Buradasınız

2004 REFERANDUM DÖNEMİNDE KIBRIS VE YASANAN GELİŞMELER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Cyprus has firstly become to be an international issue subsequent to the Greek efforts to discuss it in the United Nations. Because these efforts have been fruitless, the island has turned to a new era of turmoil, brutality and the bloody affairs especially after 1st April 1955. Despite the fact that Republic of Cyprus was declared in 1960, it has had no chance to continue. Despite the fact that so many efforts have been made to solve Cyprus issue, unfortunately even Annan Plan cannot have such a solution. Nowadays, the new issue for the Turkish Cypriot is to become the member of the European Union. Greek Cypriot getting accepted to be a member in an unjust and unfair way does its best to obstruct the membership of the Turkish Cypriots. Before the referendum in 2004, some Turkish people believing that Greek Cypriots, Greece and some EU countries are sincere and ready to accept them are unfortunately mistaken, but it’s high time they saw the dilemma.
Abstract (Original Language): 
Kıbrıs ilk defa olarak uluslararası alana Yunanistan’ın konuyu Birlesmis Milletler’e getirmesiyle çıkar. Burada istediği sonucu alamayan Yunanistan’ın bu girisimleri sonrasında Kıbrıs adası 1 Nisan 1955 sonrasında kanlı bir döneme girer. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasına rağmen maalesef bu da uzun ömürlü olmaz.Bugün gelinen noktada ise Kıbrıs Rum Kesimi’nin tek yanlı ve haksız bir sekilde AB üyesi olması ve bu konuda gayret gösteren Kıbrıslı Türkleri köseye sıkıstırmak için elinden geleni yapması söz konusudur. 1974-2000 döneminde hep gündemde tutulan Kıbrıs sorunu pek çok girisime rağmen çözülemezken Anan Planı bir kurtarıcı olarak ortaya çıkar ancak o da bu problemin bir çözüme ulasmasını sağlayamaz. 2004 referandumu öncesi vaatlere ve söylenenlere inanan Kıbrıslı Türkler ise referandum sonrasında, söylenenlerle uygulamanın çok farklı olduğunu görürler ancak bu ikilemi görmek için artık çok geç kalmıslardır.
127-144

REFERENCES

References: 

Basılı Eserler
AKKURT, Aydın, Yakın Mücadele Tarihimizin Bilinmeyen Yönleri Ve
Yorgacis’in Casusları, Đstanbul, 1998.
ATUN, Ali Fikret, Yunan Karakterinin Anatomisi, Lefkosa, 1996.
ALPDAĞ, Özden, Barıs Đçin Savas, Đzmir, 1975.
MANĐZADE, Dervis, Kıbrıs Dün Bugün Yarın, Đstanbul, 1975.
GĐBBONS, H. Scott, Peace Without Honour, Ankara, 1969.
DENKTAS, Rauf R., Rauf Denktas’ın Anıları, Đstanbul, 1996.
DENKTAS, Rauf R ., Karkot Deresi, Lefkosa, 1993.
KASIMOĞLU, Erten, Eski Günler Eski Defterler, Lefkosa, 1986.
STEPHENS, Robert, Cyprus-A Place Of Arms, Londra, 1966.
Gazeteler ve Süreli Yayınlar
Halkın Sesi, Stratejik Analiz
Bozkurt, Kıbrıs Mektubu
Milliyet
Star
Hürriyet
Cumhuriyet
Volkan, Sunday Mail
Dünya, Nacak
Kıbrıs, Kıbrısım
Le Monde
Makaleler, Tebliğler
ÖZKAN, Ayse, “Uluslararası Hukuk ve Kıbrıs Sorunu”, Stratejik Analiz, Ocak
2003, Ankara, s.60.
ÜNSALDI, Tansel, “Kıbrıs Konusunda Zamanlama ve Değerlendirme Hataları“,
Kıbrıs Mektubu, Ankara, Kasım-Aralık 2003, Sayı 6, s. 13-15,
YASIN, Gözde Kılıç, “Kıbrıs’ta Hedef, Türkleri Küçük Adımlarla Teslim Almak”,
Cumhuriyet Strateji, 16 Ağustos 2004, Đstanbul, Sayı 7, s. 34.
Basın Açıklaması
Kofi Annan’ın BM Genel Merkezi’nde yaptığı 21 Nisan 2004 tarihli basın
açıklaması
Elektronik Haber Kaynakları
www.avsam.org/turkce/analizler/44_analizler.htm
www.mtso.org.tr./mp/contents

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com