Buradasınız

Küresel Finansal Krizin Türkiye’nin İhracatı Üzerine Etkilerinin Analizi

Analysis of the Effects of Global Financial Crisis on Turkey’s Export

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study analyses the pattern of export flows from Turkey to the Europe at sectoral level. The global financial crises occurred in the last quarter of 2008 in USA has been affecting severely all countries’ economy including Turkish export. While Turkish total export to some countries $127,5 billion in 2008, it showed about six fold decrease realizing as $20,9 billion in 2009 due mainly to economic crises. Export industry in Turkish economy has been directly and indirectly affected from the global crisis. Due to severe economic crisis, the export value of processed raw materials for industry, semi-durable goods, industry related commercial vehicles, durable goods and cars respectively 25.4%, 24.7%, 56.9%, 25.1%, 43.8% decreased in the first six months of 2009 compared to previous years’ same period. Consequently, total export showed decline compared to before crisis and global crisis brought about a significant difference on Turkish export structure to the Europe.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, 2008 yılının son çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran küresel finansal krizin, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihracat yapısında meydana getirdiği değişmeyi sektörel seviyede analiz etmektedir. Ülkemizde, 2008 yılında çeşitli ülkelere 127,5 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam ihracat değeri, krizin önemli etkileri nedeniyle yaklaşık altı katlık bir düşüşle 2009 yılında 20,9 milyar dolara gerilemiştir. İhracat sektörü küresel krizden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmiştir. Böylece sanayi için işlem görmüş hammaddeler, yarı dayanıklı tüketim malları, sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri, dayanıklı tüketim malları ve binek otomobil ihracatı krizin şiddetle etkisini gösterdiği 2009 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %25.4, %24.7, %56.9, %25.1, %43.8’lik bir azalma göstermiştir. Sonuçta, küresel kriz nedeniyle toplam ihracatta azalışlar meydana gelmiş ve Türkiye’nin ihracat yapısında önemli değişmeler gözlenmiştir.