Buradasınız

BULANIK AHP İLE YAZILIM SEÇİMİ

THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to provide an analytical tool to select the best software providing the most customer satisfaction. The three type of softwares were examined and the most important criterias were taken into account by the customers while they were selecting their softwares. The fuzzy analytic hierarchy process was used to compare this softwares. The means of the triangular fuzzy numbers were chosen randomly for each comparison were successfully used in the pair wise comparison matrices.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, en iyi yazılımın seçimi için en yüksek müşteri memnuniyetini veren analitiksel bir araç sağlamaktır. Üç yazılım tipi incelenmiş ve müşterilerin yazılım seçim sürecinde dikkate aldığı önemli kriterler belirlenmiştir. Bulanık analitik hiyerarşi prosesi (Bulanık AHP), bu yazılımları karşılaştırmak için kullanılmıştır. Üçgensel bulanık sayıların anlamları, ikili mantıksal karşılaştırma matrislerinde başarı ile uygulanan tüm karşılaştırmalar için rassal olarak seçilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
24-33

REFERENCES

References: 

[1] Karanfil, S., “Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantığın Temelleri”, Yüksek Lisans Tezi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Kimya – Metalürji Fakültesi, Y.T.Ü., İstanbul, 1993.
[2] Kahraman, C., Ruan, D., Cebeci, U., “Multi-Attribute Comparison of Catering Service
Companies Using Fuzzy AHP: The Case of Turkey”, Internal Journal of Production
Economics, 2002.
[3] Elmas, Ç., “Bulanık Mantık Denetleyiciler”, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003.
[4] Rua, R.J., Chi, S.C., Kao, S.S., “A Decision Support System for Selecting Convenience
Store Location Through Integration Fuzzy AHP and Artifical Neural Network. Computers
in Industry”, 1999.
[5] Başlıgil, H., “YBS Ders Notları”, Makine Fakültesi, Y.T.Ü., İstanbul, 2004.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com