Buradasınız

DENETİMDE HATA VE HİLE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The financial statements of business entities can be regarded as meaningful only if they are prepared according to true and fair presentation principle. Fradulent financial statements will be harmful to interest groups such as investors, shareholders, employees, creditors. For this reason, independent auditors shall consider fraud and it is a must for them to conduct their audit by evaluating fraud risk. The purpose of this study is to identify concepts of error and fraud and to explain regulations related to errors and fraud. Besides, employee fraud and its characteristics are also mentioned.
Abstract (Original Language): 
Đsletmelere ait finansal tablolar isletmenin gerçek durumunu yansıttığı ölçüde anlamlı olurlar. Đsletmelerde muhasebe hilelerinin, finansal tablolara yansıması durumunda basta yatırımcılar ve isletme sahip ve çalısanları olmak üzere, devlet, kredi verenler isletmeyle ticari iliskide olanlar gibi birçok kesim zarar görecektir. Bu nedenle bağımsız denetçilerin hileleri dikkate alması ve denetimi hile riskine göre yürütmesi etkin bir denetim çalısması için zaruridir. Bu çalısmanın temel amacı, hata ve özellikle hile kavramlarını açıklayarak bunlarla ilgi dünyadaki ve ülkemizdeki düzenlemelere yer vermektir. Ayrıca çalısmada kurumiçi sahtekarlık kavramına ve özelliklerine değinilmistir.
151-161

REFERENCES

References: 

ACFE, 2004 Report To The Nation
Occupational Fraud and Abuse, 2004
AICPA, SAS No.82 “ Consideration of Fraud in
a Financial Statement Audit” (New york, 1997)
AICPA, SAS No.99 “ Consideration of Fraud in
a Financial Statement Audit” (New york, 2002)
Erdoğan, Melih “Muhasebe Hilelerinin Ortaya
Çıkartılmasında Benford Yasası”, Muhasebe ve Denetime
Bakıs Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3, Ocak 2001.
Erdoğan, Nurten “Hileler Karsısında Denetçinin
Sorumluluğu ve SAS No.82”, Muhasebe ve Denetime
Bakıs Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Subat 2002.
Kiracı, Murat “Hile Riski Değerlemesinin ve
Hileleri Bulmanın Denetimin Etkinliğindeki Rolü ve
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Arastırma”,
Muhasebe ve Denetime Bakıs Dergisi, Ocak
2005.
Joseph T. Wells, “The First Step in Uncovering
Fraud in the Auditor’s Bailiwick: Analyzing Financial
Information”, Journal of Accountancy, Ağustos 2003.
Yüksel Çomak, “Sahtekarlık, Suistimal, Dolandırıcılık”,
Đç Denetim Enstitiüsü Semineri, 20 Aralık
2003.
Simmons, Mark “Recognizing the Elements of
Fraud”, The Fraud Magazine, 1995
Coderre, David “Computer-Assisted Techniques
for Fraud Detection”, The CPA Journal, Ağustos 1999.
SPK Seri: X, No: 22 Tebliği, 12/6/2006 tarihli
ve 26196 sayılı mükerrer Resmi Gazete
SM, SMMM VE Yeminli Mali Müsavirlik Kanunu,
Kanun No. 3568 R. 1.6.1989 tarihli ve 20194
sayılı Resmi Gazete
www.cfenet.com

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com