Buradasınız

Kalkinma Ajanslarina Orgut Gelistirme Acisindan Bir Bakis

An Organizational Analysis of Regional Development Agencies

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims to analyze regional development agencies, by setting out the advanced concepts of organizational change as a method of organizational development or developed organizations. In this context, characteristics of organizational development tried to expose and the terms are "job design, work processes, organizational structure, aim-oriented, organizational culture, administrative scale, intra organizational and inter organizational relationships, client-oriented, output analysis"-which are thought to play roles in the establishment of agencies- used as an instrument to analyze old and new type of organizations. In this way, RDA-interested legislations and regulations are searched and tried to analyze.
Abstract (Original Language): 
Soz konusu arastirma, orgutleri gelistirmenin ya da bas.ka bir ifadeyle geli§mi§ orgutler kurmanin bir yontemi olarak lanse edilen orgut degistirme kavramlarindan yola gikarak, kalkinma ajanslarini incelemeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda orgut gelistirmenin nitelikleri ortaya konulmaya gali§ilmi§ ve kalkinma ajanslarinin kurgulanmasinda rol oynadigi dusumilen "is. tasarimi, is. surecleri, orgut yapisi, amag odaklilik, orgut kulturu, yonetsel olgek, orgut ici ve orgutler arasi iliskiler, rmisteri odaklilik, gikti analizi" gibi orgut gelistirme teknikleri birer arag olarak kullanilarak, 'yeni turu', eskisinden ayiran ozellikler sorgulanmis.tir. Bu kapsamda kalkinma ajanslari ile baglantili mevzuat taranmis. ve gozumlenmeye calis.ilmis.tir.
49
60

REFERENCES

References: 

