Buradasınız

NON-NEWTONYEN Bİ R MODEL'İN ÜÇ BOYUTLU SINIR TABAKASI DENKLEMLERİNİN BENZERLİK ANALİZİ

SIMILARITY ANALYSIS OF UNSTEADY THREE DIMENSIONAL BOUNDARY LAYERS OF A NON-NEWTONIAN MODEL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, three dimensional, unsteady, laminar boundary layer equations of a general model of non-Newtonian fluids are treated. In this model, the shear stresses are considered to be arbitrary functions of velocity gradients. A general boundary value problem modeling the flow over a moving surface with suction or injection is considered. Using Similarity Analysis, we showed that equations admit scaling transformation for the arbitrary shear stress case. The specific forms of the stress functions where richer scaling symmetries exist are derived. We reduce the three-independent-variable partial differential system to two-independent-variable partial differential system. Using further translation symmetries of the outcoming equations, the boundary value problem is successfully reduced to an ordinary differential system.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, non-Newtonyen akışkanların üç boyutlu, laminer sınır tabakası denklemleri incelenmiştir. Bu modelde, kayma gerilmesi hız gradyanının keyfi bir fonksiyonudur. Sınır değer probleminde hareketli yüzey ile beraber emme veya püskürtmeli yüzey üzerindeki akış ele alınmıştır. Benzerlik analizi kullanılarak, keyfi kayma gerilmesi durumunda denklemlerin ölçekleme dönüşümünü kabul ettiği gösterilmiştir. Kayma gerilmesinin özel formlarında daha zengin bir yapının mevcut olduğu yapılar türetilmiştir. Üç bağımsız kısmı diferansiyel denklem sistemi iki bağımsız denklem sistemine indirgenmiştir. Elde edilen denklemler öteleme dönüşümü kullanılarak, sınır değer problemi adi diferansiyel denklem formuna başarıyla indirgenmiştir.
393
397

REFERENCES

References: 

Hansen, A. G. and Na, T. Y. 1968. Similarity Solutions of Laminar, Inompresible Boundary Layer Equations of Non-Newtonian ASME J. Basic
Engng., 90, 71.
Pakdemirli, M. 1994. Similarity Analysis of Boundary Layer Equations of a Class of Non-Newtonian Fluids. Int. J. Non-Linear Mec. 29, 187.
Pakdemirli, M., Yürüsoy M. and Küçükbursa, A. 1996. Symmetry Groups of Boundary Layer Equations of a Class of Non-Newtonian Fluids. Int. J. Non-Linear Mec. 31, 267.
Mühendislik Bilimleri Dergisi 1997 3 (3)
396
Journal of Engineering Sciences 1997 3 (3)
Similarity Analysis of Unsteady Three Dimensional Boundary Layers of a Non-Newtonian Model, M. Yürüsoy, M. Yılmaz, M. Pakdemirli
Timol M. G. and Kalthia, N. L. 1986. Similarity
Solutions of Three-Dimensional Doundary Layer Equations of Non-Newtonian Fluids. Int. J. Non¬Linear. Mec., 21, 475.
Yürüsoy, M. 1996. Lie Group Analysis of Unsteady Boundary Layer Equations of Non-Newtonian
Fluids, M. S. Thesis, Celal Bayar University, (in Turkish).
Yürüsoy, M. and Pakdemirli, M. 1996. Group Theoretic Approach to Unstaedy Boundary Layer Equations of Some Non-Newtonian Fluids, Modern Group Analysis VI Symposium, 15-20 January, Johannesburg, South Africa.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com