Buradasınız

DİVRİĞİ’NİN KAPI TOKMAKLARI ve KAPI HALKALARI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Divrigi door-knockers and door-rings are among the indispensable elements of Divrigi houses. While the door-knockers are used by the person outside in order to inform the host, the door-rings have been made with the function of easing the door’s opening and closing. Besides these functional aims, the door-knockers and door-rings provide to complete the ornamental composition of the doors. The door-knockers and door-rings of Divrigi houses bears three different types, such as geometric, vegetal and figurative ones. While the 75% of the door-knockers and door-rings determined in Divrigi has been made with a forging technique, the 25% of which has been made with the casting method. The door-knockers and door-rings on the doors of Divrigi houses are the best samples for Anatolian mining art in which some concerns on both making and ornamenting are kept.
Abstract (Original Language): 
Divriği kapı tokmakları ve kapı halkaları Divriği evlerinin vazgeçilmez unsurları arasındadır. Dışarıdan gelenlerin ev sahibini haberdar etmek için kapı tokmakları kullanılır-ken, kapı halkaları ise kapının açılıp kapatılmasına yardımcı olmaları işleviyle yapılmışlar-dır. Bu tür fonksiyonel amaçlarının yanı sıra kapı halkaları ve kapı tokmakları kapıların süsleme kompozisyonlarının tamamlanmasına da katkı sağlamıştır. Divriği evlerinin kapı halkaları ve kapı tokmakları geometrik, bitkisel ve figürlü olmak üzere üç türden de örnek-leri barındırmaktadır. Divriği’de tespit edilen kapı halkaları ve tokmaklarının %75’i dövme tekniğiyle, %25’lik bölümü ise döküm tekniği kullanılarak yapılmışlardır. Divriği evlerinin kapılarında görülen kapı halkaları ve kapı tokmakları Anadolu maden sanatının hem yapım hem de süslemede estetik kaygıların gözetildiği en güzel örneklerini yansıtmaktadır.
113-139