Acar, M. (2003). "Sektorlerarasi isbirligi, ittifak ve Ortakliklar", M.Acar ve H. Ozgur (der.), Qagdas Kamu Yonetimi-I. Nobel: Ankara. s: 393-430.
Altintas, H. (2003). "Yerel Yonetimlerin Modernizasyon Sureci ve Yeni Kamu Yonetimi Anlayisi", Qagdas Yerel Yonetimler, 12(1), s: 6-22
Arslan, K. (2005). "Bolgesel Kalkinma Farkliliklarinin Giderilmesinde Etkin Bir Arag: Bolgesel Planlama ve Bolgesel Kalkinma Ajanslari", ITUSosyal Bilimler Dergisi, Yil:4, Sayi:7, s: 275-294
Ataay, F. (2005). "Bka Tasariminin 'Kalkinma' Anlayisi Uzerine", M. Turan (der.). Bolge Kalkinma Ajanslari, Ankara: Paragraf, S:15-32.
Aydin, M. D. (2004). "Kamu Sektorunde Toplam Kalite Yonetimi", Kemal Oktem ve Ugur Omurgonulsen (der.), Kamu Yonetimi: Gelisimi ve Guncel Sorunlari, imaj: Ankara, s:187-230.
57
Siyaset, Ekonomi ve Yonetim Arastirmalari Dergisi, 2013, Yil:1, Cilt:1, Sayi:3
C. BABAOGLU, M. Kemal OKTEM
Ayman-Guler, B.(2006a). Yerel Yonetimler, Ankara: imge.
Ayman-Guler, B. (2006b). "Ajanslar Sistemi Uzerine", Jeopolitik Dergisi, Temmuz-2006. s: 1-10
Ayman-Guler, B.(2009). Turkiye 'nin Yonetimi: Yapi, Ankara: imge.
Basin, N; §esen, H. ve Cetin, F. (2009). "Degisim ve Orgutler", Kadir Varoglu ve Nejat Basim (der.), Orgutlerde Degisim ve Ogrenme, Ankara: Siyasal, s:13-45.
Beckhard, R. (1969). Organization Development: Strategies and Models,
Addison-Wesley Pb: Boston/ABD.
Beckhard, R.ve Reuban, T. Harris. (1987). Organizational transitions: Managing Complex Change , Addison-Wesley: Boston/ABD
Can, H. (2005). Organizasyon ve Yonetim, Ankara: Siyasal.
Cetin, M. (2006). "Yerel Kalkinma Ajanslari", Ege Academic Review, Cilt: 6, Sayi: 2. s: 127-139
Cooper, T.L.; T.A. Bryer ve J.W. Meek, (2006), "Citizen-Centered
Collaborative Public Management"; Public Administration Review, 66, Special Issue on Collaborative Public Management, 76-88;
Cukurgayir, M. A. (2010). "Bolge Kalkinmasi ve Bolgesel Yonetisim". M.A Cukurgayir; H.T. Eroglu ve H. Eski Uguz (der.), Yonetisim: Kuram, Boyutlar, Uygulama, (Edt.), Cizgi Yayinevi: Konya, s: 617-643.
Dubrow, A.; Wocher, D. ve Austin, J. M. (2001). "Introducing Organizational Development (OD) Practices into a Couty Human Service Agency", Administration in Social Work, cilt: 25, sayi: 4, s:63-83.
Eroglu, M. ve Kum, M. (2010). "Turkiye'de Kalkinma Ajanslarinin idari Teskilat igindeki Yeri", Erciyes Universitesi IIBF Dergisi, sayi: 35, s:
175-198.
Eren, E. (2000). Orgutsel Davranis ve Yonetim Psikolojisi, istanbul: Beta.
Dinger, O. (2008). Orgut Gelistirme Teori Uygulama Teknikleri, istanbul: Alfa Yayinlari.
French, L. W. ve Bell, C. H. (1978). Organization Development: Behavioral Science Interventions for Organization Improvement, Prentice-Hall: Englewood.
Hasanoglu, M. ve Aliyev, Z. (2006). "Avrupa Birligi ile Butunlesme Surecinde Turkiye'de Bolgesel Kalkinma Ajanslari", Sayistay Dergisi, Sayi: 60. s: 81-103.
Guneser-Demirci, A. (2005). "Farkli Ulkelerde Bolge Kalkinma Ajanslari", M. Turan (der.), Bolge Kalkinma Ajanslari, Ankara: Paragraf, s: 181-195.
58
Siyaset, Ekonomi ve Yonetim Arastirmalari Dergisi, 2013, Yil:1, Cilt:1, Sayi:3
Kakinma Ajanslarina Orgut Gelistirme Agisindan Bir Bakis
Guzelsari, S. (2004). Kamu Yonetimi Disiplininde Yeni Kamu Isletmeciligi ve Yonetisim Yaklasimlari, M. Kemal Oktem ve Ugur Omurgonulsen (der.), Kamu Yonetimi: Gelisimi ve Guncel Sorunlari, s: 85-139
Halkier, H. (2006). "Bolgesel Kalkinma Ajanslari ve Cok Duzlemli Yonetisim", Bolgesel Kalkinma ve Yonetisim Sempozyumu, ODTU: Ankara.
Helvaci, M. A. (2008). "Orgut Gelistirme Uzerine Kavramsal Bir inceleme", Usak Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), s:173-183.
Karadag, M. (2000). "Devlet Personel Baskanligi: Bir Orgut Gelistirme Ornek Olayi", Amme Idaresi Dergisi, 33(1), s: 133-152.
