Buradasınız

Kadınların Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Identifying The Women`s Choice of Delivery Methods of and The Factors That Affect Them

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Aim: This study aims to identify the women`s choice of delivery methods of and the factors that affect their choice of delivery method. Method: In this descriptive study, a total of 500 multipar women, the postpartum mother in services and pregnant women applied to clinics on obstetric of Atatürk University Aziziye Research Hospital between September 2010 and February 2011 consisted the study group. A questionnaire including questions about demographic and obstetric histories and the choice of birth methods was used to collect the data. Results: The rate of vaginal birth among the study participants is 78.8%. The predominant reason of choosing the vaginal delivery was the expectation of a safer delivery for the mother (%54.3). With 50% the main factor towards the choice of cesarean is reported as the guidance of doctors. The statistical evaluations demonstrated age, education, age of marriage, the duration of marriage, availability of information on the birth choices, experience of abortus in obstetric histories, are all found statistically significant on the choice of birth methods (p<0.05). Conclusion: Consequently, it was suggested for the nurses to enlighten and guide the women and their families during antenatal period on the delivery and modes of delivery.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırma kadınların doğum şekline yönelik tercihlerini ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışmada; Eylül 2010–Şubat 2011 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi’nin Kadın- Doğum servisinde bulunan lohusalar ve kadın doğum polikliniklerine başvuran gebelerden, araştırmaya katılmayı kabul eden 500 multipar kadın araştırma grubunu oluşturdu. Verilerin toplanmasında kişilerin demografik, obstetrik öykülerini ve doğum şekli tercihlerini belirleyen soruların yer aldığı anket formu kullanıldı. Bulgular: Kadınların vaginal doğum tercih oranı %78.8’dir. Kadınların vaginal doğumu tercih etme nedenleri arasında en fazla, anne için daha sağlıklı olacağını düşünme (%54.3) yer almıştır. Sezaryen ile doğumu tercih etme nedenleri arasında ise en fazla, doktorlarının önerisi/isteği olduğu (%50) belirtilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmelerde, kadınların doğum tercihleri ile yaş, eğitim durumu, evlenme yaşı ve süresi, tercihlerle ilgili bilgi alma durumu ve obstetrik öykülerinde yer alan abortus deneyimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur(p<0.05). Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelerin, antenatal dönemde kadını ve ailesini doğum ve doğum şekilleri konularında bilgilendirmeleri ve danışmanlık yapmaları önerilebilir.
210-218

REFERENCES

References: 

