Buradasınız

EĞİLME VE BURULMAYA MARUZ BİR ELİPTİK HALKA SEKTÖRÜNDE İÇ GERİLME DAĞILIMI

STRESS DISTRIBUTION IN A TOROIDAL RING SECTOR SUBJECTED TO BENDING AND TWISTING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, stress analysis in a toroidal ring sector with an elliptical cross section composed of two confocal ellipses is considered. Göhner's method is used in the analysis. The results obtained for the case of pure torsion is superposed with those corresponding to pure bending in order to reach to the case of combined loading.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, kesiti iç içe (confocal) elipslerden müteşekkil bir toroidal halka sektörünün pür burulma problemi ele alınarak iç gerilme dağılımı elde edilmektedir. Analiz için Göhner metodu kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, pür eğilmeye maruz hal için elde olunan sonuçlarla süperpoze edilmek suretiyle eğilme ve burulma şeklinde bileşik yüklemeye maruz bir dirsek elemandaki gerilme dağılımı elde edilmeye çalışılınmaktadır.
421
427