Buradasınız

KADIN SPORCULARIN YER ALDIĞI GÜNLÜK GAZETE HABERLERİNİN SUNUM BİÇİMİNE DAİR BİR İNCELEME

AN EXAMINATION OF REPRESENTATION OF WOMEN ATHLETES-RELATED ARTICLES IN DAILY NEWSPAPERS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine gender dimension in women athletes-related articles and the amount of those articles in daily newspapers. Content analysis was used to analyze sports-related articles over a one month period (01-31 August 2004) in Hürriyet, Cumhuriyet and Zaman newspapers. The findings of this study indicated that the 8.56 percent of the total sports articles were devoted to women athletes, 79. 98 percent of the total sports articles for men athletes and 11.46 percent of the total sports articles for both women and men athletes. As a result of content analysis on women athletes related articles, it wasfound that there is a gender statement (compulsory heterosexuality) in written texts (20%) and gender dimension in photographs of the articles (12.90%). In addition, it was found that 24.19 percent of total photographs in women athletes-related articles are not related with the theme of the articles. In conclusion, women athletes-related articles were under-represented in number of the total sports articles in daily newspapers. Besides, there is a gender dimension in both written texts and photographs in the women athletes-related articles.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, kadın sporcuların yer aldığı haberlerde toplumsal cinsiyet vurgusunu ortaya çıkarmak ve bu haberlerin yazılı basında yer alma sıklığını tespit etmektir. Çalışmada yöntem olarak Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin 01-31 Ağustos 2004 tarihleri arasındaki spor haberleri üzerinde içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular, toplam spor haberlerinin %8.56’sının kadın sporcuların yer aldığı haberlerden, %79.98’inin erkek sporcuların yer aldığı haberlerden ve %11.46’sının karma spor haberlerinden oluştuğunu göstermiştir. Kadın sporcuların yer aldığı haberler üzerinden yapılan içerik analizi sonucunda, haberlerin %20’sinde toplumsal cinsiyet rollerinin (zorunlu heteroseksüellik) belirgin olduğu saptanmıştır. Başka bir deyişle, kadın sporcuların yer aldığı haberlerde anne, babaanne, eş, kız kardeş ve ev kadını gibi toplumsal cinsiyet rolleri kullanılmıştır. Haber metinlerinde kullanılan fotoğrafların %12.90’nında toplumsal cinsiyet vurgusu öne çıkarken, %24.19’unun da haber ile ilişkili olmadığı bulunmuştur. Sonuç olarak, günlük gazete sayfalarında çıkan kadın sporcuların yer aldığı haberlerin sayısı çok az olmakla beraber, bu sayı belirli spor dallarında yoğunlaşmaktadır. Bunun yanında, hem kadın sporcular ile ilgili haber metinlerinde hem de fotoğraflarda toplumsal cinsiyet vurgusunun yer aldığı belirlenmiştir.
1-10

REFERENCES

References: 

Bernstein, A. (2002). Is it time for a victory
lap? Changes in the media coverage
of women in sport. Int Rev Soc Sport,
37(3-4), 415-428.
Bishop, R. (2003). Mission in action: Feature
coverage of women’s sports in
Sports Illustrated. J Sport Soc Issues,
27(2) 184-194.
Capranica, L. & Aversa, F. (2002). Italian television
sport coverage during the
2000 Sydney Olympic Games: A gender
perspective. Int Rev Soc Sport,
37(3-4), 337-349.
Capranica, L., Minganti, C., Billat, V., Hanghoi,
S., Piacentini, M. F., Cumps, E. &
Meeusen, R. (2005). Newspaper coverage
of women’s sports during the
2000 Sydney Olympic Games: Belgium,
Denmark, France, and Italy. Res
Q Exercise Sport, 76(2), 212-223.
Daddario, G. (1994). Chilly scenes of the
1992 Winter Games: The mass media
and the marginalization of female athletes.
Social Sport J, 11(3), 275-288.
Gencel-Bek, M. (2001). Medyada Cinsiyetçilik
ve İletişim Politikası. İletişim 2001
Kadın Yaz Çalışmaları, Gazi Üniversitesi
iletişim Fakültesi Basımevi,
s.213-132.
Gencel-Bek, M. & Binark, M. (2000). Medyada
Cinsiyetçilik. Ankara Üniversitesi,
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama
Merkezi (KASAUM), Ankara.
Hall, M.A. (1988). The discourse of gender
and sport: From femininity to feminism,
Social Sport J, 5(4), 330-340.
Hall, M.A. (1996) Feminism and Sporting Bodies:
Essays On Theory and Practice.
Canada: Human Kinetics.
Jefferson L.H. (1998). Inside sport or on the
margins. Int Rev Soc Sport, 33(1), 19-
32.
Jones, R., Murrell, A.J. & Jackson, J. (1999).
Pretty versus powerful in the sports
pages. J Sport Soc Issues, 23(2),
183-192.
Koca, C. & Bulgu, N. (2005). Spor ve toplumsal
cinsiyet: Genel bir bakış. Toplum
ve Bilim, 103, 163-184.
Lee, J. (1992). Media portrayals of male and
female Olympic athletes: Analysis of
news paper accounts of the 1988
summer games. Int Rev Soc Sport,
27(3), 197-219.
Messner, M.A., Duncan, M.C. & Cooky, C.
(2003). Silence, sports bras and
9
Kad›n Sporcular ve Medya
wrestling porn: Women in televised
sports news and highlights shows. J
Sport Soc Issues, 27(1), 38-51.
Öktem, M.G. (2004). Sporcu Kadının Türk
Yazılı Basınındaki Temsili: Süreyya
Ayhan Örneği. Kadın Çalışmalarında
Disiplinlerarası Buluşma. Yeditepe
Üniversitesi, İstanbul.
Pedersen, P.M. (2002). Examining equity in
newspaper photographs: A content
analysis of the print media photographic
coverage of interscholastic
athletics. Int Rev Soc Sport, 37(3-4),
303-318.
Saktanber, A (1990). Türkiye’de Medyada
Kadın: Serbest Müsait Kadın veya İyi
Eş, Fedakar Anne. İçinde: Tekeli, Ş.
(Ed.), 1980’ler Türkiye’sinde Kadın
Bakış Açısı. (s. 198-210) İstanbul: İletişim.
Strinati, D. (1995). An Introuction to Theories
of Popular Culture. New York: Routledge.
Talimciler, A. (2001). Futbol Maçlarının Yayını
ve Kulüpler- Federasyon- Medya İlişkiler:
Futbol Televizyon Evliliğinde Yeni
Dönem. İçinde: Kejanlıoğlu, D.B.,
Çelenk, S., ve Adaklı, G. (Ed.), Medya
Politikaları. (s. 269) Ankara: İmge Kitabevi.
Theberge, N. (1993). The construction of
gender in sport: Women, coaching
and the naturalization of difference,
Social Prob, 40(3), 301-313.
Wensing, E.H. & Bruce, T. (2003). Bending
rules: Media representation of gender
during an international sporting
event. Int Rev Soc Sport, 38(4), 387-
396.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com