Buradasınız

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN RÜZGÂR TÜRBİNLERİNİN DAVRANIŞLARININ DEPREM ETKİSİ ALTINDA İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF STRUCTURAL BEHAVIOR OF WIND TRIBUNES AS A SUSTAINABLE ENERGY SOURCE UNDER EARTHQUAKE EFFECT

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Sustainable and renewable energy sources are mainlyrepresented by wind, sun, wave and heat energies. In recent years, sustainable energy becomes very important however applications of the sources are different for every country. For instant, for Turkey such a earthquake prone country, earthquake resistance is one of the critical concern for the long term sustainable production. Wind tribunes are working as one of the important sustainable energy source. Since energy potential is increasing with the height, wind tribunes are located on top of the steel towers. In the current research work, considering wind energy, wind tribune steel tower is modeled in3-D modeling. Loading is applied in axial and diagonal positions. Considering axial and diagonal positions, profile sections are determined. Then, nonlinear structural behavior of steel tower is conducted with nonlinear pushover analysis and nonlinear time history analysis. Through the nonlinear analyses, earthquake behavior of wind tribune steel towers is evaluated.
Abstract (Original Language): 
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgâr enerjisi, güneşenerjisi, dalga enerjisi, ısı enerjisi gibi enerjilerle tanımlanabilir. Son yıllarda önem kazanmakta olan sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı her ülke için farklılık içermektedir. Örneğin Türkiye gibi önemli depremler atlatmışbir ülke için sürdürülebilir enerji kaynaklarının aynı zamanda depremde hasar almaması önem taşımaktadır. Sürdürülebilir enerji kaynakları içinde rüzgâr türbini elektrik enerjisi üretmede kullanılmaktadır. Yükseklik arttıkça rüzgârdan daha fazla enerji eldeedildiği için rüzgâr türbinin yüksek bir kule üzerine kurulması gereklidir. Bu çalışmada sürdürülebilir enerji kaynaklarından rüzgâr enerjisine ağırlık verilerek bir rüzgâr türbininin kurulduğu çelik kule modellenmiştir. Çelik kule üç boyutlu olarak modellenerek yüklemeler eksenel ve diyagonal olarak uygulanmıştır. Eksenel ve diyagonal sonuç verileri karşılaştırılarak, uygun görülen değerler seçilmişve profil kesitleri hesaplanmıştır. Ardından çelik kulenin doğrusal olmayan davranışını incelemek için doğrusal olmayan statik artımsal itme analizi ve altı farklı deprem kaydı kullanılarak doğrusal olmayan zaman tanım alanında dinamik analizler yapılmıştır. Böylece, çelik kule üzerine oturan rüzgar türbinlerinin deprem davranışları değerlendirilmiştir.
1-13

REFERENCES

References: 

Acar H., 2007, Rüzgar Enerjisi, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ders Notu 5,
ATC-40, 1996. “Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings, Applied
Technology Council, Vol 1Washington, DC. USA.
Atımtay, E., 2000, Çerçeveli ve Perdeli Betonarme Sistemlerin Tasarımı, Temel
Kavramlar ve Hesap Yöntemleri, Ankara
Atımtay, E., 2001, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar _çin Yönetmelik Esasları,
Ankara
Çevre ve İnsan Dergisi, 2004, Temiz Enerji Üzerine Notlar
Deprem Araştırma Daire Başkanlığı, www.deprem.gov.tr
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007 (DBYBHY-2007). ResmiGazete, Ankara
FEMA, Prestandart and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings,
FEMA 356., 2000, Federal Emegency Management Agency, CA, USA
Haktanır, D., 2004, Hava kirlenmesini önleyebilecekyenilenebilir enerjilerle yakıt
hücreleri,
http://www.fizik.us
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Güz 2008/2
13
Irtem, E., Turker K., 2002, “Yapıların Deprem Yükleri Altındaki Lineer Olmayan
Davranısının Belirlenmesinde Kullanılan Statik Yöntemlerin Karşılaştırılması”,
Balıkesir
Solar Enerji, www.soleaenerji.com
Wilson E., Habibullah A. 1998, “SAP 2000 IntegratedFinite Element Analysis and
Design of Structures Basic Analysis Refence Manual”, Berkeley, Computers and
Structures.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com