Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 41
Arama önerisi: bilgi?

Bakır Esaslı Rodaj Disklerinin Performansı

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Infrared and NMR Spectral Analyses and Computational Studies of 2-amino-3-methylbenzoic Acid

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Orman Ekolojisinde Odunsu Vejetasyonun Sınıflandırmasına Yönelik Bir Çalışma (Isparta-Yenişarbademli Örneği)

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Türünün Yapraklarında Uçucu Yağ Miktarı ve Bileşenleri

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Evaluation of Electric Field Pollution from 132 kVA Power Transmission Lines to Proximity of Infrastructures in Ibadan, Nigeria

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Sınav Görevlisi Atama Probleminin Hedef Programlama Yöntemiyle Çözümü

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Bilgi Kuramındaki Entropi Kavramıyla İlgili Farklı Matematiksel Modeller

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Beyşehir Gölü Çevresindeki Sazlık Alanların Yaban Hayatı Çeşitliliği

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Dört Teker Tahrikli Mobil Robotun Gövde Hızı ve Yönelme Açısısının Kesir Dereceli Kayan Kipli Kontrolcü ile Kontrolu

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Optimization of Composite Couplings in Helicopter Rotor Blade Spar Using Hybrid Particle Swarm-Gradient Algorithm

Bilge International Journal of Science And Technology Research

A Novel Approach for Improving Wrinkle Resistance and Flame Retardancy Properties of Linen Fabrics

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Numerical Computation of Fission-Product Poisoning Build-up and Burn-up Rate in a Finite Cylindrical Nuclear Reactor Core

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretiminin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Velocity Estimation of Turkish National Permanent GNSS Network- Active Points Located at Central Anatolia Region

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Eskişehir Çatacık Yöresinde, Çevresel Değişkenler Kullanılarak Kızılgeyik İçin (Cervus elaphus L.) Habitat Uygunluğunun Modellenmesi

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Investigation of Dyes Adsorption with Activated Carbon Obtained from Cordia myxa

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Beydere Köyü (Manisa) Florası

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Yapay Sinir Ağları ile Tr81 Bölgesi Yıllık Elektrik Enerjisi Tüketiminin Tahmini

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Investigation in Electrical and Thermal Efficiency of an Active Cooling Photovoltaic Thermal (Pv/T) Solar System with Taguchi Method

Bilge International Journal of Science And Technology Research

The Effect of Elevated Temperature on the Lightweight Concrete Produced by Expanded Clay Aggregate and Calcium Aluminate Cement

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Experimental (FT-IR, Raman and NMR) and Theoretical (B3LYP, B3PW91, M06-2X and CAM-B3LYP) Analyses of P-Tert-Butylphenyl Salicylate

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Sapwood Area Related to Tree Size, Tree Age, and Leaf Area Index in Cedrus libani

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Plants Considered As Non-Wood Forest Products (NWFPs) Around Central Anatolia: Eskişehir Example

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Kesir Dereceli Kontrol Sistemlerinde Referans Modele Dayalı PID Kontrolör Tasarımı

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Numerical Analyses of the Effects of Fuel Load Variation on Combustion Performance of a Pellet Fuelled Boiler

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Recycling of Rose Wastes to Activated Carbon with Ecological Precursor

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Endemik Haplophyllum myrtifolium Boiss. (Rutaceae)’un Morfolojik ve Palinolojik Özellikleri

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Chemical Characterization and Biological Activity Evaluation of Essential Oils of Achillea sipikorensis, an Endemic Plant From Turkey

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Isparta-Sütçüler Yöresinde Anatololacerta danfordi (Günter, 1876)’nin Habitat Uygunluk Haritalaması

Bilge International Journal of Science And Technology Research

An Assessment of Shallow Groundwater Wells in an Agricultural and Coastal Area in Göksu Delta, Turkey

Bilge International Journal of Science And Technology Research