Buradasınız

Estimation of factors affecting the recognition the environment institutions by individuals with the Logit Model

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this examination, the individuals’ information about the environment who live in the centre of Tokat, Turkey is examined. In this context, it is examined the individuals’ knowledge level about environmental institutions by considering dependent variables in order to define the factors affecting this phenomena by using the Logit analysis. In this analysis; education statue, income level, and the variables of the environmental problems those can be defined are meaningful and its value is founded as positive. This result shows that if the level of meaningful variables increases, the estimation to know the institution dealing with the environmental problems will increase. It is wanted to emphasize the importance of the education on the basis which create a conscious society with this study.
981-990

REFERENCES

References: 

Akyüz Y (2001).Türk Eğitim Tarihi. Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
Düpmeier C & Geiger W (2006). Theme Park Environment as an example of environmental
information systems for the public. Environmental Modelling &Software 21(11): 1528-1535.
Gujarati D N (2005). Temel Ekonometri. (Çeviren: Şenesen Ü; Şenesen Günlük G) 3. Basım, İstanbul.
Işıldar G Y (2008). Meslek Yüksek Okulları Boyutunda “Çevre Eğitimi”nin Çevreci Yaklaşımlar ve
Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 6(4): 759-768.
Kızılaslan N & Almus S (2002). Tokat-Zile Güzelbeyli Kasabasında Uygulanan Arazi
Toplulaştırmasını Çiftçilerin Benimsemesini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi
Üzerine Bir Araştırma. Tubitak Turkish Journal of Agriculture and Forestry 26(2): 101-108.
Kızılaslan N & Kızılaslan H (2005a). Türkiye’de Kimyasal Gübre Kullanımı ve Tokat İli Artova İlçesinde
Kimyasal Gübredeki Uygulamalar Gübreleme – Çevre İlişkileri. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü
(TEAE) Yayınları ISBN:975-407-175-6, Yayın No:129, Ankara.
Kızılaslan H & Kızılaslan N (2005b). Çevre Konularında Kırsal Halkın Bilinç Düzeyi ve
Davranışları (Tokat İli Artova İlçesi Örneği). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
1(1): 67-89.
Morgan S P & Teachman J D (1988). Logistic Regression: Description, Examples, and
Comparisons. Journal of Marriage and Family 50: 929–936.
TurkStat (Turkish Statistical Institute) (2010).ADNKS Veri Tabanı.
Available: http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul
TurkStat (Turkish Statistical Institute) (2008). Turkey’s Statistical Yearbook. Available:
http://www.tuik.gov.tr/yillik/yillik.pdf
Yücel A S & Morgil F I (1999). Çevre Eğitiminin Geliştirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi 1 (1): 76-89.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com