You are here

Atatürk'ün Ekonomi Politikası: Ulusal Bağımsızlık ve Ekonomik Bağımsızlık

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (1994), 1. Uluslararası Atatürk Sempozyumu
(Açılış Konuşmaları-Bildiriler), 21-23 Eylül 1987, Ankara.
Boratav K. (1982), Türkiye'de Devletçilik, Savaş Yayınları, Ankara.
İnönü. i. (1998), İsmet İnönü'nün Hatıraları, Cumhuriyet Gazetesi eki, Yenigün Haber
Ajansı.
Maddison A. (1989), The World Economy in the 20th Century, OECD, Paris.
Maddison A. (1995), Monitoring the World Economy : 1820-1992, OECD, Paris.
Tokgöz E. (1991), Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi, Hacettepe İniversitesi, u.B.F.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com