You are here

PARK - BAHÇE MİMARİSİ ÇİZİM TEKNİĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Her mühendislik dalının kendisine göre ayrı bir çizim tekniği özelliği vardır. İnşaat resimlerini, makine parçalarında ayırmak gerektiği gibi genel mimariyide, park-bahçe ve peyzaj mimarisinden ayrı düşünmek icap eder. Park, bahçe ve peyzaj mimarisi, inşaat bilgisinin bir devamıdır. Bina tipine uygun bahçe tanzim etmek, bunu civara uydurmak tamamen ayrı bir san'at dalıdır. Bunu düzenleyebilmek için herşeyden önce ağaç, ağaççıkların dikimi, çimen ve çiçek gibi süs bitkileri hakkında genel bir bilgiye sahip olmak gerekir. Ayrıca yolların, ailelerin oyun alanlarının yapılması ve sulanması işlerinin de bilinmesine ihtiyaç hasıl olmaktadır. Ağaç ve ağaççıklar, uzun ömürlü olmaları sebebiyle dikildikleri yerde senelerce kalırlar ve yavaş yavaş gelişirler. Bunların yetişme muhitlerine gösterecekleri intibak, daha önceden bilinmelidir. Bu itibarla park ve bahçe tanzimi ile civarın peyzaj durumunu düzenleyen Mühendis ve Mimarların, inşaat bilgileri yanında botanik ve flora bilgisinin de yer alması icap eder. İşte bu zaruret, canlı tabiatın planlanmasında bir özel san'at dalının ve bunun yanında ayrı bir çizim tekniğinin meydana gelmesine yardım etmiştir.

REFERENCES

References: 

1.
Chenchin
e A.
Park ve Bahçe San'atı (Tercüme: İsmail Eraslan) Orman Genel Müdürlüğü Yayını 1946
2. Crowe, S. : Garden design 1963
3. Hubbart, H. Kimball, T. : Landscape design 1969
4.
Pamay
, B.
5.
Pamay
, B.
Park-Bahçe ve Peysaj Mimarisi İ. Ü. Orman Fakültesi Yayını. 164/1640 •• 1971
Park-Bahçe ve Peyzaj Mimarisi Ders Notu 1970 İstanbul
6.
Silvikültü
r - Parkçılık : Bahçe Plânları Tersimat Tekniği Silvikültür-Park-
çılık Dersi 1946
7.
Volger
, E.
8. Whitehead, G. E.
: Techniques of Landscape Architecture 1967 : Garden design and Construction 1966

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com