Buradasınız

BİLGİSAYAR AĞLARI DERSİNİN WEB TABANLI ÖĞRETİMİ

WEB BASED LEARNING OF COMPUTER NETWORK COURSE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
As a result of developing on Internet and computer fields, web based education becomes one of the area that many improving and research studies are done. In this study, web based education materials have been explained for multimedia animation and simulation aided Computer Networks course in Technical Education Faculties. Course content is formed by use of university course books, web based education materials and technology web pages of companies. Course content is formed by texts, pictures and figures to increase motivation of students and facilities of learning some topics are supported by animations. Furthermore to help working principles of routing algorithms and congestion control algorithms simulators are constructed in order to interactive learning.
Abstract (Original Language): 
Internet ve bilgisayar alanlarındaki gelişmelerin sonucu olarak web tabanlı eğitim de üzerinde en çok çalışılan ve araştırma yapılan alanlardan biri olmuştur. Bu çalışmada, Teknik Eğitim Fakülteleri'nde okutulan Bilgisayar Ağları dersine ilişkin çoklu ortam, animasyon ve simülasyonlarla zenginleştirilmiş olan web tabanlı eğitim dokümanları açıklanmaktadır. Bu dokümanlardaki ders içeriği oluşturulurken üniversitelerde okutulan kitaplardan web ortamındaki eğitim dokümanlarından ve üretici firmaların teknoloji sayfalarından yararlanılmıştır. Ders materyali yazı, resim ve şekillerden oluşturulmuş; öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak ve öğrenmesini kolaylaştırmak için bazı konularda animasyonlarla anlatım yapılmıştır. Ayrıca yönlendirme algoritmaları ve tıkanıklık kontrol algoritmalarının çalışma ilkelerinin daha kolay şekilde anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla, öğrencilerin bu konuları etkileşimli olarak öğrenmesini sağlayacak simülatörler tasarlanmıştır.
1
6

REFERENCES

References: 

Blackboard Homepage, http://www.blackboard.com/ (Erişim tarihi: Aralık 2002).
Congestion Control http://www.ece.wpi.edu/~sunar/ee506/class19.pdf (Erişim tarihi: Aralık 2002).
Congestion Control http://netresearch.ics.uci.edu/researchclass/243A/IC S243A-week7-2-congestion-control.pdf (Erişim tarihi: Ocak 2003).
Esin, M., Öztürk, S. 2000. "Renk Faktörünün İnsan-Bilgisayar Etkileşimine Etkilerinin Araştırılması", Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2000), İstanbul.
Kaptan, H., Çamurcu.Y. 2002."Veri İletişim Dersi İçin Web Tabanlı Animasyonlar", II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Sakarya.
Kaptan, H., Gürbüz, A., Çamurcu. Y. 2001. "Etkileşimli Web Tabanlı Eğitim Ve Java Appletleri",Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Sakarya.
Kaptan, H., Altıkardeş, A., Çamurcu, Y. 2002. "Web Tabanlı Eğitimde Sınav Uygulama Teknikleri", Akademik Bilişim Konferansı, Konya.
Kaptan, H.,
Çamurcu
, Y. 2002. "Yönlendirici Algoritmaları için Web Tabanlı Eğitim Simülatörü", Akademik Bilişim Konferansı, Konya.
Point-to-Point Routing Algorithms
http://normandy.sandhills.cc.nc.us/net125/compnetip /net layer/algor.htm (Erişim tarihi:Aralık 2002).
Routing Algorithms http://www.iuniper.net/techpubs/software/iunos50/s wconfig50-routing/html/swconfig50- routingTOC.html (Erişim tarihi: Aralık 2002).
Routing Basics http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/it o doc/routing.htm (Erişim Tarihi: Aralık 2002).
Tanenbaum, A. S. 2003. "Computer Networks" Fourth Edition; Prentice-Hall International,Inc;
USA.
The Network Layer Functions: Congestion Control http://meseec.ce.rit.edu/eecc694-spring2000/694-3- 30-2000.pdf (Erişim tarihi: Aralık 2002).
WebCT
Homepage
, http://www.webct.com/ (Erişim Tarihi : Aralık 2002).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com