Buradasınız

FINDIK TARIMI YAPILAN TOPRAKLARIN BİYOKİMYASAL AKTİVİTE ÖZELLİKLERİ İLE TOPRAK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

THE RELATIONSHIPS BETWEEN BIOCHEMICAL ACTIVITY CHARACTERICTIES AND SOIL PROPERTIES OF HAZELNUT GROWN SOILS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this research, enzyme activities of soil cultivated for hazelnut in Terme and Ünye townships were determined and the relationships between the activities and some soil properties, trace elements and heavy metals were evaluated. Correlation and regression analysis showed that there was significant positive correlation between urease activity and organic carbon, nitrogen and extractable Cu; strong positive correlation between acid phosphates activity and organic matter, organic carbon and nitrogen; but negative correlation between the activities and extractable Mn content. Additionally, positive correlation was found between alkaline phosphatase activity and pH, available P, extractable Cu, Zn and Pb contents. With the exception of C/N ratio and extractable Cd content, no significant correlation was observed between p- glikosidase activity and soil properties.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, Terme - Ünye yöresinde fındık tarımı yapılan topraklarda üreaz, p- Glikosidaz, asit ve alkali fosfataz enzim aktiviteleri belirlenmiş ve bu aktiviteler ile toprakların bazı önemli özellikleri ile, iz element ve ağır metal içerikleri arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan regrasyon-korelasyon analiz sonuçlarına göre, üreaz enzim aktivitesi ile organik madde, azot ve ekstrakte edilebilir Cu , asit fosfataz aktivitesi ile organik madde, organik C ve azot arasında pozitif, ekstrakte edilebilir Mn arasında da negatif bir ilişki belirlenmiştir. Ayrıca, alkali fosfataz enzim aktivitesi ile pH, alınabilir P, ekstrakte edilebilir Cu, Zn ve Pb arasında önemli pozitif ilişki bulunmuştur. Toprakların p-Glikosidaz aktivitesi ile toprak özellikleri arasında C/N oranı ve ekstrakte edilebilir Cd miktarı hariç, hiçbir önemli ilişki bulunamamıştır.
813
822

REFERENCES

References: 

