Buradasınız

Anıtkabir’in yapısal değerlendirmesi ve güçlendirilmesi

Structural Assessment and Strengthening of Atatürk’s Mausoleum, Anitkabİr

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.4305

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Anıtkabir is the mausoleum of Mustafa Kemal Atatürk, the commander of Turkish War of Independence and the founder of Republic of Turkey. Rather than a work of architecture, Anıtkabir has been a symbol and a focal center of Atatürk’s principles, republican revolutions and modern Turkey. The making of Anıtkabir marks also an important milestone in the architectural history of Republic of Turkey. It is a simple, elegant and aesthetic example of a counter-concept developed against foreign architectural trends in 1940-1950s. Turkish architects and sculptors introduced this work of art by creating modern figures that cover the components of all the past cultures in Anatolia (Figure 1). As a consequence of the World War II , there had been a significant economic downfall in Turkey, especially between the years 1940-1950. In this era, resources had only been spared for strategically important projects. Difficulties in importing reinforcing steel limited the use of reinforced concrete and steel in Turkey as well as all around the world. New constructions started to be erected either by conventional masonry or composite construction techniques. In this period, there are only three prestigious buildings constructed of reinforced concrete in Turkey. These are the Atatürk Cultural Center, the Turkish Grand National Assembly Building, and Anıtkabir. The Atatürk Cultural Center was designed by Feridun Kip and Rüknettin Güney in 1946 and was built in Taksim, İstanbul. The Turkish Grand National Assembly Building was designed by Clemens Holtzmeister in 1938 as a competition project and was built in Ankara, the Capital. The project for Anıtkabir was also designed for a competition by Emin Onat and Orhan Arda in 1942. As for the financial restraints due to the World War II , constructions of all the three buildings were slowed down; moreover the construction of the Atatürk Cultural Center was stopped after the erection of skeletal frame. The project was renewed by Hayati Tabanlıoğlu in 1956 and the construction was Structural Assessment and Strengthening of Atatürk’s Mausoleum, Anitkabİr Saadet TOKER , Tuba KO CATÜRK and Ali İhsan ÜN AY Received: 04.06.2009; Final Text: 12.01.2010 Keywords: Mausoleum of Atatürk; structural analysis; strengthening; Finite Element Analysis, earthquake resistant buildings. completed in 1969, 23 years after it was planned. The project of Anıtkabir was revised in 1951 by Onat and Arda upon the request of the government to decrease the cost. The construction took 9 years from 1944 to 1953. This could be seen as a success when compared to the construction duration of the other two buildings. The construction of the Turkish Grand National Assembly Building started in 1939 and the building was completed in 1961, after 32 years from the start, as majority of the resources were used for Anıtkabir (Tekeli, 2007). Recently in Anıtkabir, the empty space in the basement underneath the mausoleum and the staircase approaching the mausoleum, was decided to be converted into a Turkish War of Independence Museum. A project conducted by the Middle East Technical University (METU ) Department of Architecture aimed to assess the general structural capacity and seismic resistance of the mausoleum itself and the structural capacity of the load bearing system used in the staircase. Within the scope of the project, the structural system of Anıtkabir was re-identified, with detailed analytic models prepared for the mausoleum and the staircase separately. Structural analyses were carried out under all possible load cases. Within the frame of the project, both the mausoleum and the staircase sections were analyzed independently under gravity loads. Then another set of analyses was performed to observe the behavior of the structure under probable earthquake loads. Results were evaluated to determine whether the structure is safe or not with its existing condition. Possible effects of modifications about the use of the structure were assessed, and suggestions made for possible modifications on the structural system to obtain a sound structural performance.
Abstract (Original Language): 
Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarıdır. Simgelediği değerlerden ötürü Anıtkabir’in Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti için önemi çok büyüktür. Anıtkabir’in Atatürk İlkeleri’nin, Cumhuriyet Devrimleri’nin ve Modern Türkiye’nin sembolü olarak ele alınması çok doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu çalışma, Anıtkabir’in strüktürel kapasitesinin belirlenmesi, merdiven bloğunun ve mozole bloğunun depreme karşı dayanımının saptanması, ve gerektiği takdirde yapının kritik bölümlerinin güçlendirilmesi için, ODTÜ Mimarlık Bölümü tarafından yürütülen projenin sonuçlarını kapsamaktadır. Proje kapsamında, Anıtkabir’in taşıyıcı sistemi yeniden tanımlanmış, mozole ve merdiven blokları için ayrıntılı analitik modeller hazırlanmış, olası çeşitli yükler altında yapısal analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda tarihi niteliğe sahip yapıların strüktürel sorunlarının araştırılması, bilgisayara dayali yapısal analiz teknikleriyle yapıların varolan strüktürel durumlarının saptanması ve çeşitli güçlendirme yöntemlerinin yapıya kazandırdığı dayanım konularında önemli bulgular elde edilmiştir. Yapının varolan strüktürel durumunu belirlemek amacıyla yapılan analizler için en elverişli olanı sonlu elemanlar analizi yöntemidir. Bilgisayar yazılımlarındaki gelişmeler, çok kısa bir sürede oldukça kapsamlı analiz modellerinin bile statik, dinamik, doğrusal elastik ve doğrusal elastik olamayan analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır. İlk olarak, mozole bölümü ve merdiven bölümleri için olası hareketli yüklerin göz önüne alındığı düşey yükler altında bir analiz yapılmıştır. Daha sonra, yürürlükteki Türkiye Deprem Şartnamesi’nin Ankara için öngördüğü deprem spektrumu için, ilk 30 mod dikkate alınarak, doğubatı (EQx) ve kuzey-güney (EQy) doğrultularında tepki spektrumu analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde düşey yükler ile x yönünde deprem yükleri (G+EQx) ve düşey yükler ile y yönündeki deprem yükleri (G+EQy) için iki ayrı yük birleşimi oluşturulmuştur. Düşey yükler ve deprem yükleri için gerçekleştirilen hesaplar sonucunda elde edilen en büyük Moment (M), Kesme Kuvveti (V) ve Eksenel Kuvvetler (N) dikkate alınarak kolon ve kiriş kesit analizleri yapılmıştır. Bu analizler, merdiven bölümünü ve mozole bölümünü oluşturan taşıyıcı elemanların durumunda taşıma kapasitesi bakımından herhangi bir tehlike olmadığını göstermiştir. Ayrıca, hem malzeme dayanımının belirlenmesi hem de özellikle merdiven bölümünde bulunan narin kolon ve kiriş elemanları üzerindeki donatı bölgelerinin belirlenmesi amacıyla, merdiven bölümü ve mozole bölümündeki birçok kolon ve kiriş için tahribatsız yöntemlerle testler yapılmıştır. Bu yöntemle ancak tahmini olarak etriye aralıkları ve donatı miktarları belirlenebilmiştir. Kesit kapasite analizleri sırasında bu tahmini değerlerin en olumsuz olanları dikkate alınmıştır. Yapılan ayrıntılı hesaplar, Anıtkabir’in mozole ve merdiven taşıyıcı sisteminin gerek şimdiki durumuyla, gerekse önerilen düzenlemelerle, Ankara için olası bir deprem sırasında ortaya çıkabilecek ve diğer yükler altında herhangi bir tehlike oluşturmadığını göstermektedir. Ancak, Mozole’ye çıkış merdivenlerinin bulunduğu bölümde yer alan narin kolonların muhtemel bir deprem sırasında limit kapasitelerine ulaşma riski görülmüştür. Anıtkabir’in çok önemli bir yapı olduğu ve merdiven bölümünün törenlerde insan kalabalığından dolayı aşırı bir hareketli yük yığılmasına maruz kalabileceği gerçekleri göz önüne alınarak, ek bir önlem alınmış, bazı çerçevelerde kolonların arasına betonarme perde duvar şeklinde dolgu yapılmıştır. Eklenen perde duvarlar dikkate alınarak yapılan yeni analizler, güçlendirme işleminin yapının genel dayanımında ve kritik elemanlarının kapasitelerinde artış sağlandığını göstermiştir.

