Buradasınız

PROJELERİN SEÇİMİNDE METODOLOJİK BİR YAKLAŞIMIN DPT PROJELERİNE UYGULANMASI

AN APPLICATION OF METHODOLOGICAL APPROACH FOR SELECTION OF PROJECT TO THE SPO’S PROJECTS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study; a methodology for collective evaluation and selection of projects was used. Today, the project evaluation and selection are usually complex processes in large organizations, for they involve several stakeholders who are to evaluate competing alternatives with respect to a certain set of criteria and then make a choise as to which projects are to be implemented. The project evaluation and selection constitutes with three main modules. 1) The self-rating module, 2) The cross-rating module, 3) The model of project selection and consensus formation. The sample was applied for 28 manufacturing candidate projects which belong to East Anatolian Region in State Planning Organization (SPO). Each project was evaluated and selected optimal results, and then the selection was compared with SPO results.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; projelerin değerlendirilmesi ve seçimine yönelik metodolojik bir yaklaşımın uygulaması yapılmıştır. Günümüzde bu konu; büyük firmalar ve organizasyonlar için oldukça karmaşık işlemlerdir. Çünkü; birbiri ile rekabet halindeki alternatifleri belirli kısıtlar altında değerlendirerek kullanım amaçlarına da uygun olarak seçen, bir çok risk alan kişi ve risk yöneticisi vardır. Çalışmada kullanılan, proje değerlendirme ve seçme metodolojisi üç ana modülden oluşmaktadır: 1) Projelerin kendi kendine değerlendirilmesine göre kurulan modül, 2) Projelerin çapraz olarak değerlendirilmesine göre kurulan modül, 3) Projelerin seçimi ve üzerlerinde fikir birliği kurulmasını içeren modül. Örnek çalışma, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nda Doğu Anadolu Bölgesindeki 28 adet imalat sektörüne ait aday projeler için uygulanmıştır. Her proje için yukarıdaki üç aşama ayrı ayrı değerlendirilip seçim yapılmış ve DPT sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
55-71

REFERENCES

References: 

Farrell M.J. (1957): “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of the Royal
Statistical Society Series, A 120, 253-281.
Keeney R.L., Buttler T.W. (1993): “A Group Preference Axiomatisation with Cardinal
Utility”, Management Science, 22(4), 430-437.
Oral M., Kettani O., Çınar Ü. (2001): “Project Evaluation and Selection in a Network of
Collaboration: A Consensual Disaggregation Multi-Criterion Approach”, European
Journal Of Operational Research, 130, 332-346.
Riggins F.J., Kriebel C.H., Mulkhopadhyay T. (1994): “The Growth of Interorganizational
System in the Presence of Network Externalities”, Management Science, 40 (8), 984-998.
Roy B. (1985): “A Methodology for Multi-Criterion Decision Analysis”, Economica, Paris.
Stewart T.J. (1991): “A Multi-Criteria Decision Support for R&D Project Selection”, Journal
of Operation Research Society, 42(1), 17-26.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com