Appiah, M. R.
1975
. Organic Phosphorus and Phosphates Activity in Cocoa Soils of Ghana. Ghana J. of Agr. Sci. (8), 45-50.
Arcak,
S.
, Haktanır, K., Camcı, S. 1994. Bitki Deseninin Asit ve Alkali Fosfataz Aktivitesine Etkileri. A. Ü. Z. F. Yayın No 1394. Bilimsel Araştırmalar ve İncelemer 775, Ankara.
Arcak,S., Karaca, A, Haktanır, K. 1996. "Trifluralin'in Toprak Üreaz ve Alkali Fosfataz Aktiviteleri Üzerine Etkileri". Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu. Mersin
Ateşalp, M. 1976. Doğu Karadeniz Bölgesi Asit Reaksiyondu Toprakların Kireçlenmesi ve Bununla İlgili Araştırmalar. T. C. Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müd., Toprak ve Gübre Araş. Ens. Müd. Yayınları, Genel Yayın No. 65, Rapor Seri No.4. Ankara.
Baligar, V. C., Staley, T. E.
an
d Wright, R. 1991. Enzyme Activities in Appalachian Soils. 2. Urease. Comm. Soil Sci. Pl. Anal., (22), 315-322.
Bouyoucos, G. J. 1951. A Recalibration of Hidrometer Method for Making Mechanical Analysis of Soils. Agronomy Journal , (143), 9.
Bray, R. H. and Kurtz, L. T. 1945. Determation of Total Organic and Available Forms of Phosphorus
in Soils. Soil Sci. (59), 39 - 45.
Bremner, J. M. 1965. Methods of Soil Analysis. Part II. Chemical and Microbiological Properties.
Ed. A. C. A. Black Amer. Soc. of Agron. Inc. Pub. Agron. Series No : 9 Madison USA.
Burns, R. G. 1982. Enzyme Activity in Soils; location and Possible Role in Microbial Ecology.
Soil Biol. Bioc., (14), 423-427.
Çağlar, K. Ö. 1958. Toprak İlmi. Ankara Üniversitesi Yayınları. No: 10.
Dalal, R. C. 1975. Urease Activity in Some Trinidad Soils. Soil Biol. Biochem., (7), 5-8.
Darmaar, J. F., Johnston, A., Smoliak, S. 1984. Seasonal Changes in Carbon Content and Dehydrogenase, Phosphatase and Urease Activities in Mixed Praririe and Fescue Grassland Ah horizons. J. of Range Management, 97 (1), 31¬35.
Ecevit, O., Özman, S. K., Hatat, G., Okay, A. N.,
Kaya, A., Mennan, S. 1996.
"Karadeni
z Bölgesinde Önemli Fındık Çeşitlerinin Zararlı ve Hastalıklara Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi". Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. 10-11 Ocak 1996. OMÜ. Ziraat Fakültesi, Samsun.
Frankberger, W. T., Dick, W. A. 1983.
Relationships Between Enzyme Activity and Microbial Growth and Activity indices in Soil. Soil
Sci. Soc. Am. J. (47), 945-951.
Gök, M., Onaç, I. 1995. "Hilvan ve Baziki Ovalarında Yer Alan Yaygın Toprak Serilerinin Bazı Mikro-Biyolojik Özellikleri". Toprak İlmi Derneği İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu. Ankara.
Haktanır, K. 1973. Ankara Şartlarında Nadas- Buğday - Baklagil Ekim Nöbetinin Önemli Toprak Enzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Etkileri. A. Ü. Zir. Fak. Yay : 613. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler : 356. Ankara.
Hoffmann, Gg., Dedeken, M. 1965. Eine Methode zur Kolorimetrischen Bestimmung der-
Glucossidase -Aktivatat in Böden. Z. Pflanzerenahr. Düng. Bodenkunde, (108), 193-198.
Hoffmann, Gg. Teicher, K. 1961. Ein Kolorimetrisches Verfahren zur Bestimmung der Urease Aktivitat in Böden. Z. Pflanzenernahr.Düng. Bodenkunde. 91 (140), 55 - 63.
Hofmann, Ed., Hoffmann,
Gg
. 1953. Über das Enzymsystem Unserer Kulturböden. IV. Die P-Glikosidase. Biochemische Zeitschrift, Bd,
(324), 297-400.
Mühendislik Bilimleri Dergisi 1998 4 (3)
821
Journal
of Engineering Sciences 1998 4 (3) 813-822
Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Biyokimyasal Akîiviîe Özellikleri ile Toprak Özellikleri..., A. Karaca, R. Kızılkaya, H. Horuz, S. Arcak
Hofmann, Ed., Hoffmann, Gg. 1966. Die Bestimmug der Biologischen Tatigheit in Böden Mit Enzymethoden. Reprinted From Advances in Enzymolgy and Related Subject of Biochemistry,
(28), 365 - 390.
Işık, M., Dündar, F. 1992. Fındık Zararlıları ve Hastalıkları ile Mücadele. T. C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Ankara.
Jackson, M. C. 1962. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall. Inc. Eng. Cliff. USA.
Jackson, M. C. 1962. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall. Inc. Eng. Cliff. USA.
John, M. K. 1972. Lead Availability Related to Soil Properties and Extractable Lead. J. Environ. Quality 1 (3), 295 - 298.
Kılıç, O. 1994. Fındıkta Dönüm Noktası. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi. Tarım ve Köy.
(97), 38-40.
Lindsay, W. L., Norwell, W. A. 1978.
Development of a DTPA Soil Test for Zinc, Iron, Manganese and Copper. Soil Sci. Soc. Am. J. (42),
421 - 428.
Okay, A. N., Kaya, A., Küçük, V. Y., Küçük, A.
1986. Fındık Tarımı. T. C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Teşkilatlanma ve Destekleme Gen. Müd., Yayın No: Genel 142, TEDGEM-12, Ankara.
Olsen, S. R., Cole, V., Watanabe, F. S. and
Dean, L. A. 1954. Estimation of Available Phosphorus in Soils by Extraction With Sodium Bicarbonate. U. S. Dept. of Agr. Cir. 939. Washington. D. C.
O' Toole, P., Morgan, M. A. and Mc Garry S. J. 1985. A Comparative Study of Urease in Pasture and Tillage Soils. Comm. Soil Sci. Pl. Anal.
(16), 759-773.
Özbek,
N
. 1979. Bahçe Bitkileri Gübrelemesi. Tarım Bakanlığı. Ankara.
Richards, L. A. 1954. Diagnosis and Improvement of Salina and Alkalina Soils. U. S. Dept. of Agr. Handbook 60:105.
Schinner, F. 1986. "Veröffentlichungen der Landwirtschaftlich-Chemischen Bundesanstalt Linz / Donau". 11. Seminar: Die Adwendung Enzymatischer und Mikrobiologischer Methoden in der Bodenanalyse.
Speir, T. W. 1984. Urease, Phosphatase and Sulhatase Activities of Cook Island and Tongan
soils. Newzeland J. of Sci. (27), 73-79.
Sürücü, A., Korkmaz, A. 1996. "Fındık Tarımı Yapılan Asit Toprakların Kireç İhtiyaçlarının Belirlenmesinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar, II. Asit Topraklarda Kirecin Toprakların Ekstrakte Edilebilir Fe, Mn, Zn, Cu Elementleri Kapsamına Etkileri Yönünden". Fındık Ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. 10-11 Ocak 1996. OMÜ. Ziraat Fak., Samsun.
Tabatabai, M. A. 1977. Effects of Trace Elements On Urease Activity İn Soils. Soil Biol. Biochem.
(9), 9-13.
Tous, J., Romero, A, Plana, J. 1987. Cultivo Del Avellano. Fruticultura Profeccional, (11), 115-123.
Ünal,
H.
, 1967. Rize Çay Topraklarının Enzim Aktiviteleri ve bu Aktivitelerle Önemli Toprak Özellikleri Arasındaki İlgiler. AÜZF Yayınları: 306 Çalışmalar: 191. Ankara
Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metodları. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları. 623. Ankara.
Z antuna, M. I., Dumonil, L. C., Bremner, J. B. 1977. Relationships Between Soil Urease Activity and Other Soil Properties. Soil Sci. Soc. Am. J. (41), 350-352.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com