper J, Davies Jb, O'brien Jp (1980) The oswestry low back pain disability questionnaire. Physiotherapy 66:271-273.
 Filiz, M. Lomber Diskektomili Hastalarda Fonksiyonel Rehabilitasyon Programının Etkinliği, Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997 İstanbul.
 Gürsoy, S., Şirikçi, A., Kervancıoğlu, S., Madenci, E. (2001), Bel ağrısı olan hastalarda paraspinal kasların kesitsel alanları ile klinik ve radyolojik bulguların korelasyonu. Turk. Fiz. Tip Rehab. Derg: 5(47).
http://www.agrisizyasam.com/content.asp?s=sss , (28 Nisan 2007)
 Ketenci, A., Özcan, E., Müslümanoğlu, L., Arıkan, E., Durmuş, B., Filiz, M. (1998), Kronik mekanik bel ağrılı 1120 hastanın özellikleri. Turk. Fiz. Tip Rehab. Derg.1(1), 44.
 Oğuz, H. (2004), Bel Ağrıları, Editörler: Oğuz, H., Dursun, E., Dursun, N., Tıbbi Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevleri Ankara,
 Özcan, E., (2004) Bel Ağrısı Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz, Yelken Basım Yayın, İstanbul
 Rydeard R., Leger A., Smith D., (2006) Pilates-based therapeutic exercise: effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functional disability: a randomized controlled trial, J Orthop Sports Phys Ther. Jul;36(7):472-84
Arıkan, B., Hazar,S., Arıkan, E., (2010), Bel ağrısı çeken sedanter bayanlarda bel egzersizlerinin ağrı
durumlarına etkisi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (Bağlantıda]. 7:2. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
681
 Tavafian S., Jamshidi A., Mohammad K., Montazeri A. (2007), Low back pain education and short term quality of life: a randomized trial, BMC Musculoskelet Disord. Feb 28;8:21
 Tuna, N., (1994) Bel Okulu, Editör: Tuna, N., Bel Ağrısı Sendromları, Nobel Tıp Kitapevleri Ankara,.
 Turan, D. (2003) Bel Ağrısı Olan Kadınlarda Egzersiz Eğitiminin Fiziksel Uygunluğa Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara.
 Yakut, E., Duger, T., Oksuz, C., Yorukan, S., Ureten, K., Turan, D.,et al. (2004) Validation of the Turkish version of the Oswestry Disability Index for patients with low back pain. Spine, 1;29(5): 581–5.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com