Buradasınız

YILDIZ BASKETBOL MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN KIZ SPORCULARIN KUVVET PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ VE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye Basketbol Yıldız Milli takımında yer genç sporcuların kuvvet profillerinin belirlenmesi ve ilişkilendirilmesidir. Çalışmaya farklı kulüplerde basketbol branşıyla uğraşan toplam 14 ( X yaş: 18.78±0.41yıl) gönüllü genç kız milli sporcu katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı, çevre ve çap ölçümleri yapılmıştır. Vücut yağ yüzdesi Yuhasz formülü ile hesaplanmıştır. Bacak, sırt ve pençe kuvveti belirlemesinde İzometrik bacak-sırt kuvveti dinamometresi kullanılmıştır. Bulgular çalışmaya katılan basketbolcuların normal vücut yağ yüzdesine (12.51±1.18) ve vücut kitle indeksine (20.94±1.27) sahip olduğu göstermiştir. Ayrıca sonuçlar basketbolcuların orta düzey sırt kuvvetine (83.35±11.68kg), bacak kuvvetine (87.75±8.34kg), sağ pençe kuvvetine (34.73±3.28kg) ve sol pençe kuvvet (32.82±3.57kg) özelliklere sahip olduklarını göstermiştir. Sırt, bacak ve pençe kuvvet değerleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla Pearson Product Moment Korelasyon Katsayısı yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sağ pençe kuvveti ile sol pençe kuvvet değerleri (r=.859, p<.01) değerleri arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Diğer taraftan sırt kuvveti ile bacak kuvvet (r=.679, p<.01) değerleri arasında da pozitif ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, çalışmadaki bulgular genç milli takım basketbolcuların normal vücut yağ yüzdesine, isometrik back, sırt, pençe kuvvetine sahip oldukları göstermiştir. Ayrıca izometrik sırt kuvveti ile bacak kuvveti ve sağ pençe kuvveti ile sol pençe kuvveti arasında ilişki bulunmuştur
34
41

REFERENCES

References: 

1. Akgün N. (1986). Egzersiz Fizyolojisi. İzmir, Ege Üniversitesi Yayınları, 27-30.
2. Armstrong, N., Welsman, J. R. ve Chia, M. Y. H. (2001). Short term power output in
relation to growth and maturation. British Journal of Sports Medicine: 35, 118-124.
3. Ǻstrand P.O., Rodahl K., Dahl H.A, Stromme S.B. (2003). Textbook of Work Physiology.
Physiological Bases of Exercise. 4th ed, Lower Mitcham, Human Kinetics.
4. Baker, N. ve Nance, S. (1999). The relation between strength and power in professional
Rugby league players. Journalof Strength and Conditioning Research:13(3), 224-229.
5. Beyaz, M., İzokinetik Tork Değerleri ve Wingate Test ile Anaerobik Gücün
Değerlendirilmesi. (1997). Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Spor Fizyolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul.
6. Bloomfield J., Ackland T.R., Elliot B.C. (1994). Applied Anatomy and Biomechanics in
Sport. Melbourne, Blackwell Scientific Publications.
7. Bouchard, C., Taylor, A. W., Simaneau, J. ve Dulac, S. (1991). Testing Anaerobic
Power and Capacity, “Physiological Testing of the High Performance Athlete(Ed L.
MacDouall, H. A. Wenger, H. Gren)’de, Human Kinetics Books, Champaign, IL. s. 175-
221.
8. De Ste Croix, M. B. A., Armstrong, N., Chia, M. Y. H., Welsman, J. R., Parsons, G.
ve Sharpe, P. (2000). Changes in short-term power output in 10 to 12–year- olds. Journal
of Sports of Sciences: 19, 141-148.
9. Dore, E., Bedu, M., França, N. M. ve Praagh, E. V. (2001). Anaerobic cycling
performance characteristics in prepubescent, adolescent and young adults females,
European Journal of Applied Physiology: 84, 476-481.
10. Dowsan, M. N., Nevill, M.E., Lakomy, H.K. ve Hazeldine, R.J. (1998). Modelling the
relationship between isokinetic muscle strength amd sprint running performance. Journal
of Sports saciences: 16, 257-265.
11. Dündar U. (2003). Antrenman Teorisi. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
12. Hasegava H., Dziados J., Newton R.U., Fry A.C., Kraemer W.J., Hakkinen K. (2002).
Periodized training programs for athletes. In: Strength Training for Sport. Handbook of
International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) Sep 2013 1 (3) : 34-41
Volume 1 Issue 3
4 8
Sports Medicine and Science: WJ Kraemer, K Hakkinen, Eds, Oxford, Blackwell Science,
69-134.
13. Komi P.V. (2005). Strength and Power in Sport. Handbook of Sports Medicine and
Science. Hong Kong, Blackwell Publishing.
14. Mann, R. V. (1981). A kinetic analysis of sprinting. Medicine Science Sports
Exercise: 13, 325-328.
15. Mero, A. (1988). Force-time characteristic and running velocity of male sprinters
during the accelaration phase of sprinting. Research Quaterly for Exercise and
Sport: 59-94.
16. Shephard, R. J., Bouchlel, E., Vandewalle, H. ve Monod, H.(1988). Muscle mass as a
factor limiting physical work. Journal of Applied Physiology: 64(4), 1472-1479.
17. Staron, R. S., Hagerman, F. C., Hikida, R. S., Murray, T. F., Hostler, D. P., Crill, M.
T., Ragg, K. E. ve Toma, K. (2000). Fiber Type composition of the vastus lateralis muscle
of young men and women. The Journal of Histochemistry and Cytochemistry: 48(5), 623-
629.
18. Thorland, W. G., Johnson, G. O., Cisar, C. J., Housh, T. J. ve Tharp, G. D. (1987).
Strength and anaerobic responses of elite young female sprint and distance runners,
Medicine and Science in Sport and Exercise: 19(1), 56-61.
Viru A.A. (1995). Adaptation in Sports Training. Boca Raton, CRC Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com