You are here

BİR İKİNCİ LİG FUTBOL TAKIMININ SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK DÖNEMİNDE FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PROFİLİ

PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PROFILES OF A SECOND LEAGUE DIVISION SOCCER TEAM DURING PREPARATION PERIOD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
For the purpose of a preseason evaluation anthropometric and speed, strength, and endurance capacities of 30 players of a first division soccer team was tested in their camp site. The mean age was 24.23±3.1 years, body weight 72.15±4.49 kg, height 174.88±4.48 cm, body fat per cent 6.72±2.11, so-matotype characteristics in endomorphy was evaluated as 2.33±0.68, mesomorphy 5.05±1.09, and ec-tomorphy 2.23±0.4. For the jumping tests a Psion Organiser hand computer and a contact mat was used. Squat jump (SS) was tested as 36.72±4.07 cm, counter active jump (AS) was 39.07±4.57 cm and 15 seconds multiple jump test (ÇS) was recorded as 24.46±3.24 W/kg as lower extremities strength capacities. The difference between the AS-SS (2.57±1.96 cm) was taken as an indicator of elastic strength. Speed ability of the soccer players were tested by the use of a mono beam photo cell New Test Timer in field situation. In 10 and 30 meters speed runs the running times were tested as 1.68±0.02 and 4.1±01 seconds respectively. In a 30 meter agility run without and with a ball dribling times were recorded 9.91 ±0.29 and 12.36±0.46 seconds respectively. The technical index calculated from the agility runs with and without balls was calculated as 0.80±0.04 seconds. 4 mmol/l lactate threshold levels (LA) of the soccer players were intrapolated from the lactate analysis obtained at the end of a 3-minute runs at veloci-tiesof8, 10, 11, and 12 km/h by the use of blood lactate analysis from the earlobe using Accusport Lactate Analyser, during one minute break between the runs. The mean 4 mmol/l LA running velocity of the whole team was 3.23±0.21 m/s, and the mean HP* at this velocity was 178.55±7.83 bpm.
Abstract (Original Language): 
Bir ikinci lig futbol takımının sezon öncesi hazırlık kampında fiziksel ve fizyolojik profilini saptamak amacıyla yapılan bu çalışmada 30 futbolcunun antropomet-rik, sürat, kuvvet ve dayanıklılık özellikleri incelenmiştir. Antropometrik ölçümlerde yaş X: 24.23±3.1_yıl; vücut ağırlığı X: 72.15±4.49 kg;_boy X: 174.88±4.48 cm vücut yağ yüzdesi X: 6.72±2.11; somatotip: endomorfi X: 2.33±0.68; mezomorfi X: 5.05±1.09 ve Ektomorfi X: 2.23±0.40 olarak ölçülmüştür. Tüm sıçrama testleri bir Psion Organiser el bilgisayarı ve bir kontakt mat yardımıyla ölçülmüştür. Alt ekstremitenin kuvvet özellikleri skuat sıçrama (SS) X: 36.72±4.07 cm; aktif sıçrama (AS) X: 39.07±4.57 cm ve 15 sn çoklu sıçrama X: 24.46±3_124 W/kg testleri ile değerlendirilmiştir. Elastik kuvvet özellikleri; AS-SS farkı X: 2.57±1.96 cm dikkate alınarak incelenmiştir. Tüm sürat testleri, tek ışıklı bir New Test Fotosel Kronometre yardımıyla ölçülmüştür. 10 ve 30 m sürat koşularında koşu zamanları sırasıyla X: 1.68±0.02 sn; X: 4.1±0. Isn'dir. Topsuz ve topla yön değiştirerek 30 m koşu zamanlan sırasıyla X: 9.91±0.29 sn; X: 12.36±0.46 sn olarak ölçülmüştür. Topsuz ve topla yön değiştirerek koşu zamanlarından hesaplanan teknik indeks (%) X: 0.80±0.04'dür. Futbol takımının 4 mmol sabit laktat eşiğinde koşu hızı X: 3.23±0.21 m/sn olarak 8, 10, 11 ve 12 km/s hızlarda 3 dakikalık koşu aralarında kulak memesinden alınan kanda Accusport Laktik Asit analizörüyle fotometrik yöntemle analiz edilerek grafikten intrapole edilerek belirlenmiştir. Bu koşu hızına karşılık gelen KAH X: 178.55±7.83 atım/dk olarak hesaplanmıştır.
3-14

