Buradasınız

PERSONEL SEÇİMİNDE MÜLAKAT VE MÜLAKAT YÖNTEMLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Her alanda ihtiyaç duyulan personel seçimi ve alımı, kurumun/kuruluşun amaçları ve hedefi doğrultusunda temel ve tartışmasız çok önemli bir konudur. Doğru anlaşılması, uygun metodların seçilmesi ve uygulanması durumunda kurumun/kuruluşun stratejik amaçları ve beklentilerine ulaşması için büyük bir öneme sahiptir. Mülakatın iyi geçmesi için gerekli en önemli unsur, o mülakata hazır olarak gitmektir. Mülakata gittiğiniz kurum/kuruluş, kurumun/kuruluşun genel politikası, başvurduğunuz işin kurumdaki/kuruluştaki konumu, sizin bu konumdaki bir göreve ne kadar hazır olduğunuz ve beklenilenlere karşılık verebilmek hususunda mevcut özellik ve eğitiminizin yeterliliği gibi konularda bilgi sahibi olmanız, mülakata hazır gidebilmek adına büyük bir adım olacaktır. İyi hazırlanmanın sonucu da, mülakatı yapanları etkileyebilmek, inandırmak ve kendinizi en iyi şekilde anlatabilmektir. Profesyonel niteliklerinizin kağıt üzerinde kurumdaki/kuruluştaki ilgili kişiye gönderilmesi, mülakata davet edilmek için önemli ve ilk adımı oluştursa da sadece özgeçmişle tanınmanız ve güven oluşturmanız mümkün olmayabilir. Bu noktada mülakat çift yönlü bir alışveriş olarak görülmelidir. Mülakatı yapan kişi sizi potansiyel bir çalışan olarak görecektir, aynı zamanda sizin de kurumun/kuruluşun organizasyon yapısı ve yönetim yaklaşımı ve özellikleri hakkında bilgi edinebilmenizi sağlanacaktır.
55
61

REFERENCES

References: 

[1] Erdoğan İ., “İşletmelerde Personel Seçimi Ve
Başarı Değerleme Teknikleri”, İ.Ü.İşletme Fakültesi
Yayınları, İstanbul, s.264, 1991.
[2] Erdoğan İ., “Personel Seçiminde Mülakat
Teknikleri” , BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,
İstanbul, s.174, 1994.
[3] Çetin Gürer C., “Personel Seçiminde Görüşme”,
Çağlayan Kitabevi, İstanbul, s.166, 1990.
[4] Ergül Ş., “Personel Yönetimi” (Araştırma
Yayınları/ No:9), REM OFSET Matbaacılık, İstanbul,
s.160, 1996.
[5] Aldemir C., Ataol A., Budak G., “İnsan
Kaynakları Yönetimi”, Barış Yayınları- Fakülteler
Kitabevi, İzmir, s.408, 2001.
[6] Wınters K.T., Palmer M., “İnsan Kaynakları”,
ROTA Yayınları, İstanbul, s.208, 1993.
[7] Akyüz Ö. F., “Değişim Rüzgarında Stratejik
İnsan Kaynakları Planlaması”, Sistem Yayıncılık,
İstanbul, s.180, 2001.
[8] Geybullayev (Ramazanoğlu) G., “Yönetimin
Esasları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi,
Isparta, s.236, 2002.
[9] Hooper R.S., Galvın T.P., Kılmer R.A.,
Lıebowıtz J., “Use Of An Expert System In A
Personnel Selectıon Process”, USA PERGAMON ,
1998.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com