Buradasınız

Türk Dış Politikasında Nerelere Gelindi?

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Recently the Turkish Foreign Policy is presented to the public as a multidimensional, pro-active complex with positive results both at the regional and the global level. In order to verify this claim it is necessary to evaluate the developments in the principal areas of Turkish national interest such as the full membership to the European Union, Cyprus, the relations with the United States, Iraq and the PKK terror, the Middle East and the relations with Israel and the Arabs, the connection with Iran and its nuclear activities, the evolution of the Turkish-Armenian interaction and the claims regarding the so-called Genocide issue, Turkish-Azeri friendship, relations in Trans- Caucasia including Georgia, Turkish-Russian relations in general and the energy dependency and transit routes in particular, the special role of Turkey in post-Soviet Eurasia and post-Yougoslav Balkans and South Eastern Europe, and, last but not the least, the Turkish economy in the context of the ongoing world economic crisis. The relevant analyses may lead to some questions about the official foregn policy attitudes.
Abstract (Original Language): 
Son zamanlarda Türk dış politikası kamuoyuna, gerek bölgesel gerekse küresel düzeyde olumlu sonuçlar sağlayan, çok yönlü ve ön alıcı bir yaklaşım bütünü olarak sunulmaktadır. Bu iddiayı doğrulamak için , Avrupa Birliğine tam üyelik, Kıbrıs, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler, Irak ve PKK terörü, Orta Doğu ve İsrail ve Araplarla ilişkiler, İran ve nükleer faaliyetleri, Türk-Ermeni etkileşimindeki gelişmeler ve sözde Soykırım konusundaki iddialar, Türkiye-Azerbaycan dostluğu, Gürcistan dahil Trans-Kafkasya’daki ilişkiler, genelde Türk-Rus ilişkileri ve özelde enerji bağımlılığı ve transit yolları, Türkiye’nin Sovyet ardılı Avrasya’daki ve Yugoslavya ardılı Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa’daki özel rolü ve sonuncusu ve aynı ölçüde önemlisi, Türk ekonomisinin süregelen dünya ekonomik krizi çerçevesindeki durumu gibi, Türk ulusal çıkarlarının başlıca ilgi alanlarındaki gelişmeleri değerlendirmek gerekir. İlgili tahlilller, resmî dış politika tutumları konusunda bazı sorular ortaya çıkarabilir.
157-165