REFERENCES

References: 

Açıkada, C, Ergen, E., Alpar, R. & Sarpyener, K. (1991). Erkek sporcularda vücut kompozisyonu parametrelerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2): 1-25.
Açıkada, C, Hazır, T., Tınazcı, C. & Aşçı, A. (1996a). Vanspor futbol takımı. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu değerlendirme raporu.
Açıkada C, Hazır, T, Aşçı, A., Tınazcı, C, Turnagöl, H., Özkara, A. & Clnemre, A. (1994). Ankaragü-cü Futbol Takımı test ve ölçüm sonuçları. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu değerlendirme raporu.
Açıkada, C, Hazır, T, Aşçı, A., Tınazcı, C, Turnagöl, H., Özkara, A. & Cinemre, A. (1995). Ankaragü-cü Futbol Takımı test ve ölçüm sonuçlan. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu değerlendirme raporu.
Açıkada, C, Özkara, A., Hazır, T,Aşçı, A. Turnagöl, H. & Tınazcı, C. (1997). Bir kısım profesyonel 1. Ligi takımlarında oynayan futbolcuların kuvvet ve dayanıklılık özellikleri. Spor Hekimliği Dergisi, 4:32, 181-192.
Akgün, N. & işleğen, Ç. (1983). Futbolcuların Fizyolojik Profili. Spor Hekimliği Dergisi, 18 (3): 105¬126.
Akkurt, S., Gür, H., Akkova, B., & Küçükoğlu, S. (1994). Profesyonel futbolcuların oynadıkları pozisyonlara göre sezon öncesi fizyolojik özelliklen. Spor Bilimleri Dergisi, 5 (3): 3-23.
Bosco,
C, Ito,
A.
, Komi, P.V., Luhtanen, P., Rahkila, P. & Rusco, H. (1982). Neuromuscular function and mechanical efficiency of human leg extensor muscle during jumping exercises. Acta Physiol. Scand., 114, 543-550.
Carter, J.E.L. (1980). The Heath-Carter Somatotype Method. San Diego CA: San Diego State University Press.
Conconi, F, Ferrari, M., Ziglio, P.G., Droghetti, P. & Codeca, L. (1982). Determination of the anaerobic threshold by a noninvasive field test in runners. J. Appl. Physiol. Respirât. Environ. Exercise Physiol., 52 (4): 869-873.
Costil, D.V. (1981). A Scientific approach to distance running. Track & Field News. Third printing,
13
ikinci Lig Futbol Takımlarının Fiziksel ve Fizyolojik Profili
Faina, M., Gallozzi, S., Lupo, S.,
Colli
, R., Sassi, R. & Marini, C. (1988). Definition of the physiological profile of the soccer player. Science and Football, Suffolk, St. Edmunsbury Press, Bury St. Edmunds, p. 158-163.
Günay, M., Sevim, Y, Savaş, S. & Erol, A.E. (1994). Pliometrik çalışmaların sporcularda vücut yapısı ve sıçrama özelliklerine etkisi. Spor Hekimliği Dergisi. 5 (2): 38-45
Heyward, V.H. & Stolarczyk, L.M. (1996). Applied Body Composition Assessment, Illinois: Human Kinetics Books.
Hızal, A., Açıkada, C, Hazır, T. & Tınazcı, C. (1997). Modifiye mekik koşusu testinin güvenirliği ve geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi, VIII (2): 4-10
Janssen, P.G.J.M. (1989).
Trainin
g Lactate Pulse Rate. Publisher: Polar Electro Oy.
işleğen, Ç., Ergen, E. & Yapıcıoğlu, Ş. (1986). Futbolcular, güreşçiler ve cimnastikçilerin somatotip özelliklerinin karşılaştırılması. Spor Hekimliği Dergisi, 21 (4): 121-128.
Kartal, R. & Günay, M. (1994). Sezon öncesi yapılan hazırlık antrenmanlarının futbolcuların bazı fizyolojik parametrelerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 5 (3): 2-23.
Özder, A. & Günay, M. (1994). Futbolcuların bazı fizyolojik parametrelerinin oynadıkları mevkilere göre karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 5 (1): 21-25.
Viitasalo, J.T. & Bosco, C. (1982).
Electromechanical behaviour of human muscle in vertical jumps. European Journal of Applied Physiology, 48, 253-301

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com