Buradasınız

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

EXPERIMENTAL STUDY ON EFFECT OF VARIOUS FACTORS ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the factors affecting at the compressive strength of the concrete were determined. According the result of the test, the quality of concrete, which was used, is very low. Cement, analysis of aggregates for concrete, compacting, mixing placing and curing of concrete, and the techniques of the production of concrete have effected by different ratio of the quality of concrete.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada betonun basınç dayanımına etki eden faktörler araştırılmıştır. Betonun önemli özellikleri; homojenlik, işlenebilirlik, yoğunluk, permeabilite, deformasyon ve basınç mukavemeti olmaktadır. Bunlardan beton basınç mukavemeti diğer bütün özelliklerin bir göstergesidir. Beton mukavemetindeki değişiklikler betonun diğer özelliklerine de bağlıdır. Çimento türü, agrega türü ve granülometri, sıkıştırma, kür ve beton üretim teknikleri, beton kalitesini etkileyen faktörlerdir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, çimento türü faktörü % 10, granülometri % 11, beton üretim şekli % 21, betonun kompaksiyonu % 26 ve betonun bakımı % 32 oranında beton basınç mukavemeti üzerinde etkili olmuştur.
203
209

REFERENCES

References: 

Anonim. 1977. TS 2871. Taze beton kıvam deneyi,
Aralık, TSE. Ankara.
Anonim. 1977. TS 2872. Taze Betonda Kıvam Deneyi (Sıkıştırma Faktörü Metodu ile), Aralık,
TSE. Ankara.
Anonim. 1978. TS 3068. Laboratuarda Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı, Mart, TSE. Ankara.
Anonim. 1980. TS 3530. Beton Agregalarının Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini, Aralık, TSE. Ankara.
Anonim. 1983. TS 26. Traslı Çimento, Nisan, TSE. Ankara.
Anonim. 1985. TS 1247. Beton Yapımı, Döküm ve Bakım Kuralları, Şubat, TSE. Ankara.
Anonim. 1990. TS 3114. Beton basınç mukavemeti tayini, Aralık, TSE. Ankara.
Anonim. 1992. TS 10156. Katkılı Çimentolar, Nisan, TSE. Ankara.
Beyazıt, Ö. L. 1988. Beton ve Deneyleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, DSİ Yayını, s. 238, Ankara.
Lea
F
. M., C. B. E, D Sc, F. R. I. C. 1956. The Chemistry Of Cement And Concrete 3rd Edition 636. s. Edward Arnold Ltd. Landon.
Neville, A. M. 1983. Properties of Concrete, Halsted Press, New York.
Postacıoğlu,
B
. 1986. Matbaa Teknisyenleri Basımevi, Beton Cilt 2, s. 404. İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com