You are here

FUTBOL KULÜPLERİNDE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN FOOTBALL CLUBS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11635

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Rapid changes that occur in recent years together with globalization have also affected football clubs and exposed them to many risks. Football clubs trying to reduce these risks, minimizing material and moral losses and trying to be financially strong have embarked on new quests and they have been observed to become companies in time, to take place in stock markets and to be changed into an enterprise incorporating famous football players of the world. These incorporated football clubs obtain sustainable sports and financial achievements thanks to the professional managers, increase their income through advertisement, sponsorship, share, sales of uniform, broadcast and stadium and smoothly solve the financial risks in their clubs by maintaining income-expenditure balance. In this study, a literature review has been made and theoretical basis has been established related to the concept of risk, risk management in sports and risk factors concerning financial risk management in football. With reference to the theoretical information obtained, the risks that can be encountered regarding financial risk matters in football clubs have been put forth. Moreover, the purpose here is to create an awareness concerning possible risk factors in sports studies conducted/to be conducted in football clubs where human factor lies behind its input and output. All in all, it has been concluded that the football clubs not complying with today’s changes experience financial risks frequently, and the reasons are managerial crises and resignations, the incapability of managers to use the limited sources of the club efficiently and effectively, application of inaccurate financial management policies, expensive and irrational transfer expenditures, confinement of the football clubs not being able to create different income items apart from broadcast incomes and the fact that they can’t withstand the competition against their rivals makes football clubs experience a financial turnaround day by day.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda dünyada küreselleşme ile birlikte yaşanan hızlı değişimler futbol kulüplerini de etkisi altına almış özellikle finansal açıdan birçok risklerle karşı karşıya bırakmıştır. Bu riskleri azaltmaya çalışıp maddi ve manevi kayıpları en aza indirgeyip finansal açıdan güçlü olmaya çalışan futbol kulüpleri yeni arayışlar içerisine girmiş, zamanla şirketleştikleri, borsalarda yer aldıkları ve dünyanın ünlü futbolcularını bünyesinde bulunduran birer işletmeye çevrildikleri görülmüştür. Şirketleşen bu futbol kulüpleri profesyonel yöneticiler sayesinde sürdürülebilir sportif ve finansal başarılar sağlayarak reklam, sponsorluk, katılım payı, forma satışı, yayın ve stat gelirlerini arttırmakta ve gelir-gider dengesini koruyarak kulüplerindeki finansal riskleri sorunsuz bir şekilde çözmektedirler. Bu çalışmada risk kavramı, sporda risk yönetimi ve futbolda finansal risk yönetimi ile ilgili risk faktörlerine yönelik literatür taraması yapılarak teorik temel oluşturulmuştur. Elde edilen teorik bilgilerden hareketle, futbol kulüplerinde finansal risk konularda karşılaşılabilecek riskler ortaya koyulmuştur. Ayrıca yapılan bu çalışma ile girdi ve çıktısında insan faktörü olan futbol kulüplerinde yapılan/yapılacak sportif çalışmalarda oluşabilecek risk faktörleri konusunda bir farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Sonuç olarak günümüzde değişimlere uyum sağlayamayan futbol kulüplerinde finansal risklerin sık sık yaşandığı bunun nedenleri arasında ise yaşanan yönetim krizleri ve istifalar, kulübün kısıtlı olan kaynaklarını yöneticilerin etkin ve verimli bir şekilde kullanamaması, isabetli olmayan finansal yönetim politikalarının uygulanması, pahalı ve akılcı olmayan transfer harcamaları, farklı gelir kalemi yaratamayan futbol kulüplerinin yayın gelirlerine mahkûm kalmaları, rakipleri karşısında rekabete karşı koyamamalarının futbol kulüplerinin günden güne finansal darboğaza sürüklenmelerine sebebiyet verdiği sonucuna ulaşılmıştır.
163
174

REFERENCES

References: 