Karakilgik, Y. ve Sarigul, C., E. (2010). "Bir "Ekonomik Yonetisim Modeli" Olarak Bolge Kalkinma Ajanslari (Bka) Uygulamasi: Uniter Yapinin Ve Sosyal Devletin Tasfiyesi Mi Tesviyesi Mi?", Turgut Ozal Uluslararasi Ekonomi Ve Siyaset Kongresi-1, Kuresel Krizler Ve Ekonomik Yonetisim Bildiriler Kitabi, inonu Universitesi:Malatyas, s:
384-408.
Karasu, K. (2005). "Bolgesel Kalkinma Programlari", M. Turan (der.), Bolge Kalkinma Ajanslari, Ankara: Paragraf, s:197-265
Karasu, K. (2009). "Yerellesme Soylemi ve Bolge Kalkinma Ajanslari", Memleket, Siyaset, Yonetim, Cilt: 4, sayi: 3, s: 1-43.
Kaya Bengshir T. ve Leblebici, D.N. (2001). "Teknolojik Gelismenin Orgutler ve Orgutsel Degisim Uzerindeki Yansimalari", Amme Idaresi
Dergisi, 34 (2): 19-37
Kim, P., S. (2000). "Administrative Reform in the Korean Central Government: A Case Study of the Dae Jung", Public Performance & Management Review, 24(2), s: 145-160.
Kogak, S. Y. ve Okmen, M. (2010). "Merkezi Planlamadan Bolgesel Planlamaya: Yunanistan ve Turkiye Ornekleri", Dumlupinar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayi:27, s:149-159.
Lenger, A. (2006). "Bolgesel Yenilik Sistemleri ve Devletin Rolu: Turkiye'deki Kurumsal Yapi ve Devlet Universiteleri", Ege Akademik Bakis, cilt: 6, sayi: 2, s:141 -155.
Mag, N. (2006). "Bolgesel Kalkinma Ajanslari Ve Turkiye", Arastirma Raporu-117/76. Konya Ticaret Odasi
Oktem, M. K. (1987). "Turkiye'de Kamusal Orgutlerde Calisma Verimliligi Agisindan Kulturel Normlarin Onemi", Hacettepe IIBF Dergisi, Cilt: 5(1-2). s: 59-69.
Oktem, M. K. (1991). "Guduleme Kuramlari ve Yetisen Kamu Yoneticilerimiz", Amme Idaresi Dergisi, cilt: 24(3), s: 46-63.
59
Siyaset, Ekonomi ve Yonetim Arastirmalari Dergisi, 2013, Yil:1, Cilt:1, Sayi:3
C. BABAOGLU, M. Kemal OKTEM
Oktem, M. K. (2004). "Bilgi Teknolojileri ve Kamu Yonetimi", M. Kemal
Oktem ve Ugur Omurgonulsen, Kamu Yonetimi: Gelisimi ve Guncel Sorunlari, s: 139-187.
Oktem, M. K.; Omurgonulsen, U. ve Sadioglu, U. (2010). "Turkey in the Development Process: Obstacles, Premise and Prospects",
International Journal of Emerging and Transition Economies, 3(1). s: 13-31.
Omurgonulsen, U. (2003). "Kamu Sektorunun Yonetimi Sorununa Yeni Bir Yaklasim: Yeni Kamu isletmeciligi", M. Acar ve H. Ozgur (der.) Qagdas Kamu Yonetimi-I, Nobel: Ankara. s: 3-44.
Ovgun, B. (2008). "Bir Politika Transferi Ornegi: Kalkinma Ajanslari",
AUSBF Dergisi, 62(3): 233-255.
Ozer, Y. E.(2007). "Kuresel Rekabet - Bolgesel Kalkinma Ajanslari ve Turkiye", Review of Social, Economic & Business Studies, Vol: 9(10),
s: 389-408
Pigak, M. ve Yilmaz, S. (2008). "Guneydogu Anadolu Bolgesi'nde Kurulacak Bolgesel Kalkinma Ajanslari Uzerine Bir Degerlendirme", Mevzuat Dergisi, Yil:10, Sayi: 121, Ocak, s:
65-81
Polat, E. (2003). "Orgutsel Degisim ve Orgutsel Degisimde Orgut Kulturunun Yeri ve Onemi", Yildiz Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Basilmamis Yuksek Lisans Tezi.
Sinemillioglu, O. (2009). "Surdurulebilir Bolgesel Kalkinma ve Turkiye Sureci", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:8, sayi: 7, s: 245-268.
Scott, W. R. ve Davis, F. G. (2007). Organizations and Organizing, Pearson Prentice Hall: New Jersey, ABD.
§ahin, Y. (2010). Yonetim Bilimi ve Turk Kamu Yonetimi, Murathan Yayinevi: Trabzon.
Turan, M. (2005). "Bolgesel Kalkinma Programlari", M. Turan (der.), Bolge Kalkinma Ajanslari, Ankara: Paragraf, s: 159-180.
Tutar, F. ve Demiral, M. (2007). "Yerel Ekonomilerin Yerel Aktorleri: Bolgesel Kalkinma Ajanslari", Eskisehir Osmangazi Universitesi IIBF Dergisi, 2(1), s: 65-83.
Young-Hyman, T. (2008) "The Potential for Effective Regional Development Agencies in Turkey: A Comparative Analysis", Regional & Federal Studies, 18: 4, s: 375 — 402.
http://www.euroda.eu/, 01.03.2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com