You are here

Türk Mühendis ve Mimar Birliği Nizamname-i Esasisi (İzmir, 1924)

The Statute of the Union of Turkish Engineers and Architects established in Izmir, 1924

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Engineers and architects formed a number of unions and societies within Turkey, particularly after the proclamation of the Republic n 1923. The Union of Turkish Engineers and Architects established in Izmir in 1924, aimed to co¬ordinate the activities of contractors in planning and realisation of construction projects. Izmir was in a process of rapid rebuilding and the concentrated services of the engineers and architects was demanded.The Union of Turkish Engineers and Architects promoted the employment of modern engineering technology, also aiding in the provision of material, and providing support for technicians. The Union proposed to define service standards, offering expertise to the government and entrepreuners alike.
Abstract (Original Language): 
Cumhuriyetin ilk yıllarında mühendis ve mimarların değişik meslek örgütleri oluşturdukları görülmektedir. İzmir'de 1924 yılında kurulan Türk Mühendis ve Mimar Birliği özellikle müteahhitlik hizmetlerinin düzenlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve gelişmiş yapı tekniklerinin kullanılmasını sağlamayı amaçlar. Birliğin kuruluşu İzmir kentinin yeniden yapımı çalışmalarına mühendis ve mimarların katılımına bir hazırlık niteliğindedir. Birlik, diplomalı olmayan mühendis ve mimarların çalışmalarını sınırlamayı, buna karşılık nitelikli işçileri desteklemeyi öngörmektedir. TMMB, ayrıca resmi kurumlara bilirkişilik gibi alanlarda hizmet sunmayı önermektedir. Birliğin kuruluşundan sonraki çalışmaları bilinmemektedir.