Akşar, T. (2016). Bu Finansal Yapılarla Sportif Performans Zor! http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/mali/110-tugru... Access Date: 03.02.2016
Akşar, T.,Merih, K, (2006), “ Futbol Ekonomisi’’, Literatür Yayınları, İstanbul.
Akşar, T. Kutlu, M. (2008), Futbol Ekonomisi, Literatür Yayıncılık, İstanbul. p.311.
Alkibay S. Ekmekci A.D. (2010). İnternet’te Spor Pazarlamasında Ahs Yöntemi: Türkiye Futbol Süper Ligi Takımları Örneği. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi. 1 (2). S.41-59.
Benkraim, R., Louhichi, W. Margues, P. (2009). Market Reaction To Sporting Result, Management Decision Journal, 47(1), 100-109.
Bingöl, T.Ç. (2011). Futbol ve Televizyon Yayın Hakları. Yeditepe University Institute of Social Sciences. Department of Radio Television and Cinema. Master's Thesis. İstanbul. p.8. Bozkurt, C. (2010). “Risk, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim”, Denetişim Dergisi, Issue:4, p.20
Financial Risk Management in Football Clubs 173
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/12
Brewer, R.M., Pedersen, P.M., Lim C.H., Clerkin, T.A.,(2011). "Examining the Value of Sport Clubs: A Cross-sectional Intrinsic Valuation of NCAA Football Bowl Subdivision (FBS) Football Programs", International Journal of Applied Sports Sciences, 23,(2), pp.351-370.
Canöz, K., Doğan, İ. (2015). İmaj Oluşturma Aracı Olarak Sponsorluk Gümüşhane University Faculty of Communication E-Journal. 3 (2). p.19-39.
Chorafas, D.N. (2008). Risk Accounting and Risk Management for Accountants. Burlington; Cima Publishing.
Çakmak, R.İ. (2007). Küreselleşmenin Spora Etkileri. Mersin University Institute of Health Sciences Department of Physical Education and Sports. Master's Thesis. Mersin. p.44-55-62.
Çotuk, M.Y. (2007). Finansman Kaynağı Olarak Spor Sponsorluğu. Marmara University Institute of Health Sciences. Department of Physical Education and Sports. PhD Thesis. İstanbul. p.169.
Devecioğlu, S. (2016) Futbolda Risk Yönetimi http://www.ekospor.com/futbolda-risk-yonetimi/ Access Date:13.01.2016.
Doğru, C. (2008). Futbolda Rekabetçi Dengenin Yeniden Tesisi ve Futbol Emek Piyasasının Düzenlenmesi: Ücret Tavanı Modeli. 2. Ulusal iktisat Kongresi. 20-22 February 2008.DEU BF Department of Economics. İzmir
Edmans, A., Garcia, D., Norli, O. (2007). Sports Sentiment and Stock Return, The Journal of Finance, 62(4), 1967-1998.
Erdoğan, İ.(2008). Futbolu inceleme üzerine. İletişim kuram ve araştırma dergisi. Winter-spring. Issue.26. p.1-58.
Gomez, S., Marti, C., Opazo, M.(2008). "The Structural Characteristics of Sport Organizations: Differentiation within Elite Spanish Professional Football Clubs", IESE Business School, University of Navarra p.1-14 Güreli, H. (2015). ‘’Süper Lig Kulüplerinin Borcu 3 Milyar 469 Milyon TL’’, http://www.haberturk.com/spor/futbol/haber/1129269-super-lig-kuluplerini... Habertürk 16 September 2015. Access date:03.02.2016
Güngör, A. (2014). Futbol Endüstrisinde Sportif Başarı İle Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Analizi ve Türkiye Uygulaması. İstanbul University Sosyal Bilimler Dergisi, Issue: 2014 / 1, 16-36
Güreş, T. (2006). Futbol Ekonomisinde Naklen Yayın Gelirlerinin Bölüşümünün Analizi. Sakarya University Institute of Social Sciences Department of Economics Master's Thesis. Sakarya. p.53.
Güven, S. (2010). Türkiye’de Futbol Kulüplerindeki Mevcut Muhasebe Sisteminin İncelenmesi: Örnek Bir Uygulama. Dokuz Eylül University Institute of Social Sciences Department of Business Administration Accounting Program. Master's Thesis. İzmir. p.34.