REFERENCES

References: 

CSI Computer and Structures Inc. (1999) SAP2000 Linear and Nonlinear
Static and Dynamic Analysis and Design, Berkeley, California.
COOK , R. D. (1974) Concept and Applications of Finite Element Method as Used
the Analysis of Displacement, Strain and Stress, John Wiley and Sons
Inc, New York.
LIN , T.Y, STOTE SBR Y, S.D. (1981) Structural Concepts and Systems for
Architects and Engineers, John Wiley and Sons Inc, New York.
MPWS (2007) Specifications for Structures to be Built in Disaster Areas, Part
II – Earthquake Disaster Prevention, Ministry of Public Works and
Settlements Government of Republic of Turkey, Ankara.
ÖZDEM İR, G., AL PAT , İ. (2007) 50th Aniversary of IMO 50 Major Works of
the Republican Era, Turkish Chamber of Civil Engineers Publications,
Ankara.
TSK Turkish General Staff (1994) Anıtkabir Tarihçesi, T.C Genel Kurmay
Başkanlığı Basımevi, publication no: 94/2, Ankara.
TEKEL İ, D. (2006) “Cumhuriyetin Binaları”, Türkiye Mühendislik Haberleri
(442-3) 30-1.
TSE (2000) TS500 Requirements for Design and Construction of Reinforced
Concrete Structures, Turkish Standards Institution, Ankara.
ÜNA Y, A. İ. (2002) Tarihi Yapıların Depreme Dayanımı, ODTÜ Mimarlık
Fakültesi Yayınları, Ankara.
WEN , Y. (1990) Structural Load Modeling and Combination for Performance and
Safety Evaluation, Elsevier Science Publisher BV, Amsterdam.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com