Buradasınız

Obezite tedavisinde egzersizin önemi

The importance of exercise to obesity treatment

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Exercise is an important tool for obesity treatment. Exercise decrease the loss of lean body mass which occurs in restricted diets and also increase energy expenditure. This review discusses the effects of exercise on body composition, metabolism and health, as well as the role of exercise inducing and maintaining weight loss. Furthermore this review demonstrate the components of an exercise prescription and examine the benefits of increasing lifestyle activity, combined with efforts to decrease sedentary behavior.
Abstract (Original Language): 
Egzersiz, obezitenin tedavisinde önemli bir araçtır. Egzersiz, enerji harcamasını artırmakla birlikte, enerjisi sınırlı diyetler ile oluşan yağsız doku kaybını azaltmaktadır. Bu yazıda egzersizin; vücut bileşimi, metabolizması ve vücut ağırlığı üzerindeki etkisinin yanı sıra vücut ağırlık kaybını tetikleyici ve devamlılığını sağlayıcı etkisi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca artan yaşam tarzı aktivitesinin yararları ve uygun görülen egzersiz programının içeriği de açıklanmaktadır. Bunların dışında, sadece egzersizin değil, fiziksel aktivitenin artırılmasının önemi de vurgulanmaktadır.
141-160

REFERENCES

References: 

Miller, WC., Wadden, TA.(2004). Exercise as a treatment for obesity. Bray, GA., Bouchard, C, (ed.), Handbook of Obesity Clinical Applications (2nd ed.) (169-183). New York: Marcel Dekker.
Okuyucular için, bu konu ile ilgili yararlanılması önerilen diğer kaynaklar
Yetkin, İ., Çimen, AR. (2010). Obezite tedavisinde diyet ve egzersiz. Mised, (23-24): 1-7.
Ekelund, U., Besson, H., Luan, Jian’an., et al. (2011). Physical activity and gain in abdominal adiposity and body weight: prospective cohort study in 288.498 men and women. The American Journal of Clinical Nutrition, 93(4):826-35.
Lazarou, C., Soteriades, ES. (2010) Children’s physical activity, TV watching and obesity in Cyprus: the CYKIDS study. The European Journal of Public Health, 20(1):70-7.
Perez, A., Hoelscher, DM., Springer, AE., et al. (2011). Physical activity, watching television, and the risk of obesity in students, Texas, 2004-2005. Prevent Chronic Diseases, 8(3):61.
Steeves, JA., Bassett, DR., Thompson, DL., Fitzhugh, EC. (2012). Relationships of occupational and non-occupational physical activity to abdominal obesity. International Journal of Obesity, 36(1):100-6.
Gabriel, KK., Conroy, MB., Schmid, KK., et al. (2011). The impact of weight and fat mass loss and increased physical activity on physical function in overweight, postmenopausal women: results from the women on the move through activity and nutrition study. Menopause. 18(7):759-65.
Cook, CM., Schoeller, DA. (2011) . Physical activity and weight control: conflicting findings. Current Opinion Clinical Nutrition Metabolism Care. 14(5): 419-24.
Pan, SY., Des Meules, M. (2009). Energy intake, physical activity, energy balance, and cancer: epidemiologic evidence. Methods Molecular Biology. 472:191-215.
Thyfault, JP., Booth, FW. (2011). Lack of regular physical exercise or too much inactivity. Current Opinion Clinical Nutrition Metabolism Care. 14(4): 374-8.
Pradinuk, M., Chanoine, JP., Goldman, RD. (2011). Obesity and physical activity in children. Canadian Family Physician. 57(7):779-82.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com