Buradasınız

Comparison of Turkish and Western children’s songs in terms of measure keys

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Children songs are one of the factors helping children love music, develop their music skills, contributing to cognitive development particularly during early childhood. Although it is considered that most children’s songs are similar in terms of voice area and musical structure, the musical and cultural components of the society where they belong may be reflect in some differences in the children’s songs. There are essential similarities and differences between Turkish and Western children’s songs. They can be seen in several factors such as theme, tonal and rhythmic structures. The measure keys of the songs may also display both difference and similarity in this respect. This study, based on “general scanning model” and “relational scanning model”, has been conducted on 1000 Turkish Children's songs and 1000 Western children’s songs. As a result of the study, determined that measure key counts are highly different but the most frequently used measure keys are parallel.
286-293

REFERENCES

References: 

Seyrek, Hilmi (no date) Anaokulları ve Anasınıfları İçin Şarkı Dağarcığı. İzmir.
Uçan, Ali (2003). Üçer Seçenekli Özgün Şarkılar. Ankara: Müzik Eğitimi
Kaptan,Saim.(1998).Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara.
References used collected children’s songs
Acay, Sefai. (1990). Mavi Bilye. Ankara : Gökçe Ofset
Acay, Sefai. (1994). Ezgi Yumağı. Ankara: Gökçe Ofset.
Acay, Sefai. (1999). İlköğretim Okulları İçin Şarkı Dağarcığı. Ankara: Yurt Renkleri Yayınevi
Agresta, Ralph. (1995). The Library of Children’s Song.
Akın, Cenan, M. SUN. (1987). 23 Nisan ve Milli Egemenlik Çocuk Şarkıları.Ankara: TBMM
Yayınları.
Akkaş, Salih. (1995-1996). İlköğretim Okulları İçin Müzik 1-2-3-4-5-6-7-8 Ankara: Ocak
Yayınları.
Anderson, Carl. (1986). 1002 The Complete Childern’s Song Book. Shattinger-International
Music Crop. San Francisco.
Angı, Hacı. (1986). Marşlarda Türkülerde Atatürk. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
Atrek, Ferit Hilmi. (1947). Orta Okul Müzik Kitabı. İzmir: Ahenk Basımevi.
Aydın, Sevim, Ş. Aydın. (1994). İlköğretim Müzik 1-2-3-4-5-6-7-8 Ankara: Küre Yayıncılık.
Aydıntan, Ziya, S Egüz. (t.y.). Türkü ve Şarkılarla Yeni Müzik Eğitimi. Ankara: Kurtuluş
Yayınları.
Aydoğan, Salih.(1982).Yaşasın Müzik. Ankara: Evrensel Müzik Evi.
Aydoğan, Salih.(1992).Hayat Kaynağımız Müzik. Ankara: Arkadaş Yayınları.
Aydoğan, Salih.(2003).Renklerle Müzik Eğitimi. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
Aydoğan,Salih, H.Tunçer.(1998).Ezgilerle Üniteler.Ankara: Arkadaş
Yayınları.
Ayparlar, Fatma. (1992). Minik Serçe. Antakya.
Birol, Bülent. (1992). Ünitelere Göre Şarkı Dağarcığı. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Yayınları.
Bolayır, Fethi ve başk. (1989). İlkokul Müzik Eğitimi. Ankara: Sanem Matbaacılık.
Borroff Edith, I. Marjory.(1976). Music in Perspective. USA: Library of Congress Catalog.
Brummit, David, L. Chosky. (1998). 120 Singing Games and Dances for Elementary Schools.