Arslan, H., Karahan, N., Çam, Ç. (2008). Ebeliğin doğası ve doğum şekli üzerine etkisi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 1(2): 54-59.
Bektaş, E. (2008). Hastanemiz gebe polikliniğine başvuran gebelerde normal doğum ve sezaryen tercihi ve nedenleri ile igili anket çalışması. Uzmanlık Tezi, T.C.Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği, İstanbul.
Belgrave, S. (2003). Cesarean section. Contiuning Medical Education, 30(4): 269-272.
Cunningham, F. G., Gant, N. F., Leveno, K. J. (2001). Cesarean section and postpartum hysterectomy. Cunningham, F. G., Gant, N. F., Leveno, K. J., Gilstrap L. C., Wenstrom, K. D. (Eds.). Williams Obstetrics. 21. baskı,Texas: McGraw Hill, 537- 565.
Donati, S., Grandolfer, M. E., Adreozzi, S. (2003). Do Italian mothers prefer cesarean delivery? Birth, 30(2): 89-93.
Dölen, İ., Gökçü, M. (2002). Sezaryen ve etik. Kadın Doğum Dergisi, 1(2): 86-89.
Duman, Z. ve ark. (2007). Sağlık çalışanlarının normal doğum ve sezaryen ile ilgili düşünceleri. Perinatoloji Dergisi, 15(1): 7-11.
Ertem, G., Koçer, A. (2008). Sezaryen sonrası vajinal doğum. Dirim Tıp Dergisi, 82: 1-5.
Fenwick, J. ve ark. (2005). The Childbirth Expectations of a Self- Selected Cohort of Western Australian Women. Midwifery, 21: 23-35.
Gönen, R., Tamir, A., Degani, S. (2002). Obstetrican’s opinions regarding patient choice in cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol, 99: 578-579.
Gözükara, F., Eroğlu, K. (2008). İlk doğumunu yapmış kadınların (primipar) doğum şekline yönelik tercihlerini etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 15(1): 32-46.
Güngör, I., Gökyıldız, Ş., Nahçivan, N. (2004). Sezaryen doğum yapan bir grup kadının doğuma ilişkin görüşleri ve doğum sonu erken dönemde yaşadıkları sorunlar. İ.Ü. Florance Nıghtingale Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 13: 53-56.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı/Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) (2008) Ankara-Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Verileri.
Hildingson, I., Radestad, I., Rubertsson, C., Waldentstörm, U. (2002). Few women wısh to be delivered caesarean delivery. BJOG, 109: 618-623.
Himmetoğlu, Ö., Demirtürk, F. (2003). Sezaryen güncel değerlendirme ve kabul edilebilir sezaryen oranlarının sağlanması yönünde öneriler. MN-Klinik Bilimler&Doktor, 9: 516-523.
Hopkins, K. (2000). Are Brazilian women really choosing to delivery by cesarean? Soc Sci Med, 99: 557-580.
İğde, F. A. (2004). Sezaryen sonrası normal vajinal doğum. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 13(4): 137-139.
Konakçı, S. K., Kılıç, B. (2004). İzmir’de sezaryen ile doğum sıklığı ve buna etki eden faktörler. Türkiye Klinikleri Obstetrik-Jinekoloji Dergisi, 14: 88-95.
Konakçı, S. Kılıç, B. (2002). Sezaryen ile doğumlar artıyor. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 8(11): 286-288.
Littleton, L. Y. (2002). Maternal, Neonatal and Woman’s Health Nursing. Delmar Thomson Learning, Newyork, USA.
Önderoğlu, L., Karamürsel, B. S., Taşkıran, C. (2005). Obstetrikal operasyonlar: Sezaryen. Güner, H. (Ed.). Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi. Güneş Kitabevi, Ankara, 1549-1580.
Özgünen, T., Evruke C. (2001). Sezaryen. Beksac, S. (Ed.). Obstetrik Maternal-Fetal Tıp&Perinatoloji Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1322-1328.
Özkaya, O. (2005). Süleyman Demirel Üniv. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğindeki beş yıllık doğum oranları ve sezaryen endikasyonları. SDÜ Tıp Fak Derg., 12: 36-39.
Park,C. S., Yeoum, S. G., Choi, E. S. (2005). Study of subjectivity in the perception of cesarean birth. Nursing and Health Sciences, 7(1): 3-8.
Qublan, H. ve ark. (2002). Ceserean section rate: The effect of age and parity. Journal Obstetrics and Gnecology, 28(1): 22-25.
Richard, P., James, A. (1996). The cesarean birth epidemic: Trends causes and solution. American Journal Obstetric Gynecology, 175, 369-374.
Ryding, E. L. (1993). Investigation of 33 woman who demanded a cesarean section for personal reasons. Acta.Obstetricia et Gynaecologica Scandinavica, 72: 280-285.
Sayın, C., Berberoğlu, U., Varol, F. (2004). Sezaryenle doğum yapmış sağlık personelinde doğum sonrası memnuniyet ve takip eden gebelikte doğum şekli tercihi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi, 18: 82-88.
Sayıner, F. D., Özerdoğan, N. Giray, S., Özdemir, E., Savcı, A. (2009). Kadınların doğum şekli tercihlerini etkileyen faktörler. Perinatoloji Dergisi, 17(3): 104-112.
Tang, S., Li, X., Wu, Z. (2006). Rising cesarean delivery rate in primiparous women in urban China: Evidence from three nationwide household health surveys. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1-6.
Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. IX. baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 275.
Tatar, M., Günalp, S., Somunoğlu, S., Demiral, A. (2000). Women’s perceptions of caesarean section: Reflections from a Turkish teaching hospital. Social Science and Medicine 50(9): 1227 1233.
Todman, D. A. (2007). History of caesarean section: From ancient world to the modern era. Obstet and Gynecol, 47: 357-361.
Tozlu, A. (2003). Gebe kadınların doğum öncesi, doğum ve doğum sonu bakım gereksinimlerinin incelenmesi. 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Bildiri Kitabı, 204.
Wax, J. R., Cartin, A., Pinette, M. G., Blackstone, J. (2004). Patient choice cesarean: An evidence-based review. Obstetric and Gynecology Survey, 59(8): 601-605.
World Health Organization (WHO) (2001). Caesarean section; increasing rates. Bulletin of The World Health Organization, 79(12): 1173.
Yaşar, Ö., Şahin, F., Coşar, E., Köken, N. G., Cevrioğlu, A. S. (2007). Primipar kadınların doğum tercihleri ve bunu etkileyen faktörler. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi, 17: 414-420.
Yıldızoğlu, İ. O., Babadağlı, B. D. (2003). Sezaryenle doğum yapan annelerin sezaryen ve sezaryen sonrası vajinal doğuma ilişkin bilgileri. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, Ankara, 206.
Yumru, E., Davas, İ., Baksu, B., Altındaş, A., Mert, M. (2000). 1995-1999 yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları. Perinataloji Dergisi, 15(1):32-46.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com