Buradasınız

SPORCULARIN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Ninety-five national sportsmen and 104 nonsportsmen, totally 199 university students were taken as a sample. The Edwards Personal Preference Inventory were utilized. The psychological needs of sportsmen and non-sportsmen, team sportsmen and individual sportsmen and the sportsmen in various branches were compared. "Success in sports were influenced by some personality characteristics and this may change according to different sports branches" were some of the findings. In the light of these findings, some suggestions were made.
Abstract (Original Language): 
Doksan-beş erkek milli sporcu ile 104 sporcu olmayan toplam 199 üniversite öğrencisine Edwards Kişisel Tercih Envanteri uygulanarak sporcularla sporcu olmayanların, takım sporcularıyla bireysel sporcuların ve değişik dallardaki sporcuların psikolojik ihtiyaçları karşılaştırılmıştır. Sporda başarıyı etkileyen bazı kişilik özelliklerinin olduğunu ve bunun da spor dallarına bağlı olarak değişebildiğini gösteren bulguların ışığı altında bazı önerilerde bulunulmuştur.
10-17

REFERENCES

References: 

1. Açıkada, C. ve E. Ergen. "Psikolojik Antrenman", Bilim ve Teknik. 9, (1986) 222:
34-36
2. Balazs, K.E.
"Psycho-Socia
l Study of Outstanding Female Athletes", The Research Quarterly. 46, (1975). 2:267-273
3.
Balazs
, K.E. ve E. Nickerson. "A Personality Needs Profile of Some Outstanding Female Athletes". Journal of Clinical Psychology. 32. (1976). 1:45-49
4. Başer, Eraun. Uygulamalı Spor Psikolojisi: performans Sporunda Psikolojinin
rolü. M.E.G.S.B. Beden Terbiyesi ve Spor Gn. Md. Yayınları, 1, (1986)
5. Bayar, Perican. "Atletlerin Kişilik Özellikleri", Ankara Üniversitesi, (1983)
6. Coşkuntürk, S. Osman. "Kişilik Özelliklerinden Kendine Güven, Kararlılık ve Başarı
Dürtüsünün Sportif Performans ve Geliştirilmesine Etkileri", Gazi Üniversitesi, (1988)
7.
Craighead
, D.J. ve Ark. "Personality Characteristics of Basketball Players, Starters ve Non-Starters", 'International Journal of Sport Psychology. 17, (1986). 110¬119
8.
Ellison
, K. ve J. Freischlag. "Pain Tolarance, Arousal and Personality Relationships of Athletes and Nonathletes", The Research Quarterly. 46, (1975). 2: 250¬255
9. Fişek, Kurthan. Spor Yönetimi. 1. (1980). 35
1 o. .Türkiye'de ve Dünvada Spor Yönetimi (1980) 87
11.
Fletcher
, R. ve L. Dowell. "Selected Personality Characteristics of High School Athletes and Nonathletes". Journal of Psychology. 77. (1971) 39-41
12.
Geron
, E., D. Furst ve P. Rotstein. "Personality of Athletes Participating in Various Sports", International of Sport Psychology. 17. (1986) 120-135
13.
Glass
. V.G. ve J.C. Stanley. Statistical Methods in education and Psychology. New Jersey:: Prentice-Hall, Inc, (1970) 338-393
14. Koruç, Z. ve P. Bayar. "Sporun Kişilik Üzerine Etkileri", Yayımlanmamış Araştırma Raporu, (1989)
15. Kuzgun, Yıldız. "Edwards Kişisel Tercih Envanterinin Türkiye'de Güvenirliği ve Geçerliği", A.Ü. Eâitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 17, (1985) 1-2:69-85
16. Oka, Alev. "Sosyalleşme Süreci ve Spor", Gazi Üniversitesi, (1986)
17. Özoğlu, Ç. Süleyman. Spor Psikolojisi. Ankara. (1977)
18. Sönmez, Fikret. Spor Psikolojisi. Basılmamış Ders Notları, Manisa, (1976)
19. Tutko, A.T ve W.J. Richards. Psychology of Coaching. Boston, (1971)
20.
Wendt
, D.T. ve T.W. Patterson. "Personality Characteristics of Women in Intercollegiate Competition". Perceptual and Motor Skills. 38. (1974) 861-862

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com