Buradasınız

Hemşirelikte Yeni ve Önemli Bir Kavram: Girişimcilik

A New and Important Concept in Nursing: Entrepreneurship

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
quality and in accordance with this, the concepts of innovation and creativity arise. The importance of enterpreneurship lies in the fact that the entrepreneurs identify the needs of the society and transform this into investment and as a result, they transform this into societal wealth. The comprehensive scope of medicine sector ensures opportunity for the nurses to perform professional service and conduct various activities. In fact, entrepreneurship in nursing includes the acceptance and introduction of nurses. Today, nurse entrepreneurs are both owners and administrators of consulting services, education offices, home-health business agents, help-bound life and adult daily care associations, child care centers, public clinics, durable medical equipment companies, publishing companies and health care products companies.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde insan yaşamının kalitesini arttırmaya yönelik bütün alanlarda önemli bir dinamik öğe olarak karşımıza girişimcilik, buna bağlı olarak da yenilik ve yaratıcılık kavramları çıkmaktadır. Girişimciliğin önemi, girişimcilerin toplumun gereksinimlerini belirleyerek, bunu yatırıma ve sonucunda da toplumsal refaha dönüştürmelerinde yatmaktadır. Çok geniş bir alana sahip olan sağlık sektörü, hemşirelerin profesyonel hizmet sunmalarına ve uzman olarak çeşitli aktivitelerine olanak sağlamaktadır. Esasen hemşirelikte girişimcilik, hemşireliğin kabullenilmesini ve tanıtımını sağlamaktadır. Bugün hemşire girişimciler danışmanlık işleri, eğitim şirketleri, ev/sağlık acentaları, yardıma dayalı yaşam ve yetişkinler için günlük bakım kurumları, çocuk bakım merkezleri, toplum klinikleri, dayanıklı tıbbi ekipman şirketleri, yazım-yayım iş yerleri ve sağlık bakım ürün şirketlerinin hem sahibi hem de işletmecisidirler
140-145

REFERENCES

References: 

Arslan, K. (2002). Üniversiteli gençlerde mesleki tercihler ve girişimcilik
eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6: 1–11.
Aytaç, Ö., İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve girişimci kültür: Sosyolojik
bir perspektif. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18: 101–120.
Blair, C. (1997). Advanced practice nurses as entrepreneurs. American
Journal of Nursing, 97(11): 16AAA-16DDD.
Cansız, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin
belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri
üzerine bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
Çevik, E. (2006). Girişimcilerin, girişimcilik tipleri ile çalışma
amaçları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Dayyhoff, N., Moore, P. (2002). Entrepreneurial clinical nurse specialists.
Innovators of patient care. Clinical Nurse Specialist, 16(5):
274–276.
Dayyhoff, N. (2005). Think like an entrepreneur. Clinical Nurse
Specialist, 19(2): 65-66.
Dickerson, P. S., Nash, B. (1999). Nurse entrepreneurs as educators.
American Journal of Nursing, 99(6): 24A.
Elango, B., Hunter, G. L., Winchell, M. (2007). Barriers to nurse
entrepreneurship: A study of the process model of entrepreneurship.
American Academy of Nurse Practitioners, 19: 198–204.
Erbatu, G. (2008). Kültürel boyutları içerisinde girişimcilik eğilimi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Faugier, J. (2005). Developing a new generation of nurse entrepreneurs.
Nursing Standard, 19(30): 49-53
International Council of Nurses (ICN) (2004). Guidelines on the
Nurse Entre/ Intrapreneur Providing Nursing Service. Geneva,
1-33.
Karl, U., Orton, S., Rosen, B., Ottoson, J. (2006). Evaluating the
impact of the management academy for public health: Developing
entrepreneurial managers and organizations. Journal of Public Health
Management and Practice, 12(5): 436-445.
Manthey, M. (1999). Financial management for entrepreneurs.
Nursing Administration Quarterly, 23(4): 81-85.
Petersen, J. A. (2008). 10 keys to becoming a successful fitness entrepreneur.
American College of Sports Medicine Health & Fitness
Journal, 12(2): 50.
Puszko, G. B. (2001). An interview with nurse entrepreneur Barbara
Puszko. Gastroenterology Nursing, 24(2):75–76
Roggenkamp, S., White, K. (1998). Four nurse entrepreneurs:
What motivated them to start their own businesses? Health Care
Management Review, 23(3): 67-75.
Shirey, M. (2007). The entrepreneur and the business plan. Clinical
Nurse Specialist, 21(3): 142-144.
Shirey, M. (2008). Endurance and inspiration for the entrepreneur.
Clinical Nurse Specialist, 22(1): 9-11.
White, J. (2000). Clinical nurse specialist entrepreneur: Getting
started. Clinical Nurse Specialist, 14(2): 49-50.
Wolfson, B., Neidlinger S. H. (1999). Nurse entrepreneurships: Opportunities
in acut care hospital. Nursing Economics, 9(1): 40–45.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com