Buradasınız

KKTCde Kooperatiflerin Finansmanı Üzerine Bir Çalışma

A Study On The Financing Of Cooperatives In The Trnc

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This paper explains the main characteristics that differentiate Cooperatives from other organizations, the basic financial sources of cooperatives, cooperative financing in European Union (EU) and the case of Cooperatives in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) respectively. As a result of the study, the sufficiency and the efficiency of financing instruments for the cooperatives in the TRNC are questioned, and recommendations are made accordingly.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, sırasıyla kooperatiflerin diğer kuruluşlardan farkları, Kooperatifçilikte temel ve alternatif finans kaynakları, Avrupa Birliği 'nde (AB) kooperatiflerin finansmanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde (KKTC) kooperatiflerin finasman şekli incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda; KKTC Kooperatiflerinde finansmanın uygulama şekli ve yeterliliği sorgulanmakta ve tespit edilen sorunlarla ilgili olarak öneriler ortaya konmaktadır.
175
190

REFERENCES

References: 

ARICI, Kadir (1993)," Piyasa Ekonomisi Ortamında Kooperatifçiliği Fonksiyonel Kılmak Mümkün Müdür?', XIV. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi- Tebliğler, Türk Kooperatifçilik Kurumu, 3-6 Kasım, Ankara.
ARİFOĞLU,Tuncer (2003), Mülakat ,Kıbns Türk Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü, 10.01.2003, Lefkoşa.
AYDENÎZ, Orhan (1997), Kıbrıs'ta Kooperatifçilik, 1. Basım, Lefkoşa: Ada - M Basın Yayın Ltd.
CEYLAN, A. (1998), Turizm Geliştirme Kooperatifleri Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Model Yaklaşımı, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, işletme Anabilim Dalı ,Kooperatifçilik Bilim Dalı, Ankara.
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (EC) (7 Dec.2001), Overview of Available Data on Co-operatives, "Co-operatives in Enterprise Europe', Consultation Paper, Brussel, Annex 2.
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (EC) (7 Dec.2001), Summary Table of Member Statesi Laws in Respect of Co-operatives, "Co-operatives in Enterprise Europe', Consultation Paper, Brussel, Annex 1.
DUYMAZ, Ismail (1993), "Kooperatifçilik Tarihinde Yanşan Düşünce Akımları ve Kooperatifçilik Değerleri", XIV. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi- Tebliğler, Türk Kooperatifçilik Kurumu, 3-6 Kasım, Ankara.
ERÇELIK,Hüseyin (2003), Mülakat ,Kooperatif Şirketler Mukayyidi,10.01.2003, Lefkoşa. GÜVEN, Sami (1997), Ekonomik Demokrasi ve Servetin Genii Kitlelere Yayılmasında Kooperatifçilik Politikası, Bursa.
HASGÜLER, Mehmet (1996), Kıbrıs'ta Kooperatifçilik ve Tüketim Kooperatifleri Uygulaması,
Birinci Bask, Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları.
HAZAR, N. (1967), Tarım Kredi Kooperatiflerinde Finansman Sorunu, Ankara.
HELM,
F
. (1976), Kooperatif işletmelerde Finansman, Tercüme: İlhan Cemalcılar, Eskişehir
iktisadi Ticari ilimler Akademisi Pazarlama Enstitüsü Yayınlan, Eskişehir.
HIRSCHFELD, Andre (1973),
Gelişe
n Ülkelerde Kooperatiflerin Önemi, Tercüme: Doç.Dr. Oğuz Çataloğlu, İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası.
HORNE, V.H.
&
WACHOWICZ, J.M. (1995), Fundamentals of Financial Management, Ninth Ed, USA: Prentice Hall Inter. Ed. HTTP://www.cooperativefund.org/> (22.01.2004).
HTTP://www.financewebsearch.com/Finance/Cooperatives/ > (22.01.2004). HTTP://www.cooperativegrocer.coop/cg2000/italy.shtml> (22.01.2004).
İSLİMYELİ, Fenni (1970), "Kooperatiflerde Finansman", VII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi- Tebliğler, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Ankara.
KAHRAMAN, Yavuz (1998), "Konut Kooperatiflerinin Yönetim Sorunları", Journal of Qafgaz University, Vol. 1, Num. 1.
KAYGUSUZOĞLU, Mehmet (2003), "Ekonomik Krizden Çıkışta Kooperatifçilik', Karınca Kooperatif Postası, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Şubat 2002, Ankara.
KOÇTÜRK, M. & CEBECİ, A. N. (1996), "Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin AB ne Uyum ve Katılım Aşamasındaki Yeri ve Önemi", XV. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebliğler, Türk Kooperatifçilik Kurumu, 6-9 Kasım, Ankara.
KOOPERATİF İŞLERİ (2001), Kooperatifçilik ve Kooperatiflere Ait İstatistiki Bilgi ve Değerler 2001, K.K.T.C Başbakanlık Kooperatif İşleri Dairesi, Lefkoşa.
KOOPERATİFÇİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYON RAPORU (1999), Dordüncü Beı Yıllık Kalkınma Planı (2000-2004), Lekoşa-KKTC.
KYRIAKOPULOS, K.
&
DIJK, G.V.
(1997)
