Buradasınız

SÜREKLİ VE İNTERVAL KOŞU ANTRENMANLARININ VÜCUT KOMPOZİSYONU VE AEROBİK KAPASİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

EFFECTS OF CONTINUOUS AND INTERMITTENT RUNNING TRAINING ON BODY COMPOSITION AND AEROBIC CAPACITY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of the study was to investigate the effects of continuous and intermittent running training on body composition and aerobic capacity. Thirty eight male students voluntarily served as subjects for this study. All subjects did not participate in regular exercise. Subjects were divided into three groups as continuous running (n=13), intermittent running (n=12) and control group (n=13). The control group was not taken in any programs, while a training program was carried out on training groups three times a week during 8 weeks. When the measurement results of pre and post training seasion were compared, a significant difference was determined in body weight and body mass index values in continuous running group (p<0,05) and there was also a significant difference in body fat percentage, sum of skinfold and maxVO2 values in continuous and intermittent running groups (p<0,01). The results indicated that continuous running method was more effective than intermittent running method for reducing body weight; also both methods have the same positive effects for reducing body fat percentage and improving aerobic capacity.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, sürekli ve interval koşu antrenmanlarının vücut kompozisyonu ve aerobik kapasite üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya düzenli olarak egzersiz yapmayan, gönüllü 38 erkek katılmıştır. Araştırma grubu, sürekli koşular (n=13), interval koşular (n=12) ve kontrol (n=13) olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Antrenman gruplarına, 8 hafta boyunca, haftada 3 gün antrenman programı uygulanırken, kontrol grubu herhangi bir programa dahil edilmemiştir. Antrenman gruplarının antrenmanlar öncesi ve sonrası ölçüm değerleri karşılaştırıldığında, vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi değerlerinde sadece sürekli koşular grubunda (p<0,05); vücut yağ yüzdesi, toplam skinfold ve maksVO2 değerlerinde ise, sürekli koşu ve interval koşu gruplarında anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,01). Sonuç olarak, vücut ağırlığının azaltılmasında sürekli koşu metodunun, interval koşu metoduna göre daha etkili olduğu, vücut yağ yüzdesinin azaltılması ve aerobik kapasitenin geliştirilmesinde ise her iki metodun da benzer olumlu etkiler gösterdiği söylenebilir.
193-197