Buradasınız

Onuncu Yılında Gümrük Birliği: Ne Beklendi?, Ne Gerçekleşti?

Customs Union In Its Tenth Year: What Has Been Expected?, What Has Occured?

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Provided that the Customs Union signed between the European Union and Turkey in 1995 has been presented by some people as an important gain, it has been considered by some people that the initiative in the foreign economical relations of Turkey has been transferred to the E.U. The period of ten year which has past since then is a reasonable duration in respect of taking into consideration both positive and negative results of this agreement. In this study, the Customs Union Agreement has been scientifically assessed by having an attitude away from prejudice and assumption and taking into account the International Economics Theory and the statistics of the 10 year economical relations with the E.U.
Abstract (Original Language): 
1995 yılında Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında imzalanan Gümrük Birliği (GB) Anlaşması; kimilerince önemli bir kazanım gibi gösterilirken, kimilerince Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerindeki inisiyatifinin AB’ye devri anlamına geldiği şeklinde değerlendirilmiştir. Aradan geçen on yıl, bu anlaşmanın olumlu/olumsuz sonuçlarını irdeleme bakımından yeterli bir süredir. Bu çalışmada, varsayımdan ve önyargıdan uzak, uluslar arası iktisat teorisi ve AB ile on yıllık ekonomik ilişkilerin istatistiklerinden hareketle GB Anlaşması’nın bilimsel bir değerlendirmesi yapılmıştır.
277-296