Buradasınız

ERNEST RENAN’IN HRISTIYANLIĞIN KÖKENLERI 3: AZIZ PAUL/PAVLUS ISIMLI KITABINDA LYSTRA/HATUNSARAY

LYSTRES/HATUNSARAY IN HISTORY OF ORIGINS OF THE CHRISTIANITY 3: SAINT PAUL OF ERNEST RENAN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1625
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, we tried to handle Lystra/Hatunsaray located today in the borders of Konya/Turkey, mentionned twenty times in the work named Histoire des Origines du Christianisme 3 Saint Paul of Ernest Renan (1823- 1892), french philosopher well known with his historical studies on the history of christianity and his political theories. Renan points out that the Apostls Saint Paul and Saint Barnaba endeavoured to propagate the christian belief in Minor Asia during their four missionary travels. He speaks of the antique settlement centers located in the actual territories of Turkey where historical events important for the history of Christianity had occured and are located a great number of historical monuments considered as sacred for the christians. Lystra/Hatunsaray became one of the places visited by Saint Paul. Minor Asia became mother’s bosom for Saint Paul escaped from the oppressions to which he was exposed from Jerusalem to Rome. Thanks to his missionary travels Saint Paul had established the first christian churches in the territories of actual Turkey. In his work, Renan exposed the religious activities of Saint Paulin many antique cities and moreover in Lystra/Hatunsaray in Minor Asia. Saint Paul visited three times Lystra/Hatunsaray which became firstly christianezed among the antique cities of Minor Asia according to Ernest Renan.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Hristiyanlık tarihi ve Dinler tarihi üzerindeki çalışmaları ile tanınan Fransız felsefecisi ve düşünce adamı Ernest Renan, Hristiyanlığın Kökenleri 3 Aziz Paul isimli kitabında bugün Konya sınırları içinde bulunan günümüzdeki adı Hatunsaray’ı, antik adı ise Lystra’yı ele aldık. Renan, Hz İsa’nın havarileri Aziz Paul ve Aziz Barnaba’nın Anadolu’ya yaptıkları dört seyahattte Hristiyanlık inancını yaymaya çalıştıklarından bahsetmektedir. Ayrıca, hıristiyanlığın en önemli ve kutsal sayılan yerleşim yerlerinden, kilise ve anıtlarından birçoğuna ev sahipliği yaptığı, Hıristiyanlık tarihi açısından büyük önemli olaylara sahne olduğu bugünkü Türkiye Topraklarında yer alan antik yerleşim merkezlerinden söz etmektedir. Havariler, Aziz Paul ve Aziz Barnaba inançlarını yayma amaçlı yolculuklarının büyük bir kısmı bu yerlere yapmışlardır. Yahudilerin kışkırmalarıyla paganlar tarafında Iconium/Konya’dan kovulduktan sonra Lystra/Hatunsaray bu elçilerin ziyaret ettikleri yerlerden biri olmuştur ve İncilde Elçilerin İşleri bölümünde ismi geçmektedir.Renan ise eserinde Lystra’dan yirmi kez söz etmiştir. Lystra’nın erken Hristiyanlık döneminde büyük bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Anadolu, kendilerine çok baskının yapıldığı Kudüs ve Roma’dan kaçarak biraz meşakkatli de olsa dinlerini yayıp yaşadıkları ana kucağı bir yer olmuştur. Renan’a göre Aziz Paul’un yaptığı bu yolculuklar sayesinde Kudüs’te yapılan baskılarla yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Hıristiyanlığın ilk kilise toplulukları halinde ortaya çıktığı ve tüm dünyaya yayıldığı yer, bugünkü Türkiye topraklarıdır.
263-275

REFERENCES

References: 

ANA BRİTANNİCA GENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ, İstanbul, Ana Yayıncılık A.Ş., 1990.
ALATLI, Alev, Batıya Yön veren Metinler, Cilt I, Kapodakya MYO, Melisa Matbaacılık, 2010.
ANFRAY, Clélia C. Zola, lecteur de Renan 2010 Spring-Summer; 38(3-4): 199-210.
İNCİL Yeni Ahit Resullerin İşleri, 21: 39.
RENAN, Ernest, Histoire des Origines du Christianisme Livre Troisième, Saint Paul, Paris, Michel Levy Frères Yayınları, 1869.
http://ncfs.unl.edu/view_abstract.phpyear=2010&record=28218
http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/belge/1-74788/st-Pavlus-aziz-Pavlusus.
http://456-bible.123-bible.com/calmet/L/lystre.htm.
http://www.incil.com/doc/incil_html/frame1.html İncil, Elçilerin İşleri, 14. Bölüm.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karel_Dujardin
http://cursillos.ca/action/st-paul/paul21-iconium.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les Cartons de Raphael

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com