Byrum, Liz Seelhooff. (1993). The Library Of Children’s Song Classics. NewYork: A Division of
Music Sales Corporation.
Canselen, Faik.(1953). Müzik I.-II İstanbul: Osmanbey Matbaası.
Canselen, Faik.(1956). Eski ve Yeni Marşlarımız. İstanbul: Hüsnütabiat Matbaası.
Coates, David. (1998). 100 Songs for Kids.
Crook Eliabeth, B. REIMER ve D. WALKER. (1974). Music. New Jersey: Silver Burdett
Company.
Deliorman, Leyla.(2005). Marşlarımız. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Dinçer, Mahir. (1983). Cıvıl Cıvıl Şarkılar. Ankara.Dönmez, Makbule.(2000). İlköğretim Müzik VI-VII-VIII. Ankara: Tütibak Yayınları.
Ezgi, Suphi.(1933). Nazari ve Amelî Türk Musikisi.Ankara: Kültür Bakanlığı.
Feridun, Mehmet Ali.(1929).İlk Musiki Kitabı. İstanbul: Tefeyyüz
Kütüphanesi.
Handler, Len. (2000). The Giant Book of Children’s Songs. London: Cherry Lane Music.
Hüseyin, Burhan. (2003). Gizem’in Şarkıları. Adana: Alev Dikici Basım.
İlik, Aydın. (1990). Şiirlerle ve Şarkılarla 23 Nisan. Ankara: Vakıfbank Yayınları.
Karkın, Kadir. (1981). Ilgıt. İstanbul.
Karkın, Kadir. (2001).İlköğretim Müzik VI-VII-VIII. Ankara: Elit Yayıncılık.
Kıvrak, Yakup. (2000). Çocuk Şarkıları I. Ankara: ÇASEM Yayın.
Kocatepe, Aysun. (1995). Çocuk Şarkıları. İstanbul: Hürriyet Gazetesi Yayınları.
Mason, Lowell. (2001). The Primary School Song Book.
Mursel, James L. ve başk. (1962). Now and Long Ago. Silver Burdertt Company.
Mursel, James L. ve başk. (1962). Near and Far. Silver Burdertt Company
Okyay, Erdoğan. (1969). Okul Müzik Eğitimi. Ankara.
Okyay, Erdoğan. (1973).Dereden Tepeden. Ankara: Filarmoni Derneği.
Özbek, Mehmet. (1994). Ortaokul Müzik Ders Kitabı. Ankara: Üner Yayınları.
Özbek, Mehmet. (1988). Müzik Eğitimi. Ankara: Üner Yayınevi.
Özen Kemal. (1992). Müzik. Ankara: Emel Yayınevi.
Özgül, İlhan. (2000). Müzik Eğitimi ve Öğretimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Öztürk, Ayten. (2004). Okul Öncesi Eğitimde Müzik. İstanbul: Morpo Kültür Yayınları.
Öztürk, Ferda. (2002). Okul Öncesi Çocuklara 100 Şarkı. İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama.
Saraç, Gürsan. (2001). Sevgiye Davet. Ankara: Yurt Renkleri Yayınevi.
Saraç, Gürsan. (2003). Çevremizdeki Yaşam. İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama San. Tic. A.Ş.
Müzik Eserleri Yayınları.
Steele, Mary Q. (1993). Anna’s Garden Songs.
Sun, Muammer. (n.d.).Müzik. İzmir: Müzik Eserleri Yayınları.
Sun, Muammer. (1997). Şarkılarla Türkülerle Temel Müzik Eğitimi. Ankara:Doruk Yayınevi.
Sun, Muammer. (2004). Kır Çiçekleri. Ankara: Ajans Türk Basın.
Sun, Muammer, İ. Sun ve L. Kuterdem. (2005). Seksen Yılı En Güzel Okul Şarkıları. Ankara:
Ajans Türk Basın.
TRT Çocuk Şarkıları Kitabı. (2005). Ankara: Yayın No:84 Çok Sesli Müzikler Müdürlüğü 2.
Baskı.
Webb Gerge James ( ). The Common School Songster.
Yıldız, H. ve M. Çam. (1995). İlköğretim Okulları İçin Müzik Ders Kitabı Müzik 7. Ankara:
Özgün Matbaacılık.
Yönetken, Halil B. ve başk. (1996). Müzik Öğretimi. Ankara: ALF Matbaası.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com