, "Innovative Financing for Enterpreneurial and Market-Oriented Agricultural Cooperatives", CEPFAR/COGECA Seminar on Adapting Farmers ı Cooperatives to Changes of Policies and Market Powers in the EU, 22-25 October, Sanga-Saby, Sweden.
LAIDLAW, A.F. (1974), "The Cooperative Sector", Presentation at The Graduate Institute of Cooperative Leadership, University of Missouri, July 22, Columbia, Mo.
187
O. Şafaklı /KKTC de Kooperatiflerin Finansmanı Üzerine Bir Çalışma
LANG, M., CASTANIAS,R. & COOK, M. ( 2001), "Ownership, Financial Instruments, and Control of U.S. and Selected European Cooperatives", Center for Cooperatives Working Paper Series No. 11, March 2001, University of California Center for Cooperatives.
MOYE, M. (1996), "Financing the Industrial Cooperatives of the Mondragon Group', ESRC Centre for Business Research- Working Paper,
http://netec.wustl.edu/BibEc/data/Papers/cbrcbrwpswp25.html > (22.01.2004). MÜLAYM,Ziya G. (1995), Kooperatifçilik, Ankara: Yetkin Yayınları.
MÜLAYM,Ziya G. (1999), Kooperatifçilik, Yenilenmiı Üçüncü bask, Ankara: Yetkin Yayınları.
NILSSON, J.
(1996)
, "Observations from International Market Power of Cooperatives", Year in Cooperation: A Cooperative Development Magazine,
Spring 1996, Vol. 2, No. 2 , the Minnesota Association of Cooperatives, http://www.wisc.edu/uwcc/info/yic/22obs.html > (22.01.2004).
ÖZCAN, Leyla (Şubat 2001), "AB Kooperatifleri: Yünanistan", Türkiye Koop, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yayın Organı, Ankara.
ÖZCAN, Leyla (Mart 2001), "AB Kooperatifleri: Portekiz', Türkiye Koop, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yayın Organı, Ankara.
ÖZCAN, Leyla (Mays 2001), "AB Kooperatifleri: Finlandiya', Türkiye Koop, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yayın Organı, Ankara.
ÖZCAN, Leyla (Haziran 2001), "AB Kooperatifleri: İsveç", Türkiye Koop, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yayın Organı, Ankara.
ÖZCAN, Leyla (Temmuz 2001), "AB Kooperatifleri: İrlanda', Türkiye Koop, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yayın Organı, Ankara.
ÖZCAN, Leyla (Eylül 2001), "AB Kooperatifleri: İspanya', Türkiye Koop, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yayın Organı, Ankara.
ÖZCAN, Leyla (Kasım 2001), "AB Kooperatifleri: İtalya', Türkiye Koop, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yayın Organı, Ankara.
ÖZCAN, Leyla (Ocak 2002), "AB Kooperatifleri: İngiltere", Türkiye Koop, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yayın Organı, Ankara.
ÖZCAN, Leyla (Mart 2001), "AB Kooperatifleri: Hollanda', Türkiye Koop, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yayın Organı, Ankara.
ROY, Paul Ewel (1976), Cooperatives: Development , Principles and Management, The
Interstate Printers & Publishers, Inc., USA.
SARI, Hüseyin
(2002)
. Finans Sektörü İhtisas Komisyonu Raporu, Kısım V. Lefkoşa. ŞAFAKLI, O. (2002), "Impacts Of Cyprus ' European Union Integration On Turkish Cypriot Cooperatives with Emphasis On The Financial Sector Of Cooperatives ", Doğuı University Journal, Number:6,July 2002, İstanbul: Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş. ŞAFAKLI, O. & ÖZDEŞER, H. (2002), " An Analysis of the Cooperatives in the Turkish Republic Of Northern Cyprus in the Process of EU", XVII. International Turkish Cooperative Congress on Globalization and Cooperatives, 31 October - 2 Nowember 2002, Gazi University, Beşevler -Ankara /TÜRKİYE.
ŞAFAKLI, O. (2003), "Kooperatifçiliğin KKTCdeki Tarım Sektörü Finansmanındaki Rolü', Kooperatifçilik Dergisi ,Türk Kooperatifçilik Kurumu, Nisan-Mayıs-Haziran 2003, Sayı:140, Ankara.
TATAR, Tefik (1982), İşletmeciliğin Temel Kuralları, Ankara.
TUNALI, M. (1995), Turizm Geliştirme Kooperatiflerinin Finansman Kaynakları ve Fethiye
Turizm Geliştirme Kooperatifinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı ,Kooperatifçilik Bilim Dalı, Ankara.
TURAN, A. (1992), "Kooperatif İşletmelerde Finansman", Kooperatifçilik Dergisi, Nisan, Türk
Kooperatifçilik Kurumu, Ankara.
ÜNER, N. (1992), Kooperatif İşletmeciliği, İzmir.
ÜNER, Nurel (1993), "Rekabeti Teşvik Etme ve Piyasayı Düzenleme Enstrümanı Olarak Kooperatifle^', XIV. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi- Tebliğler, Türk Kooperatifçilik Kurumu, 3-6 Kasım, Ankara.
188
Yönetim
ve Ekonomi 10/2(2003) 175-189
VELİYEV, İsmayıl (1999), "Çağdaı Kooperatifçilik ve Mlli Kültür", XVI. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi- Tebliğler, Türk Kooperatifçilik Kurumu, 3-6 Kasım, Ankara. YENİ, 1. (1995), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Sisteminin Finansal Yapısına Yönelik Araştırma ve Öneriler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com