Horasan, E. (2007). Futbol Kulüplerinin UEFA Mali Kriterlerine Uyumu, Denetimi ve Muhasebe Organizasyonu. Marmara University Institute of Social Sciences. Department of Business Administration. Accounting and Finance Program. Master's Thesis. İstanbul. p.39-40-44
İmamoğlu, A.F. Karaoğlu, E., Erturan, E.E. (2007). Türkiye’de Spor Kulüplerinin Yapısal Nitelikleri ve Temel Problemleri, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, 12 (3). p.35-61.
İçöz, A. (2015). Finansal Adil Oyun Kuralları Çerçevesinde Futbol Kulüplerinin Mali Durumu ve Beşiktaş Futbol Kulübü Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (21), p. 343-365. Kahveci, M. (2016). Süper Lig'de Borcu Olmayan 3 Takım. http://www.ozgurdusunce.net/gundem/super-ligde-borcu-olmayan-3-takim-h10... Access Date: 03.0.2.2016.
174 Özgür KARATAŞ - Emine ÖZTÜRK KARATAŞ - Ali Serdar YÜCEL
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/12
Kalyoncu, D. (2013). Risksiz Risk Yönetiminin Alternatif Yolları. Okan University Institute of Social Sciences Department of Accounting and Auditing. Master's Thesis. İstanbul. p.17
Karasar, N. (1999) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.
Kaya, A. Gülhan Ü. (2013). Spor Kulüpleri Performanslarının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: BIST’de Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi. 20 (2). p.1-20.
Kepekçi, C. (1994). İç Kontrol Sistemi. TESMER Yayınları. Ankara. p. 9-10.
Kızıltepe, M.( 2012). Futbol Kulüpleri İçin Değerleme Çerçevesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10 (3). p.77-88.
Ongan, H. Demiröz, D. M., (2010), Akademik Futbol: Futbolda Rekabet Başarı İlişkisi, Hiperlink Yayınları. İstanbul. p.68.
Orçun, Ç. Demirtaş, M.C. (2015). Gelişen Futbol Ekonomisinde Taraftarların Kulüp Değerlerine Olan Bakış Açıları: Bucaspor Örneği. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 113-126.
Parlak, D. Bişirici, E. (2014). İki Spor Kulübünün Hisse Senedi Getirileri Üzerine Bir İnceleme. Doğuş University Journal, 15 (2), p.181-192.
Sloane, P. J. (2006). “The European Model of Sport”, Wladimir Andreff and Stefan Szymanski (eds), Handbook on the Economics of Sport, Edward Elgar Publishing, pp. 299-303.
Szymanski, S. (1998). Why is Manchester United So Successful?. Business Strategy Review, 9(4): 47-54.
Şen, S.Ç. (2016) Finansal Fair Play nedir? Uyulması Gereken Kurallar Neler?. http://tr.eurosport.com/futbol/finansal-fair-play-nedir-uyulmasi-gereken... Access Date:03.02.2016.
Temizel, F., Özata, E., Esen, E. (2013). Futbol Kulüplerinin Sportif Performansları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği, TİSK Akademi, 8 (15), p. 178-197.
Thomas, J. W. (1998). The Brave New World of Internet Marketing, Direct Marketing, 60 (9). p:40.
Grand National Asemmbly of Turkey (2011). Spor Kulüplerinin Sorunları İle Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. March. Period: 23. Legislative Year:5. (No: 733).
Uludağ, B., Varan, S., (2013), Futbol Maç Sonuçlarının 4 Büyüklerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi, 17. Finans Sempozyumu. 23-26 October 2013. Muğla.
Uluyol, O. (2014). Süper Lig Futbol Kulüplerinin Finansal Performans Analizi. Journal Of Yasar University. 9 (34). 5716-5731
Yaşar, M. R. (2010). Şans Oyunları ve iddaa. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 9 (34). p. 138-171.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com