Buradasınız

Activities of American Missionaries in Kayseri

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study focuses on the activities of American missionaries in Kayseri, who found a large area of activity during the regression period of the Ottoman Empire. They mostly carried out educational and health activities in Kayseri Station, founded in 1854 as a part of the Western Anatolia Mission. In this study, the schools opened in Kayseri are mentioned in the section reserved for educational activities. In terms of such activities, American College in Talas is particularly important, and American missionaries efficiently founded hospitals in Kayseri within the framework of health services. Using American Board archive documents, the present study attempts to shed light on all activities carried out and gives brief information about missionary activities in Kayseri.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Amerikan misyonerlerinin Kayseri’de yapmış oldukları misyonerlik faaliyetlerine değinilmiştir. Amerikan misyonerleri Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde çok geniş bir çalışma sahası bulmuşlardır. Bu saha içinde Batı Türkiye Misyonu’nda bulunan ve 1854 yılında kurulan Kayseri İstasyonunda daha çok eğitim ve sağlık faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Çalışmanın eğitim faaliyetleri kısmında; Kayseri’de açılan okullardan bahsedilmiştir. Eğitim alanında özellikle Talas’da bulunan Amerikan Koleji önemlidir. Sağlık faaliyetleri kapsamında Amerikalı misyonerler Kayseri’de de hastane kurarak çalışmalarını etkili kılmışlardır. Tüm faaliyetler Amerikan Board Arşiv belgeleri ışığında aydınlatılmaya çalışılmış ve Kayseri’deki misyonerlik faaliyetleri hakkında kısa bilgi verilmeye çalışılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
106-122

REFERENCES

References: 

P.A.B.C.F.M., Reel 582 Document Number: 4, 9, 10
P.A.B.C.F.M., Reel: 596 Document Number: 263
P.A.B.C.F.M., Reel 599 Document Number: 558
P.A.B.C.F.M., Reel 600 Document Number: 491
P.A.B.C.F.M., Reel 618 Document Number: 132, 134, 138, 139
P.A.B.C.F.M., Reel 628 Document Number: 141, 145, 146, 162, 166, 207, 209
Ertuğrul Halit, (2002). Kültürümüzü Etkileyen Okullar, İstanbul: Nesil Basım Yayın
Kocabaşoğlu, Uygur, (1989). Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika, İstanbul
Kocabaşoğlu Uygur, (2000). Anadolu’daki Amerika, Ankara: İmge Kitabevi
Özsoy, Hasan, (1996). Kayseri’de Amerikan Misyoner Faaliyetleri ve Talas Amerikan Koleji, Kayseri: Talas Belediyesi Kültür Yayınları.
Öztürk Ayhan ve Özgür Yıldız (2007). Amerikan Protestan Misyonerlerin Türkiye’deki Faaliyetleri, İstanbul: Arka Oda Yayınları
Taşdemirci Ersoy, (2001). “Türk Eğitim Tarihinde Azınlık Okulları ve Yabancı Okular, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.10, Kayseri
Tozlu Necmettin, (1991). Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar, Ankara: Akçay Yayınları
Turan Ömer, (2000). “Atatürk Döneminde Türkiye’de Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri”, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk 4. Uluslar arası Kongresi, Volume I, Ankara, pp. 457-496.
Turan Ömer, (2002). Avrasya’da Misyonerlik, Ankara: Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi Yayınları
“Tarihe 1000 canlı Tanık”, http://www.milliyet.com.tr/2003.10.16/pazar/paz13.html.
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=8797 on 16th October, 2008
http://www.talas.bel.tr/resimgalerisi/pages/amerikanhastanesi.htm on 16th October, 2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com