Buradasınız

SOĞUK SAVAŞ SONRASI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: İŞLEVİ- SORUNLARI

The United Nations In The Post-Cold War :Its Functions and Challenges

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The end of the cold war led to the dissolution of many economic, military and political organizations. Those who survived faced some serious problems regarding their structures, functions and missions. The United Nations (UN) has not been dissolved in the post-cold war era but its structre, functions and missions have received many criticisms. An important source of its problems is that the great powers have tried to use this organisation as a tool for their foreign policies. The restructuring of the UN system is one of the most important isues of the world politics, yet how the actors will overcome this problem remains to be seen.
Abstract (Original Language): 
Soğuk Savaş’ın bitişi, ekonomik, askeri ve siyasal nitelikte birçok uluslararası örgütün tasfiye olmasına yol açmıştır. Tasfiye olmayan örgütler de önemli sorunlarla karşılaşmışlardır. Bu sorunlar, örgütün yapılanmasından, misyonuna, işlevlerine kadar uzanan bir alanı kapsamaktadır. Birleşmiş Milletler (BM), Soğuk Savaş sonrasında, tasfiye olmamış ancak, ‘yapısı’, ‘misyonu’, ‘işlevi’ açısından birçok eleştiriye konu olmuştur. BM’in karşılaştığı sorunların en önemli kaynaklarından bir tanesi de, küresel aktörlerin örgütü kendi dış politikalarının bir aracına dönüştürme çabalarıdır. Soğuk Savaş sonrasında, BM’in yeniden yapılandırılması, uluslararası politika alanındaki aktördevletlerin en önemli sorunlarından birisidir. Bu önemli sorunun nasıl aşılacağı ise belirli değildir.

REFERENCES

References: 

1. Armaoğlu, Fahir (1989), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), İş Bankası Kültür
Yayınları, Ankara.
2. Armstrong, David, Loyd, Lorna, Redmond, John (1996), From Versailles to
Maastricht, International Organizations in the Twentieth Century, St. Martin’s
Press, New York.
3. Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi Yayını (1997), Birleşmiş Milletler (BM)
Andlaşması ve Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, Ankara.
4. Calvocoressi, Peter (1996), World Politics Since 1945, 7th Edition, Longman,
London.
5. Clinton, Bill (2004), My Life, Hutchinson, Random House Group Limited, New
York.
6. Fukuyama, Francis (1998), Güven Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması,
(Çeviren: Ahmet Buğdaycı), İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
Fukuyama, Francis (Summer 1989), ‘The End of History’, The National
Interest.http://www.marion.ohiostate.edu/fac/vsteffel/web597/Fukuyama_history.pdf
7. Gönlübol, Mehmet (1975), Milletlerarası Siyasi Örgütlenme, Sbf Yayını, Ankara.
Hilderbrand, Robert C. (1990), Dumbortan Oaks, The Origins Of Un And The
Search For Post-War Security, The University Of North Carolina Press, Chapel
Hill.
8. Holbrooke, Richard (1998), Bir Savaşı Bitirmek, (Çev: Belkıs Çorakçı Dişbudak),
İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
9. Hoopes, Townsend And Brınkley, Douglas (1997), Fdr And The Creation Of The
Un, Yale University Press, London.
10. Karluk, Rıdvan (1998), Avrupa Birliği Ve Türkiye, 5. Baskı, Beta Yayınları,
İstanbul.
11. Murphy, John F. (1995), ‘Force And Arms’ United Nations Legal Order, (Edited
By Oscar Schachter And Christopher C. Joyner), Volume I, Cambridge
University Press, New York.
12. Rosenau, James N. (1997), Along The Domestic Foreign Frontier-Exploring
Governance In A Turbulent World, Cambridge University Press, New York.
Ryan, Stephen (2000), The United Nations And International Nations, St. Martin’s
Press, New York.
13. Sazak, Derya (2003), 11 Eylül Gölgesinde Saddam, Doğan Kitapçılık A. Ş.,
İstanbul.
14. Thalakada, Nigel (1997), China’s Voting Pattern In The Security Councill 1990-
1995, (Edited By Bruce Russett), Macmillan Press, London.
15. The Diplomatic Records 1992-1993, (1994) (Edited By Alan E. Goodman),
Westview Press, Inc., San Fransisco.
16. Woodward, Bill (2004), Madeilene Albright, Birinci Baskı, (Tercüme: Arkın
Atacan), Elips Yayınları, Ankara.
17. “Resolutions and Decisions of Security Councill 1990”, Security Councill Official
Records: Forty-Fifth Year UN, New York, 1991.
18. “The Balkans Survey”, The Economist January 24th 1998.
19. News Digest for February 1991, Keesing’s Record Of World Events.
20. News Digest for November 1990, Keesing’s Record Of World Events.
21. News Digest for September 1990, Keesing’s Record Of World Events.
22. UN Yearbook, 1991, 1992, 1993.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com