Buradasınız

2005 GENÇ BAYANLAR DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASINA KATILAN SPORCULARIN KÜMELEME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

ASSESSMENT OF 2005 JUNIOR WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP PLAYERS WITH CLUSTER ANALYSIS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Cluster analysis is a multivariate statistical analysis method which divides units or the variables according to similarity criterion. Hierarchical or nonhierarchical cluster methods are used in order to constitute suitable groups of units or variables. In this study, the players of four teams which played final and semi-final in 2005 Junior Women’s World Championship were analysed. According to physical and technical characteristics of the players, the factors that created differences between clusters were obtained after cluster had been done. According to the results of variance analysis it is concluded that significant differences between clusters might be obtained for pike height, block height, spike scores and total scores.
Abstract (Original Language): 
Kümeleme analizi, birimleri veya değişkenleri benzerlik ölçülerine göre homojen gruplara bölmeye yarayan çok değişkenli bir istatistiksel analiz yöntemidir. Birim ya da değişkenlere ait uygun gruplar oluşturmak için aşamalı veya aşamalı olmayan kümeleme yöntemleri kullanılır. Yapılan çalışmada, 2005 yılında Dünya Genç Bayanlar Voleybol karşılaşmalarında final ve yarı final oynayan 4 takımın sporcularının analizi yapılmıştır. Sporcuların fiziksel ve teknik özelliklerine göre kümeleme yapıldıktan sonra kümeler arasında farklılık meydana getiren faktörler belirlenmiştir. Elde edilen varyans analizi sonuçlarına göre smaç yüksekliği, blok yüksekliği, smaç sayısı ve toplam sayı değişkenleri için kümeler arasında anlamlı farklılıkların olabileceği sonucu elde edilmiştir.
20-25

REFERENCES

References: 

Doğan, İ. (2002). Kümeleme Analizi ile Seleksiyon.
Türk J Vet Anim Sci, 26, 47-53.
Hançer, A. (2002). 1987 Çekoslovakya Voleybol
Antrenör Kursu Notları. (www.voleybolum.
com).
Johnson, R.A. & Wichern, D.W. (1988). Applied
Multivariate Statistical Analysis.
New Jersey: Prentice Hall, Englewood
Cliffs.
Korkmaz, F. & Gültekin, O. (2000). 1999 Yılı
Avrupa Kupa Galipleri Kupası Bayanlar
Voleybol Final Karşılaşmalarının
Analizi. Voleybol Bilim ve Teknoloji
Dergisi, 2, 25-31.
Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel
Veri Analizi (Çok Değişkenli
Analizler). Eskişehir: ETAM A.Ş. Matbaa
Tesisleri.
Prakash, P. & Hoff, B. (2002) Microarray Gene
Expression Data Mining with Cluster
Analysis Using GeneSightTM.
Application Note GS10. BioDiscovery,
Inc.
Rencher, A.C. (2002). Methods of Multivariate
Analysis. New York: Wiley.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com